عكس

موضوعات : اخبار

کاربرد شبه فرمون ها در صنعت زنبورداری

 

Swarm catch و نازانف

 

اغلب در هنگام بازدید از کلنی های زنبوران عسل با رفتاری عجیب برخی از زنبوران کارگر روبرو می شوید . این رفتارغالباً در جلوی درب ورودی کندو و هنگام برداشتن درب اصلی کندو و بازدید از قاب ها قابل مشاهده است . طی این عمل یک تا چند زنبور کارگرشکم خود را بالا برده ، جفت پاهای سوم کاملاً کشیده و عمود است و شکم در قسمت انتهایی خم شده و از بین دو حلقه شکم که بین آنها باز شده ، جسم سفید رنگی مشاهده می شود . در این حالت بالها به شدت بالا و پایین می روند . این رفتار زنبوران عسل با عمل تهویه کندو که اغلب در ظهر های تابستان رخ می دهد متفاوت می باشد .

نازانف

در دنیای شیمیایی زنبوران عسل فرمون ها بسیار پر اهمیت می باشند . این فرمون ها مانند زبانی گویا می باشد که از به اشتباه افتادن و خطای تک تک افراد کلنی جلو گیری به عمل می آورد . با توجه به قدرت بینایی ضعیف زنبوران و در مقابل قدرت بالای تشخیص و درک هر گونه  اطلاعات و تغییرات توسط سنسورهای حسی موجود در شاخک ها می توان به نقش مهم فرمون ها در ادامه حیات کلنی در این مورد مشخص  پی برد .

غده نازانف یکی از مهمترین غددی می باشند که در ارتباطات بین زنبوران نقش پر اهمیتی دارد.

در مهمترین منابع علمی عملکرد غده نازانف تنها یک کلمه ذکر شده است .Orientation)))) به معنی تعیین جهت .

غده نازانف مختص زنبوران کارگر می باشد به عبارت دیگر ملکه و زنبوران نر فاقد غده نازانف می باشند . این غده بین حلقه های ششم و هفتم پشتی شکمی قرار دارد . زمان ترشح فرمون نازانف زنبور کارگر تا جایی که توان دارد شکم خود را به سمت بالا برده و به شدت بال می زند . طی بال زدن فرمون به سرعت در هوا پخش می شود .

 فرمون نازانف ترکیبی است از 7 ماده شیمیایی فرار که عبارتند از :

Geraniol  ,  Nerolic  acid  ,  Geranic  acid  ,  (E) – citral  ,  (Z) – citral  ,  (E-E) – farnesol  ,  nerol .  

 

 (E-E) – farnesol , Nerolic  acid ,  Geraniol  در این ترکیب به ترتیب بیشترین مقدار را دارند اما طی آزمایشات به عمل آمده  ,  Geranic  acid  (E) – citral دارای قدرت جلب بیشتری می باشند.

 با توجه به اینکه فرمول عمومی فرمون نازانف برای تمام زنبوران یکسان می باشد و همچنین هر کلنی فرمون نازانف اختصاصی دارد علت اختلاف در فرمون هر کلنی وجود ایزومر های متفاوت ذکر شده است .

مقدار فرمون نازانف در هنگام تولد زنبوران کارگر بسیار کم است اما همزمان با افزایش سن مقدار نازانف افزایش می یابد . در سن 28 روزگی بیشترین مقدار ترشح نازانف ثبت شده است .

نمود عملکرد غده نازانف در زنبورستان هایی که کندو ها به فاصله کمی نسبت به هم چیده شده اند بسیار ملموس تر می باشد .

 به عقیده بسیاری از دانشمندان فرمون نازانف مهم ترین عامل جهت یابی و خبر رسانی طی بچه دهی در مراحل تشکیل خوشه و مهاجرت به سمت کندو یا محل استقرار جدید لانه می باشد . تحقیقات نشان می دهد 50 تا 80 درصد فضای جعبه بچه گیری از نازانف اشباع می باشد .

