تلقیح

موضوعات : اخبار

اسراری از زندگی زنبور عسل

با نگاههايي پرسشگرانه به جهان پيرامون - مي توان به گوشه هايي از حقايق و رازهاي زيباي هستي دست يافت البته همه اذعان دارند كه آدمي در عصرحاضر عليرغم دستيابي به علوم و اكتشافات مختلف هنوز در ابتداي راهي طولاني است هرجا كه مسئله كشف اسرار هستي مطرح مي شود بزرگي و كوچكي پديده مورد بررسي چندان مهم نيست شايد تلاش تحقيقاتي يك حشره شناس از لحاظ ارزش و اهميت از فعاليت يك اخترشناس - كمتر نباشد به همين دليل حضرت علي ( ع ) در سخني مي فرمايد :
مخلوقات خداوند بزرك و كوچك سنگين و سبك نيرومند و ناتوان هريك با نظام دقيق و كامل ما را به آفريننده آنها متوجه مي كند.
در ادامه مباحثي كه درمورد جلوه هاي آفرينش داشتيم به شگفتيهاي هستي در دنياي جانوران رسيديم و اين هفته به دنبال بيان اسرار زندگي جانوران از حشره اي پرتلاش با شما سخن مي گوييم حشره اي كه نقش مهمي در طبيعت و همچنين در زندگي انسانها دارد حتما حدس زده ايد كه منظور ما چيست ؟ بله زنبور عسل اين موجود كوچك اما بسيار سودمند.
***اگر ساعاتي در زندگي زنبور عسل اين حشره باهوش دقت كنيم دنياي عظيمي مشاهده مي كنيم سازماني وسيع يك زندگي منظم صنعتي دقيق هوش فوق العاده و بالاخره كار و فعاليتي خستگي ناپذير زنبوران عسل به قانون طبيعت بسيار وفادارند و هيچگاه حاضر نيستند از مرز قانون قدمي فراتر بگذارند اينجاست كه حشره شناسان در اينكه اين قانون دقيق و كامل ازكجا سرچشمه گرفته و چگونه از سوي زنبور عسل اجرا
مي شود حيران مانده اند حال قبل ازاينكه به دنياي پراز شگفتي زنبوران عسل وارد شويم خوب است كه به كلامي از قرآن كريم گوش فرا دهيم كه به زيبايي از زندگي زنبوران عسل در سوره نحل آيات 68 و 69 چنين مي گويد :
پروردگار تو به زنبور عسل وحي ( الهام غريزي ) فرستاد كه از كوهها و درختان و داربستهايي كه مردم مي سازندخانه هايي برگزين سپس از تمام ثمرات تناول كن و راههايي را كه پروردگارت براي تو تعيين كرده به راحتي بپيما، از درون شكم آنها نوشيدني خاصي خارج مي شود به رنگهاي مختلف كه در آن شفاي مردم است در اين امر نشانه روشني است براي جمعي كه اهل تفكر هستند.
***نخستين ماموريت زنبورهاي عسل طبق آيه اي كه ذكر شد ماموريت خانه سازي است حتما شما خانه هاي شش ضلعي زنبوران عسل را ديده ايد اين خانه ها با ظرافت و مهندسي فوق العاده اي ساخته مي شوند خانه هايي كه نقشه آن بسيار حساب شده و زواياي آن كاملا دقيق و يكسان است اين نوع خانه ها از استحكام خاصي نيز برخوردار است مصالح ساختماني شهر زنبورها نيز ماده اي بسيار ساده به نام موم است موريس مترلينك دانشمند زيست شناس مي گويد : براي ما مشكل است كه بدانيم اين موم چگونه و به چه ترتيب ميان زنبوران عسل تراوش مي شود.
***زنبورهاي عسل تقسيم كاري جالب و بسيار دقيق و منظم درميان خود دارند؛
كار ملكه زنبور عسل تخم ريزي است ملكه از لحاظ جثه از زنبوران ديگر درشت تر است و داراي موقعيت مخصوص است برخي از زنبورها مامورند تا درجه حرارت داخل كندو را درحال تعادل نگه دارند برخي از آنها مامور ساخت و مرمت كندو هستند كارگراني نيز كه مسئول نوشيدن شهد گلها هستند از كندو بيرون مي روند و هركدام از نوع مخصوصي از گلها استفاده مي كنند.
براستي اين همه كارهاي حيرت انگيز با اين نظام دقيق ازكجا سرچشمه گرفته است ؟ زنبورها براي رسيدن به منطقه گلها گاهي راه خود را نشانه گذاري مي كنند و ازطريق پراكندن بوهاي مختلف در مسير راه را چنان مشخص مي كنند كه كمتر امكان دارد زنبوري سرگردان شود زنبورها شيره گلها را به بعضي از حفره هاي داخل بدن خود مي فرستند و درآنجا كه حكم يك كارخانه كوچك مواد شيميايي دارد شهد گل تغيير و طي تحولات مختلف به عسل تبديل مي شود زنبورها مجددا عسل ساخته شده را از بدن خود بيرون مي فرستند رنك عسل برحسب آنكه زنبور بر روي كدام گل يا ميوه نشسته و از آن بهره
