عسل

موضوعات : اخبار

وضعيت پرورش و اصلاح نژاد زنبور عسل دراستان چهار محال و بختياري:

قرار گرفتن 80 درصد مساحت استان چهار محال و بختياري در نواحي كوهستاني، وجود مراتع و پوشش گياهي متنوع عمدتاً شهد خيز، وجوددرختان ميوه و باغات و مناسب بودن درجه حرارت بخش هائي از استان ، خطه سرزمين چهار محال و بختياري را به عنوان جايگاه مهمي براي پرورش زنبور عسل تبديل نموده است .  به استناد نتايج آمارگيري مهرماه سال 1387 (كه به صورت سراسري در كليه استانهاي كشور به مرحله اجراء در آمده است ) 79978كلني زنبور عسل با توليد 697 تن در استان وجود دارد. نتايج سرشماري مذكور حاكي از اين است كه از مجموع 79978 كندوي زنبور عسل استان ، 79780 كندو به صورت مدرن با توليد 696.4 تن و198 كندو به صورت بومي با توليد  0/6 تن مي باشد.جدول

 

 جدول: وضعيت كندوهاي زنبور عسل استان چهارمحال وبختياري

به تفكيك شهرستان در سال1387

واحد : كلنيكيلوگرم

كندوي بومي

كندوي مدرن

شهرستان

ميزان توليد عسل

تعداد

ميزان توليد عسل

تعداد

0

0

190086

23058

شهركرد

0

0

212150

17000

بروجن

0

0

40305

5607

لردگان

0

0

40457

5088

اردل

0

0

56291

6112

فارسان

577

198

53951

9060

كوهرنگ

0

0

103109

13855

كيار

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

50 درصد ملكه زنبورعسل پرورشي كشور،درشهرستان دامغان پرورش مي يابند.

مديرعامل شركت تعاوني زنبورداران منطقه اميريه شهرستان دامغان با اعلام اين خبر گفت سهم اين منطقه از پرروش سالانه 50 هزارفروند ملكه زنبورعسل دركشور،25 هزارملكه است.عطاء ا... باقرپور با بيان اينكه بزرگترين ايستگاه پرورش ملكه زنبورعسل خاورميانه در اميريه دامغان است افزود ارزش توليد هر ملكه 200 هزار ريال است. باقرپور گفت در اين ايستگاه علاوه برتوليد ملكه،سالانه 15 كيلوگرم ژل رويال كه يك ماده غذايي تقويت كننده و نيروافزا است به ارزش هركيلوگرم 20 ميليون ريال،يك تن گرده گل به ارزش هركيلوگرم350 هزار ريال و40 تن عسل توليدمي شود.مديرعامل شركت تعاوني زنبورداران منطقه اميريه،تكثيرسالانه2 هزار زنبورعسل در اين ايستگاه را از ديگر فعاليتهاي اين ايستگاه دانست وگفت اين ايستگاه براي20 نفر شغل ايجاد كرده است.باقرپورميزان سرمايه اين شركت را 5 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت ملكه زنبورعسل پرورش يافته در اين شركت تعاوني، براي توزيع به ديگر زنبورداران كشور،به اتحاديه زنبورداران ايران ارسال مي شود.

ادامه مطلب