بقیع در ادامه مطلب

ادامه مطلب
موضوعات : تغذیه

عسل بیشتر در شمار فرآورده های کشاورزی مانند ذرت ، سیب زمینی و غیر و شناخته شده است و بیشتر اوقات بهره برداری از زنبور عسل برای تولید عسل همزمان با گردش کار کشاورزی انجام می گیرد .


عسل بیشتر در شمار فرآورده های کشاورزی مانند ذرت ، سیب زمینی و غیر و شناخته شده است و بیشتر اوقات بهره برداری از زنبور عسل برای تولید عسل همزمان با گردش کار کشاورزی انجام می گیرد .

عسل یک هدیه رایگان طبیعت به انسانهاست که می توانند از آن بهر ه مند شوند . همچنین نشانه بار خیزی خاک و زمین است . یک منطقه بدون عسل بزودی برای کشاورزی بی بهره و نازا خواهد شد و بالعکس در سرزمینی که زنبورداران عسل را یابند همواره خیر و برکت و افزایش باروری و بار خیزی درختان ، گلها ، میوه ها و کشتزارها به همراه آورده و آن سرزمین میهماندار میهمانان زیادی خواهد شد ؛ موفق الدین ابولعباس الکواشی موصلی مفسر قرآن می فرماید : عسل فرستاده ( مائده ) آسمانی است که در بعضی نقاط زمین گسترده شده و پایدار گشته است . زنبورداران عسل آنرا می نوشند و به کندو می آورند و آن را در داخل سلولهای مومی شکل که از قبل آماده کرده اند ذخیره می نمایند . بنابراین چنین نیست که برخی می پندارند که عسل در شکم زنبور عسل درست شده و این چیزی است که قرآن کریم در سوره نحل ( زنبور عسل ) آیه های ۶۸ و ۶۹ صریحا روی آن تاکید کرده است .

● تعریف عسل

عسل یک واژه عربی است که به فارسی آن را انگبین می گویند و آن عبارت است از ماده شیرینی که توسط زنبوران عسل از شهد گلهای گیاهان جمع آوری شده و پس از تغییرات لازم در سلولهاس مومی شانهای کندو ذخیره می گردد.

تعریف جامع تر عسل که در سال ۱۹۰۶ در آمریکا ارائه شده عبارتست از : ترشح مواد قندی درختان ، و شهد گل گیاهان که توسط زنبورداران عسل جمع آوری ، تغییر یافته و درون سلولهای قاب ذخیره می شود.

● مراحل ساختن عسل

در قرآن مجید سوره مبارک نحل که در شان زنبور عسل نازل شده و آن موهبتی است که پروردگار توانا آنرا در گلهای گیاهان به ودیعه نهاده است . برای اینکه دانشمندان پی به دستگاه آفرینش برند به زنبور عسل داده شده است که آنرا از شیره گلها و برگها گرفته و عسل که حاوی نیکنوش های گوناگون به رنگ های مختلف است بسازد . اسرار ساختمان و نحوه عمل آن با وجود پیشرفت های علمی هنوز بر زیست شناسان و دانشمندان دیگر پنهان مانده و فقط می دانند که :

زنبور عسل پس از مکیدن شیره گلها و گیاهان به وسیله خرطوم خویش آنرا به کیسه عسلی که در شکم است برده و پس از چند عمل شیمیایی شناخته و نا شناخته آنرا به مایعی خوشبو و خوش طعم ، شیرین ، مقوی ، نشاط آور و نیکو حضال تبدیل کرده و در سلولهای مومی شکل که از قبل ساخته است ذخیره می نماید .

برای تهیه یک کیلوگرم از این شهد گوارا زنبور ناگزیر است ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار بار شهد حمل کند وبرای فراهم نمودن آن ده میلیون گل را بازدید کرده و از آنها شهد ( انگبین ) تهیه نماید و مسافتی معادل هفت بار دور زمین پرواز کند . شهدی که بدین طریق فراهم می شود ۴۰ تا ۸۰ درصد آب است و زنبورداران عسل باید میزان آب آنرا به ۱۸ الی ۲۰ درصد برسانند تا عسل آماده شده بدست آید .