گيري كرده متفاوت است.
***مي دانيم كه در گلها و گياهان داروهاي حيات بخش نهفته است دانشمندان به اين حقيقت رسيده اند كه زنبورها به هنگام ساختن عسل آنچنان ماهرانه عمل مي كنند كه خواص درماني و دارويي گياهان كاملا به عسل منتقل ميشود و محفوظ مي ماند به همين دليل عسل داراي بسياري از خواص درماني گلها و گياهان روي زمين است عسل فرآورده اي حيات بخش و نيرو دهنده است زود جذب خون مي شود و از ايجاد عفونت در معده و روده جلوگيري مي كند.
از آنجا كه عسل به سرعت وارد مرحله سوخت و ساز بدن مي شود مي تواند فوري انرژي ايجاد كرده و قوا را ترميم نمايد مواد مصرفي و ويتامينهايي زيادي در عسل وجود دارد در عسل آهن منيزيم پتاسيم به مقدار قابل توجهي موجود است و ويتامينهاي آ ب ت و كا نيز در اين ماده مفيد يافت مي شود عسل هرگز فاسد نمي شود برخي از كارشناسان توصيه مي كنند كه عسل را نبايد درظرفهاي فلزي ذخيره كرد و جالب اين است كه قرآن هنگاميكه از زنبوران عسل سخن مي گويد از خانه آنها تنها در سنگها و چوبها ياد مي كند.
***سخن درمورد زنبور عسل بسيار است و شايد بتوان چند برنامه را به زندگي اين موجود اسرار آميز اختصاص داد اما به چند نكته ديگر از زندگي اين حشره مفيد بسنده مي كنيم كار و فعاليت در نظر زنبورهاي عسل بسيار مهم است آنها چنان كار مي كنند كه هيچ چيز نمي تواند جلوي فعاليت خستگي ناپذير آنها را بگيرد بطور مسلم گرسنگي و نياز - آنها را مجبور به كار نمي كند دو يا سه گل براي تغذيه شبانه روز اين حشره قانع كافي است و در ظرف يك ساعت مي تواند آذوقه چند هفته را از سيصد گل تهيه كند به همين دليل بايد گفت عشق به كار و فعاليت آنها را وادار به تحرك مي كند و در سايه اين فعاليت است كه موجودات ديگر از دسترنج آن بهره مند مي شوند بطوريكه از يك كندو شايد بتوان تا چهل كيلو عسل تهيه كرد .
خدمتي كه زنبور عسل براي محيط زيست و انسان انجام مي دهد به همين ختم نمي شود زيرا نقش اين موجود كوچك در دستگاه عظيم آفرينش بيش از اينها است چنانچه يكي از خدمات اين حشره گرده افشاني و تكثير گياهان است زنبور عسل بيش از حشرات ديگر عامل نقل و انتقال گرده گلهاست كشاورزان و باغداران با تجربه - هميشه در گوشه و كنار كشتزار و باغ خود چند كندو از زنبور عسل دارند تا آنان را در كار گرده افشاني گلها و گياهان ياري دهند تحقيقات زيست شناسان بيانگر آن است كه اگر زنبور عسل از بين برود هزاران نوع از گياهان و گلها و ميوه ها از بين خواهند رفت.
***موضوع جالب ديگر در زندگي زنبوران عسل اين است كه آنها نسبت به نظافت
و پاكيزگي بسيار حساس هستند بطوريكه هيچگاه روي نقاط آلوده و كثيف نمي نشينند اگر يكي از آنها روي نقطه آلوده اي نشسته باشد وقتي كه بخواهد وارد كندو شود زنبورهاي محافظ از ورود آن جلوگيري مي كنند و در مواردي زنبور آلوده را با خشونت مي كشند به همين جهت دسته اي از زنبورهاي كارگر ماموريت پاكيزگي كندو را برعهده دارند.
***با سختي از امام صادق (ع) درمورد زندگي اسرارآميز زنبور عسل گفتار خود را به پايان مي بريم :
در زنبور عسل دقت كنيد و در زندگي اجتماعي آن فكر كنيد اگر در بدست آوردن ذخاير غذايي و ساختن خانه شش گوشه منظم و اعمال حيرت انگيز اين حيوان درست دقت كنيد موضوع بسيار جالبي خواهيد ديد نتايج فعاليت اين حشره بسيار گرانبها حيرت انگيز است و عجيب تر اينكه موجودي كه اين همه عجائب را انجام مي دهد حيواني است كه حتي نمي تواند به وجود و موقعيت خود پي ببرد تا چه رسد به نتايج اين اعمال شگفت انگيز اين خود دليلي است روشن كه اينها همه به الهام خداوند دانا و تواناست و اين حشره فعال مسخر قدرت لايزال الهي است.