برای تغلیظ نمودن آن زنبورداران عسل مجبور هستند شهدی را که روز به کندو حمل کرده و درون سلولهای شان ذخیره نموده اند شب هنگام مجددا از داخل شان ها مکیده و وارد کیسه عسلی خود می نمایند در آنجا کمی از آب آنرا جذب و موادی از قبیل هورمون ها و آنزیم ها به آن اضافه می نمایند و بعد داخل حجره ها می ریزند . این عمل توسط سایر زنبورها تکرار می شود و مقداری از آب آنهم در مجاورت هوای کندو که از بال زدن زنبورها ایجاد می شود تبخیر شده و در پایان مواد دیگری از قبیل اسید های آلی و مواد ضد عفونی کننده به آن اضافه می نمایند . عمل تغلیظ آنقدر ادامه می یابد تا عسل به غلظت طبیعی خود برسد ، آنگاه آنرا در داخل سلولها ذخیره می کنند و درب آنرا با موم می پوشانند بدین ترتیب عسل انبار شده می تواند برای مدت طولانی نگهداری شود .

● معده زنبور عسل

این حشره با تمام کوچکی اش دو معده دارد ، شهد گلهای مکیده شده وارد معده اول می شود که بوسیله دریچه ای به معده دوم مربوط است . معده دوم عملیات گوارشی را انجام می دهد .

معده اول را کیسه عسلی یا چینه دان می گویند کلیه مراحل تبدیل شهد به عسل در این معده انجام گرفته و عسل رسیده و آماده شده از طریق خرطوم زنبور به سلولهای مومی شکل ریخته می شود . کیسه عسلی به وسیله دریچه ای به معده دوم ( معده اصلی ) منتهی می شود زنبور عسل در صورت لزوم جهت تغذیه خویش با اندک فشار بوسیله ماهیچه های اطرافش دریچه را باز می کند و از این طریق عسل مورد نیاز زنبور وارد معده اصلی شده و صرف تغذیه آن می شود و سایر عملیات از جمله گوارش و دفع مدفوع مربوط به این معده می باشد .

بعضی از افراد فکر می کنند که عسل مدفوع یا فضولات زنبور عسل است در صورتیکه کاملا اشتباه است مدفوع زنبور عسل ماده ای است آجری رنگ تا قهوه ای که عموما خارج از کندو دفع می شود و به هیچ وجه قابل استفاده نمی باشد در صورتیکه عسل محصول داخلی کندو و یک ماده غذایی بوده و با مدفوع زنبور قابل مقایسه نیست . بنابراین عسل نه تنها مدفوع زنبور نیست بلکه هیچ رابطه ای بین عسل و مدفوع زنبور وجود نداشته و ندارد .

به هر حال باید دانست که عسل ماده حیات بخشی است که از مواد بی شمار زنده گل و گیاه ترکیب یافته است نه از فضولات گل یا زنبور.

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

کشف خاصيت ضدسرطاني بره موم زنبور عسل

پژوهشگران موسسه تحقیقات علوم دامی کشور خاصیت ضدسرطانی و ضدقارچی بره موم زنبور عسل را کشف کردند .


پژوهشگران موسسه تحقیقات علوم دامی کشور خاصیت ضدسرطانی و ضدقارچی بره موم زنبور عسل را کشف کردند .

 هوشنگ افروزان ، گفت : محققان موسسه تحقیقات علوم دامی کشور این طرح را که نخستین بار در کشور اجرا شد ، از 6 سال پیش درباره خواص دارویی این فرآورده و تولیدات حاصل از آن در ابهر ، کرج و طالقان آغاز کردند .

وی افزود : برای آزمایش تاثیر استفاده از بره موم روی بیماری هایی مانند سرطان گوارش، هم اکنون طرحی با مشارکت موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و مرکز تحقیقات سرطان ایران ، روی موش های آزمایشگاهی مبتلا به این نوع بیماری در حال اجراست که در صورت مساعد بودن نتایج این طرح، استفاده از این ماده در قالب دارو برای مهار این نوع بیماری ها در دستور کار داروسازان قرار می گیرد.

افروزان با بیان اینکه زنبور عسل برای تهیه بره موم از صمغ درختان استفاده می کند گفت : در بیشتر کشورهای توسعه یافته از بره موم برای تولید قرص و کپسول های آنتی بیوتیک برای درمان بیماری های عفونی و نیز در تولید انواع کرم های پوستی و خمیر دندان استفاده می شود اما در ایران به علت آشنا نبودن زنبور داران و مردم با خاصیت های دارویی و بهداشتی این ماده شفابخش از این فرآورده بهره برداری نمی شود .

محقق موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با بیان اینکه هم اکنون بیش از 3 میلیون کندوی صنعتی زنبور عسل در کشور وجود دارد افزود: با احتساب استحصال بطور متوسط 50 گرم بره موم از هر کندو و با توجه به این که هم اکنون هر کیلوگرم بره موم بسته به کیفیت آن در خارج از کشور 12 تا 52 دلار به فروش می رسد ، می توان از آن به عنوان یک توانمندی بالقوه برای افزایش درآمد زنبورداران کشور نیز نام برد.

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

محققان می گویند، زنبورها هنگامی که بیمار می شوند دیگر وز وز نمی کنند و مانند انسان ها تا زمانی که بهبود نیافته اند ، انجام کارهای روزمره برایشان دشوار است.


محققان می گویند، زنبورها هنگامی که بیمار می شوند دیگر وز وز نمی کنند و مانند انسان ها تا زمانی که بهبود نیافته اند ، انجام کارهای روزمره برایشان دشوار است.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، به گفته “امون مالون” زیست شناس تکامی از دانشگاه “لیسستر”، زنبورهای عسل زمانی که سیستم ایمنی بدنشان فعال می شود، دچار مشکلات حافظه نیز می شوند. این یافته ها می تواند به بهبود تلاش ها برای نجات جمعیت روبه کاهش زنبورها کمک کند. مالون گفت، زنبورها نیز مانند انسان ها مریض می شوند و ظرف چند روز پس از آنکه دستگاه ایمنی بدن جانور به مبارزه با ویروس یا انگل پرداخت بهبود می یابند. این گروه یافته های خود را در نشریه “Biology Letters ” منتشر کردند.

محققان زنبورها را به دو گروه تقسیم کردند و به نیمی از آنها ماده ای تزریق کردند که سیستم ایمنی بدنشان را تحریک می کرد. سپس محققان گل های آبی و زرد در اختیار زنبورها قرار دادند، اما فقط یک رنگ از گل ها حاوی آب قند بود. درنهایت تمام زنبورها از گلی که حاوی آب قند بود تغذیه کردند، اما زنبورهایی که سیستم ایمنی بدن آنها تحریک شده بود ۱۰ درصد بیشتر از زنبورهای گروه دیگر طول کشید تا بتوانند گل مناسب را پیدا کنند.

 این کشف نشان می دهد واکنش ایمنی فعال هنگام بروز بیماری بر حافظه تاثیر می گذارد. کشور انگلیس زمانی بیش از ۲۵ گونه بومی زنبور عسل پشمالو داشت اما در ۵۰ سال گذشته سه گونه از این زنبورها از بین رفته اند و چندگونه نیز در معرض خطر انقراض قرار دارند. دانشمندان می گویند، بیماری و روش های کشاورزی که زنبورهای عسل پشمالو را از بسیاری از منابع غذایی محروم کرده است به توضیح علت کاهش جمعیت آنها کمک می کند.

وی در یک گفت و گوی تلفنی گفت، بیماری زنبورها را باید مهمتر از آن چیزی که ابتدا تصور می شد بدانیم. در کشور انگلیس نگرانی های زیادی درمورد کاهش گونه های وحشی زنبورهای عسل پشمالو و تاثیر بیماری بر صنعت زنبورداری وجود دارد.