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحقیقات جدیدی که توسط اکولوژیستهای انگلیسی صورت گرفته است مشخص شد که زنبورهای عسل قادرند از شکار شدن توسط عنکبوت های رتیلی که توانایی تطبیق رنگ با محیط را دارند، جلوگیری کنند.

بر اساس مطالعات یکی از شکارگران اصلی زنبور عسل عنکبوت رتیلی است که در شکار حشرات گرده افشان مانند زنبور و پروانه از طریق پنهان شدن در گلها تخصص فراوانی دارد. تشخیص و ردیابی این عنکبوت نیز به دلیل اینکه قابلیت تطبیق رنگ بدن با رنگ محیط را دارد، کار بسیار سختی برای حشرات خواهد بود.

به منظور بررسی شیوه های زنبورها برای جلوگیری از شکار شدن، محققان دانشگاه کوئین مری انگلستان به یک دسته از زنبورهای عسل اجازه دادند تا در یک علفزار با گلهای مصنوعی که بر روی آنها عنکبوت های رتیلی روباتیک قرار داده شده بودند به جستجو بپردازند. برخی از این عنکبوتهابه خوبی استتار شده و تعدادی از آنها کاملا مشخص بودند. زمانی که یک زنبور بر روی گلی می نشست که عنکبوت در آن پنهان شده بود، عنکبوت حشره را به کمک دو انبرک اسفنجی به دام می انداخت.

محققان از نرم افزار ردیابی سه بعدی برای پیگیری حرکات زنبور سود جسته و دریافتند که زنبورهایی که توسط عنکبوتهای استتار شده به دام افتاده اند از سرعت کاوش خود در میان گلها کاسته و با از دست دادن فرصت جستجو در علفزار به ردیابی عنکبوتهایی می پردازند که خود را در گلها استتار کرده اند.

به گفته اکولوژیستها به طور کلی زنبورهایی که توسط عنکبوتهای استتار شده به دام افتاده بودند رفتار محتاطانه تری نسبت به زنبورهایی که توسط عنکبوتهای استتار نشده به دام افتاده بودند از خود نشان داده و فرصت نشستن بر روی گلهای امن را نیز از خود دریغ می داشتند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، این رفتار زنبورها مبنی بر محتاط شدن در انتخاب گلها، استتار عنکبوتهای رتیلی را کاملا بی استفاده کرده و باعث می شود این عمل هیچگونه تاثیری در افزایش میزان شکار زنبور توسط این حشره نداشته باشد.

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

زنبورهای وحشی، گرده افشانانی کارآمد

در چند سال اخیر، صاحبان کندوهای زنبور عسل به دلیل اختلال متلاشی شدن کندو (CCD) که به جمعیت زنبورهای عسل صدمه وارد کرده، گرفتار معضلاتی شده اند.

 به گزارش ایانا و به نقل از ساینس دیلی، تحقیق جدیدی که در سالنامه انجمن حشره شناسی آمریکا انتشار یافته، حاکی است که زنبورهای وحشی که تحت تاثیر CCD قرار نمی­گیرند، می­توانند یکی از گزینه­های انجام خدمت گرده افشانی باشند.

محققان در این تحقیق سه ساله با استفاده از تله و مشاهده مستقیم، 166 گونه زنبور را شناسایی کردند که 112 تای آنها در فصل شکوفه­زنی گیاه مورد مطالعه سته آبی (blueberry) فعال بودند. بسیاری از این گونه­های زنبور در قیاس با زنبورهای عسل به گل بیش­تری سر می­زنند و گرده زیادتری جابه­جا می­کنند.

از این­جا می­تواتن به بغداران کمک کرد تا بدانند چه نوع زنبورهایی در مزرعه هستد تا بتوانند در مورد اصلاح روش مدریت مزرعه به منظور کمک به تقویت جمعیت طبیعی زنبورها تصمیم بگیرند. اکثر زنبورهای وحشی به عکس زنبورهای عسل که در کندو زندگی می­کنند به صورت منفرد در خاک یا در سوراخ چوب­ها یافت می­شوند. محققان راه­هایی برای مدیریت زنبورهای گروه دوم (از جمله چندین گونه زنبور بنا) پیشنهاد کردند. با استفاده از چوب بامبو و سوراخ کردن آن می­توان به راحتی سکونتگاهی برای این زنبوران فراهم نمود. هم­چنین ایجاد حفره­هایی با اندازه­های مختلف در چوب نیز مناسب است.

زنبورهای وحشی در این تحقیق به جز گیاه سته آبی به سراغ گیلاس، سیب و بداغ آمریکایی (Cranberry) نیز رفتند.

در حال حاضر از زنبور بنا (mason bee) برای گرده­افشانی باغ­های گیلاس استفاده می شود.

منبع: خبرگزاری کشاورزی ایران

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

زنبور عسل، محافظ گیاهان

جدیدترین تحقیقات دانشمندان نشان می­دهد که زنبورهای عسل بیش از گرده افشانی برای گیاهان اهمیت دارند.

 به گزارش ایانا از نشریه ساینس دیلی، محققان دانشگاه ورزبورگ آلمان در تحقیق خود تعدادی گیاه فلفل شیرین امریکایی را به دو گروه تقسیم کردند. گروهی را زیر پوششی با تعدادی زنبور و لیسه حشرات و گروهی را زیر پوششی با فقط لیسه حشرات قرار دادند. آسیب وارده به برگهای این گیاه در گروه اول در حدود 60 تا 70 درصد کمتر از گروه دوم بود.

یکی از این محققان در این زمینه گفت: یافته­های ما نشان می­دهد که چرخیدن زنبورهای عسل به دور گیاهان، فواید غیر منتظره­ای دارد. آنها نه تنها گرده گلها را جابه­جا می­کنند، بلکه سبب محافظت گیاهان در برابر حشرات گیاهخوار نیز می­شوند.