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

سرپرست معاونت امور دام در گفتگو با ایانا خبر داد:

ملکه مقاوم و دارای توان تولید بالا به زودی به کشور وارد می شود


تهران
 - خبرگزاری کشاورزی ایران


بر اساس یک طرح و در جهت اصلاح نژاد ملکه زنبورعسل به زودی جهت تولید هیبرید مناسب ملکه مقاوم به بیماریها که دارای توان تولید بالایی نیز داشته باشد به کشور وارد می شود.

سرپرست معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با ایانا گفت: در سال جاری به دلیل شرایط اقلیمی مناسب حاکم، وضعیت پرورش و تولید زنبورعسل برعکس دو سال گذشته که بر اثر خشکسالی مناسب نبود، رو به بهبود است.

حسین دماوندی نژاد افزود: ظرف سال گذشته برای مبارزه با خشکسالی اقداماتی همچون تامین شکر با قیمت یارانه ای و بیمه کلنیهای زنبورعسل در برخی از استانها مانند خوزستان، لرستان و اصفهان به صورت رایگان انجام شد و پیش بینی می شود که امسال برداشت عسل در هر کندو به مراتب بهتر از سالهای قبل باشد.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری پیش بینی می شود بیش از 60 هزار نفر به کار زنبورداری اشتغال داشته باشند، در حالیکه در سال گذشته حدود 55 هزار نفر به این کار مشغول بودند و این امر حکایت از استقبال مردم از شغل زنبورداری دارد.

دماوندی نژاد درباره میزان تولید عسل در سال گذشته خاطرنشان کرد: در سالی که گذشت رکورد تولید عسل به 46 هزار و 420 تن دست یافتیم که این رقم رتبه ما را در دنیا به رتبه هشتم ارتقا داد.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود چهار میلیون و 377 هزار و 228 کندو در کشور وجود دارد که سالانه رشد شش درصدی در برنامه پنجم توسعه برای آن پیش بینی شده است.

دماوندی نژاد میانگین تولید عسل به طور متوسط در هر کندو را فراتر از 11/11 کیلوگرم برشمرد و تصریح کرد: میزان صادرات این محصول نیز بالغ بر دو هزار و 500 تن است.

 کیک گرده در اختیار زنبورداران قرار می گیرد

سرپرست معاونت امور دام تاکید کرد: برای ارتقای کیفیت تغذیه ای زنبورعسل، تامین شکر برای زنبورداران و کیک گرده در دستور کار است.

وی کیک گرده را حاوی مقادیر زیادی پودر سویا و گرده گل برشمرد و یادآور شد: این کیک با انرژی ای که ایجاد می کند غذای مناسبی برای زنبوران است و در کشور به هر مقدار که لازم باشد می توانیم این کیک را تولید کنیم.

دماوندی نژاد درباره تغییر جدید اصلاح نژادی ملکه زنبورعسل گفت: طرح جدیدی با پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، معاونت امور دام و اتحادیه تشکلهای مربوط به زنبورداران تهیه شده است که بر اساس آن ملکه ای که توان تولید به لحاظ مقاومت و آرامش در موقع کار کردن را داشته باشد، شناسایی می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مقاومت به لحاظ بیماریهای در کشور ما دارای اهمیت بالایی است و ملکه های شناسایی شده سپس با لاینهایی که در کشور وجود دارد تلاقی داده می شود تا به هیبرید مناسبی دست پیدا کنیم.

دماوندی نژاد تصریح کرد: در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور در حال حاضر شناسایی لاینها، تولید توان و ماندگاری ملکه ها و هیبریدها در حال بررسی است.

وی افزود: این هیبرید باعث می شود که بتوانیم جهت ارتقای کمیت تولید در کندوها و ارتقای کیفیت فنی ملکه ها قدم برداریم.

 دیدگاه ما از تولید عسل دور شده است

سرپرست معاونت امور دام از به نتیجه رسیدن این طرح به زودی خبر داد.