به نظر این محققان، بدن بسیاری از این حشرات گیاهخوار از پرزهای حساس و ظریفی پوشیده شده است که آنها را قادر می­سازد لرزش هوا و از جمله صدای نزدیک شدن زنبورهای عسل یا شکارگرهای دیگر را متوجه شوند. بنابراین با شنیدن این صدا یا خود را از گیاه به زیر می­اندازند یا حرکت خود را متوقف می‌سازند.

در صورتی که این حشرات به طور مداوم در معرض صدای وز وز زنبوران باشند (مثل اطراف درختان غرق در شکوفه) تغذیه­شان کمتر خواهد شد.

محققان این یافته­ها را آغازی برای یک روش کاملاً جدید مهار آفات می­دانند.

مترجم: سیدمحسن سنجری

منبع:خبرگزاری کشاورزی ایران

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

زنبورها کمترین فاصله میان گلها را انتخاب می کنند

اگرچه بخش قابل توجهی از جا به جایی گرده افشانها به صورت خطی و در جهات مستقیم است، اما زنبور عمدتاً بعد از رفتن به سراغ یک گل به نزدیکترین گل در مجاورت آن می رود.

 به گزارش ایانا و به نقل از ساینس دیلی، زنبورهای عسل معمولاً به طور مستقیم از گلی به خوشه­های گل مجاور در همان ردیف می­روند. مسیر پرواز زنبورها تاثیر مستقیمی بر توانایی آنها در جستجوی گرده و ایجاد "جریان ژن" دارد. باروری و تولید بذر با جابه­جایی گرده از یک گیاه به گیاه دیگر تحقق می­یابد. بررسی جریان ژن به دلیل معرفی ارگانیسمهای اصلاح ژن شده توجه فراوانی را به خود جلب کرده است.

دانشمندان، متخصصان اصلاح نباتات و پرورش­دهندگان گیاهان در جستجوی فهم الگوهای پرواز زنبورهای عسل، زنبورهای درشت و دیگر حشرات گرده­افشان هستند تا بر تولید و سلامت محصولات خود بیفزایند.

محققان دانشگاه ایلینویز و کارولینای شمالی به بررسی جابه­جایی گرده­افشانها در ردیفهای کشت هندوانه پرداختند. این بررسی مشخص کرد ارزیابی جریان گرده می­تواند الگوی حرکت زنبورها و جریان ژن در هندوانه را نشان دهد.

به گفته یکی از محققان: اگرچه بخش قابل توجهی از جابه­جایی گرده­افشانها به صورت خطی و در جهات مستقیم است، اما زنبور عمدتاً بعد از رفتن به سراغ یک گل به نزدیکترین گل در مجاورت آن می­رود.

 مترجم: سید محسن سنجری

منبع: خبرگزاری کشاورزی ایران

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

تعاريف زنبورعسل در اساسنامه نظام دامپروری

بچه كندو:اجتماعي اززنبورهاي عسل را،كه ازيك ملكه باگروهي زنبوركارگرتشكيل مي شوندوقادرند،كندوي جديدي رابه وجودآورند،بچه كندومي نامند.

توليدات كندو:به كليه فرآوردهائي كه زنبورعسل آن راتوليدنموده ياازمحيط پيرامون جمع آوري كرده باشد،توليدات كندو مي گويند.شامل،عسل، موم،گرده گل،بره موم،ژله رويال،زهرزنبور،ملكه زنبورعسل،بچه كندوو....

 زنبورپاكتي:مجموعه اي ازيك ملكه وزنبورهاي كارگر،كه جهت ايجادكندوهاي جديدمورداستفاده قرارمي گيرند،زنبور پاكتي ناميده مي شود.

زنبورستان:به محلي اطلاق مي شود كه داراي مجموعه امكانات زنبورداري ازجمله:كندوياكلني زنبورعسل ووسايل زنبورداري باشد وپرورش زنبورعسل درآن صورت گيرد.