دماوندی نژاد از مدنظر قرار گرفتن یارانه کوچ در برنامه پنجم توسعه خبر داد و یادآور شد: امروزه دیدگاه ما از تولید عسل دور شده است و زنبورعسل و خدماتی که ارایه می دهد فراوان تر و بی نظیرتر از تولید عسل است. بنابراین باید دیدگاه خود را در جهت احیای مراتب و استفاده از این جاندار در آنها معطوف کنیم.

وی تاکید کرد: پیشنهاداتی برای استفاده هرچه بیشتر از کلنیهای زنبورعسل در باغها و مزارع داده شده است که بدین ترتیب زنبورداران با اعمال قانون مجال آن را پیدا خواهند کرد که در باغها و مزارع وارد شده و در بهبود تولید کیفی و کمی دخالت کنند.

دماوندی نژاد ادامه داد: دیدگاه ما از تولید عسل فاصله گرفته است، اما لازم است که عایدی زنبورعسل باید احیای مراتع و بهبود و راندمان کمی و کیفی تولیدات زراعی و باغی را مدنظر قرار دهد./

 خبرنگار: مژگان ستار

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

استفاده از عصاره بره موم براي مبارزه باكنه واروآ

در يك تحقيق اثرات استفاده از يك نوع عصاره بره موم بر واروآ دستراكتور و خود زنبور عسل با استفاده از سه روش كاربرد ارزيابي شده است. موضعي، اسپري كردن و خوراكي. يك نمونه بره موم عصاره گيري و خصوصيات ارگانولپتيك و فيزيكو شيميايي آن تعيين گرديد. اين آناليزها نشان داد كه اين نمونه بره موم يك نوع بره موم مخصوص منطقه پامپين در آرژانتين است. و محتويات آن داراي تركيبات فعال بيولوژيكي مي باشد. كاربردهاي موضعي با قرار دادن كنه ها در معرض غلظت هاي مختلف بره موم در دوره هاي مختلف زماني انجام شد  كه نتيجه ان مرگ و مير و بي حالي كنه ها بود. با فزايش غلظت بره موم اثرات كنه كشي آن افزايش مي يافت. اسپري زنبوران آلوده به كنه با محلول 10 درصد بره موم براي زنبوران زيان آور بود ولي 78% كنه ها را نيز از بين برد. تغذيه زنبوران آلوده به كنه با عصاره بره موم در شربت قند براي كنه ها سمي نبود ولي در غلظت هاي بالا بعث مرگ و مير زنبوران شد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد عصاره هاي بره موم به دست آمده از منطقه پامپين را مي توان به صورت اسپري براي از بين بردن كنه واروآ استفاده كرد اما دوز هاي صحيح و غلظت هاي مورد استفاده بايد بيشتر بررسي شود. همچنين مكانيسم عمل عصاره ها بر روي كنه هنوز مشخص نيست و بايد بررسي شود.

منبع: Journal of Apicultural ResearchVol. 49 (3) pp. 257-264

http://www.newbeekeeping.blogfa.com/

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

اثرات گردو غبار هوا بر زنبور عسل

گزارشات حاكي از آن است كه طوفان هاي گرد و غبار مناطق مختلف كشور را در مي نوردد. به عقيده كارشناسان اين طوفانها نتيجه حاصل از تخريب محيط زيست توسط بشر مي باشد. اين طوفانها بر محيط زيست و موجودات آن اثرات فاجعه باري مي گذارد. زنبور عسل نيز از اين اثرات مصون نبوده است. چرا كه زنبور عسل به شدت وابسته به عوامل محيطي مي باشد. زنبور عسل به طور مستقيم و غير مستقيم تحت تاثير اثرات مخرب گرد و غبار هوا قرار مي گيرد. كه نتيجه ان كاهش تعداد زنبوران كندو و توليدات آن است.

اثرات مستقيم

·        زنبور عسل به دليل تنفس هواي غبار آلود از نظر تنفسي دچار اشكال شده و طول عمر آن كاهش مي يابد.

·   قدرت ديد زنبور عسل به شدت كاهش مي يابد و در نتيجه براي جستجوي شهد و گرده نمي تواند به مسافتهاي دورتر برود، در جهت يابي اشتباه مي كند و نمي تواند به كندوي خود مراجعت نمايد يا احتمال ورود اشتباهي به كندوهاي ديگر افزايش مي يابد.

·   گرد و غبار هوا بر پوشش مويي زنبور عسل چسبيده و با گرده مخلوط مي شود در نتيجه غذاي گرده اي زنبور عسل كيفيت خود را از دست مي دهد.

اثرات غير مستقيم

·        گرد وغبار موجود در هوا روزنه تنفسي گياهان را مسدود كرده و توان زيستي آنها را كاهش مي دهد.

·   با بسته شدن روزنه هاي تنفسي گياهان و نشستن غبار روي اندامهاي هوايي گياهان انجام فتوسنتز مشكل مي گردد بنابراين توليدات گياهي كاهش مي يابد. توليد شهد گياهان نيز مستقيما به فتوسنتز ارتباط دارد.

·   با نشستن گرد و غبار بر روي پرچم گلها اين گرد و غبار به صورت گرده به كندو حمل مي گردد كه غذاي زنبور عسل كيفيت خود را از دست مي دهد در نتيجه در پرورش لارو اختلال ايجاد مي گردد.

مجموعه اين اثرات در نهايت باعثمي گردد:

·        طول عمر و تعداد زنبوران عسل كاهش يابد

·        پرورش لارو كاهش مي يابد

·        ميزان توليد محصول كاهش مي يابد.

·        در موارد حاد تر باعث مرگ كلني مي گردد.

پيشنهادات جهت كاهش ميزان خسارات

·حتي الامكان كلني هاي خود را در مسير هواي غبار آلود قرار ندهيد

·در هنگام وقوع گرد و غبار با استفاده از شربت رقيق (شكر 1: آب 2) و كيك هاي جانشين يا مكمل گرده كلني هاي خود را تغذيه نماييد.

http://www.newbeekeeping.blogfa.com/

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

توليد عسل تقلبي نتيجه نبود نظارت تشكل ها بر بخش هاي توليدي است

مدير عامل اتحاديه سراسري زنبورداران، توليد عسل هاي تقلبي در كشور را نتيجه سيستمي دانست كه در آن تشكل ها بر بخش هاي توليدي نقش نظارتي ندارند.


"عفت رييسي سرحدي در خصوص توليد عسل هاي تقلبي، اظهار داشت: تشكل ها اهرمي براي جلوگيري از توليد عسل هاي تقلبي ندارند.
وي بر بكارگيري تمام ظرفيت هاي موجود در اين بخش تاكيد كرد و گفت: همكاري تشكل هاي توليدي مي تواند از وقوع چنين مشكلاتي جلوگيري كند.
مدير عامل اتحاديه سراسري زنبورداران تصريح كرد در شرايطي كه تشكل ها نتوانند از صنف خود دفاع كنند، افراد سودجو وارد بازار توليد شده و فضا براي تقلب مهيا مي شود.
وي سپس گفت: ايجاد اين مشكل تنها به محصول عسل اختصاص ندارد بلكه مشكل تقلب در محصولاتي از قبيل روغن زيتون و برنج نيز بارها ديده شده است.
رييسي پيشنهاد داد سهم نظارتي توليد اين محصول كه هم اكنون توسط دلالان بهره برداري مي شود به تشكل ها اختصاص يابد تا توليد عسل تقلبي با نظارت تشكل ها به حداقل برسد.
توليد عسل تقلبي از موادي همچون سيب زميني، شيره قند و يا شيره ذرت، از جمله مشكلاتي است كه صنعت توليد عسل كشور را تهديد مي كند.
يادآور مي شود ركورد توليد 46 هزار و 420 تن عسل در سال گذشته شكسته شد كه با اين ميزان توليد، ايران در جايگاه هشتم كشورهاي توليد كننده عسل در دنيا قرار مي گيرد.
هم اكنون در كشور چهار ميليون 377 هزار و 228 كندو وجود دارد كه سالانه رشد شش درصدي اين كندوها در برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده است.

ادامه مطلب