زنبوردار:به اشخاص حقيقي ياحقوقي كه به پرورش ونگهداري زنبورعسل،به منظورتوليدمحصولات آن مي پردازند،اطلاق مي گردد.

زنبورداري كوچ رو:شيوه اي اززنبورداري است،كه درآن زنبوردارباتوجه به تغييرات اقليمي به منظوراستفاده از استعدادهاي محيطي مناطق ازنظرشهدوگرده زدائي،جابجائي كندوهاي باجمعيت راانجام مي دهد.

زنبورداري ثابت:شيوه اي اززنبورداري است كه درطول سال كندوهاي باجمعيت دريك اقليم نگهداري مي شوند.

 -((كارخانه بسته بندي عسل))به كارخانجاتي گفته مي شود،كه تمام ياقسمتي ازفعاليت آنها،مختص بسته بندي محصول عسل درابعادواوزان مختلف بااشكال متفاوت وبارعايت موازين بهداشتي باشد.

-((كارخانه ياكارگاه آج موم))واحدي است كه انواع موم خام رابه وسيله دستگاههاي مربوط،به صورت ورقه هاي موم آج شده تبديل وقابل استفاده دركندو نمايد.

-((كارگاههاي كندوسازي))كارگاههايي كه تمام ياقسمت عمده اي ازفعاليت آنها،توليد كندوهاي زنبورعسل باشرايط استانداردباشد.

-((كارگاههاي ساخت وسايل زنبورداري))به كارگاههايي اطلاق مي گرددكه توليدات آنها،وسايل موردنياز زنبورداري باشد.

كلني زنبورعسل:مجموعه اي اززنبورهاي عسل راكه موجوديت يك كندورابوجودمي آورند،كلني زنبورعسل مي گويند، اين مجموعه، شامل:توده اي اززنبوركارگر،تعدادي زنبورنر(برخي ازاوقات سال)ويك عددملكه مي باشد.

كندو:به محل مخصوص زندگي زنبورعسل گويند،كه درآن،يك كلني زنبورعسل به فعاليت حياتي وتوليدي خودادامه مي دهدوبه اشكال وانواع مختلف ساخته مي شود.

-((كندوي مدرن))كندوئي است باقابليت تحرك وقابل تعويض،كه باابعادي مطابق بامعيارهاي فني ساخته شده است.

-((كندوي بومي))به كندوئي اطلاق مي شود،كه درآن كلني زنبورعسل به زندگي حياتي وتوليدي خودادامه دهدوبدون قابهاي متحرك باشد.

-((كندوي باجمعيت))به كندوئي گويند،كه حاوي يك كلني ينبورعسل باشد.

 واحدپرورش ملكه: زنبورستاني است،كه درآن توليد انبوه وتجارتي ملكه زنبورعسل براساس شيوه هاي علمي صورت مي گيرد.

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

مسافرت به مسیرهای دور بیان ژنتیکی مغز زنبورها را تغییر می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه ایلینویز به این دلیل زنبورهای عسل را به عنوان نمونه برای انجام تحقیقات درباره تغییرات ژنهای مسئول مسافت یابی انتخاب کردند چون زبان ارتباطی آنها را می توان رمزگشایی کرده و به زبان انسان تعبیر کرد.
زنبورهای عسل پس از پیدا کردن یک منبع غذایی مناسب برای خبر دادن به سایر زنبورهای گروه خود برای نشان دادن مسیر دقیق از نوعی "حرکت" استفاده می کنند. در صورتیکه زنبورهای عسل یک منبع غذایی نزدیک به کندو را پیدا کرده باشند از "حرکت مدور" استفاده می کنند و اگر منبع غذایی بسیار دور از کندو باشد برای خبر دادن به دوستان خود از "حرکت مارپیچ" بهره می گیرند.

در این تحقیقات، دانشمندان متدی را برای تغییر دادن درک مسافتی یک زنبور عسل توسعه دادند. به طوری که این زنبور برای رسیدن به غذا باید از یک تونل عبور می کرد. اگر تونل عمودی بود زنبور می فهمید که مسافت رسیدن به منبع غذا بیشتر است و اگر تونل افقی بود این الگو نشان می داد که مسیر دستیابی به غذا کوتاه تر است. در پایان این پرواز، محققان حرکت زنبور عسل را برای کشف اینکه زنبور چه برداشتی از مسیر رسیدن به غذا داشته است مشاهده کردند.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "این یک نمونه بسیار خوب است که نشان می دهد شما می توانید درک یک حیوان را به گونه ای دستکاری کنید که بتواند به شما آن چیزی را که فکر می کند بگوید."

در ادامه این تحقیقات، دانشمندان فعالیت ژنهای زنبور را رصد و بیانهای ژنتیکی در مغز زنبور را در زمانی که به مسافت کوتاه و یا مسافت طولانی فکر می کرد با هم مقایسه کردند.

این دانشمندان بر روی دو فضای مغزی لب های بینایی و اجرام قارچی تمرکز کردند. لب های بینایی مسئول پردازش اطلاعات بصری و اجرام قارچی مسئول پردازش اطلاعات حسی مرتبط با یادگیری و حافظه هستند.

براساس گزارش ساینس دیلی، در این آزمایش گروهی از زنبورها با شناسه "زنبورهای S-S" برای رسیدن به غذا به طور مرتب مسافت کوتاه را طی می کردند در حالی که گروه دوم با شناسه "زنبورهای S-L" مسافت کوتاه را طی می کردند و بعد به یک تونل با مسافت طولانی هدایت می شدند.

نتایج این تحقیقات نشان داد بیان ژنتیکی مغزی این دو گروه با یکدیگر متفاوت بود. به طوری که تمام 29 ژن مورد بررسی به روشهای متفاوتی فضاهای مغزی لب بینایی و اجرام قارچی مغز زنبورهای گروه S-L و S-S را کنترل می کردند.

نتایج این تحقیقات ارتباط میان تغییر در بیان ژنتیکی را برای بروز رفتارهای متفاوت سازگار با محیط نشان می دهد.

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

برگزاري هفتمين سمينار پژوهشي زنبور عسل ايران

هفتمين سمينار پژوهشي زنبور عسل ايران درتاريخ 21 و 22 دي ماه سال جاري در موسسه تحقيقات علوم دامي كشور برگزار مي گردد.
مهمترين محورهاي همايش عبارتند از :
 نقش زنبور عسلدر گرده افشاني و افزايش محصولات كشاورزي ،  احياء مراتع و حفظ محيط زيست ،  
 توليدات زنبور عسل و فرآوري، بسته بندي آنها ،كاربرد توليداتو فرآورده هاي جانبي زنبور عسل در تغذيه
، بهداشت، درمان بيماري هاي انسان، آفات و بيماري هاي زنبور عسل و گياهانمورد استفاده زنبور عسل .
تعداد 110 مقاله به دبيرخانه سمينار ارسال شده كه 20 مقاله برتر براي ارايه سخنراني و 40 مقاله به عنوان پوستر پذيرفته شده است .
 
براي برگزاري اين همايش ملي نهادها و سازمانهايي مانند :
 انجمن زنبورعسل ايران ، موسسه تحقيقات علوم دامي كشور سازمان تحقيقات كشاورزي ،معاونت امور توليدات گياهي ،معاونت امور توليدات دامي وزارت جهادكشاورزي ، سازمان دامپزشكي كشور سازمان پژوهش هاي علمي وصنعتي كشور بانك كشاورزي صندوق بيمه كشاورزي،دانشكده هاي كشاورزي دانشگاه تهران وصنعتي اصفهان ،اتحاديه سراسري زنبورداران كشور همكاري دارند.
 
لازم به ذكر است دبيرخانه برگزاري همايش در موسسه تحقيقات علوم دامي كشور با شماره تلفن هاي
4430010 -4464219 -0261 آماده پاسخگويي به پرسشهاي شما مي باشد.

ادامه مطلب