عكس

موضوعات : اخبار

كنترل كيفيت هوا بوسيله زنبور عسل

 جام جم آنلاين: فرودگاه ها در آلمان از زنبورهاي عسل به عنوان ردياب هاي بيولوژيكي استفاده مي كنند و به صورت منظم به منظور بررسي ميزان آلاينده ها، عسل توليد شده توسط اين حشرات را آزمايش مي كنند.


به گزارش گيزمگ ، آزمايش سال جاري در اوايل ماه ژوئن در فرودگاه بين المللي دوسلدورف برگزار شد و نتايج نشان داد عسل ها كاملا سالمند ، به بياني ديگر هواي منطقه كاملا پاك است در حدود 200 هزار زنبور در برنامه دوسلدورف حضور دارند و هفت فرودگاه ديگر آلمان نيز بر روي زنبورها مطالعه مي كنند.

آزمايشگاهي در آلمان دو بار در سال عسل اين زنبورها را مورد بررسي قرار داده و به دنبال عناصري مانند هيدروكربن ها و فلزات سنگين مي گردد آخرين آزمايش ها نشان داده اند عسل اين حشرات با عسل زنبورهايي كه در مناطق كاملا بكر و غير صنعتي توليد مي شوند ، برابري مي كند.


كربن منتشر شده از هواپيماها ، تاكسي و اتوبوس در كنار صنايع محلي منجر به كاهش كيفيت هوا در حوالي فرودگاه ها مي شوند مقامات فرودگاه ها اعلام كرده اند تلاش براي كاهش آلاينده ها آغاز شده است اما مطالعات نشان مي دهد ذرات معلق موجود در هوا همچنان مشكل ساز هستند.


زنبورها يكي از راه هاي رديابي اين ذرات سمي از قبيل سرب هستند زيرا عسل توليد شده از زنبورهايي كه در مناطق آلوده زندگي مي كنند، مي تواند نشانه هايي را از آلودگي هوا و يا حتي آلودگي گياهاني كه عسل از گرده آنها توليد شده را نمايان سازند.

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

چالش ها و راه كارهاي صنعت زنبورداري

نويسنده: تهيه و تدوين: شركت شاهين علم كوه (چالوس)

آيا بهتر نيست؟
سمينارهاي تخصصي با حضور توليدكنندگان و دست اندركاران اصلي جامعه زنبورداري براي مطرح ساختن مشكلات و معضلات اصلي اين صنعت برگزار شده و راهكارهاي مربوطه تبيين شود؟
 آيا سزاوار است زنبورداران مشقات توليد از قبيل مهاجرت، حمل و نقل، بيابان خوابي، منازعات لفظي با برخي از باغداران كه به علت عدم آگاهي ، معتقدند زنبوها باعث نابودي شكوفه هاي درختان و مزارع و در نهايت موجب كاهش محصولاتشان شده اند، در حالي كه اگر قدرت تاثيرگذاري خارق العاده گرده افشاني زنبور را مي دانستند، چنين نمي شد. كه زنبوردار مشکلات فراواني را که در زمان استقرار و اسكان زنبورستان در اطراف باغات و مزارع به وجود مي آيد، تحمل کرده و محصولات خود را با حداقل امكانات توليد و با نازلترين قيمت تقديم دلالان و سودجويان نموده و آنان نيز عسل طبيعي و خالص زنبورداران را با شهد دست ساز مخلوط و به دست مصرف كننده رسانده و در نهايت سود آن به جيب دلالان و دود آن به چشم زنبورداران مي رود و اين عمل غير اخلاقي به نام زنبورداران تمام مي شود.
    آيا شايسته نيست راه حلي درست براي عرضه مستقيم توليدات زنبورداران با فراهم سازي امكان بسته بندي، آن هم به صورت انحصاري به دست شركت هاي تعاوني زنبورداري، بسته بندي و زنبورداران با ايجاد بازار فروش داخلي و حتي صادر به ديگر كشورها انديشه شود؟
    مشكل اصلي در ايران توليد عسل توسط زنبورداران نيست بلكه ساخت عسل تقلبي و توزيع آن مي باشد.
    و اما نكاتي چند در مورد مشكلات زنبورداران و شركت هاي تعاوني زنبورداري
    1 ـ عدم مطالعه برخي از زنبورداران و آشنا نبودن با مسايل تخصصي و پرورش زنبور، تعويض به موقع ملكه، آگاهي در مورد خواص و ارزش واقعي محصولات زنبور عسل و در ارتباط نبودن با دانشگاه ها و مراكز تحقيقي و پژوهشي.
    2 ـ با توجه به تاثيرگذار بودن غير قابل وصف و نقش ارزنده ي زنبور در گرده افشاني كه يكي از اركان اصلي زنجيره غذايي مي باشد، زنبوردار نه تنها نسبت به باغداران و دامداران مورد حمايت وزارت كشاورزي در معرفي بانك ها يا كار گروه استاني در تسهيلات كارآفريني قرار نمي گيرد، بلكه با نظرات غير فني كارشناسان، سقف پرداخت تسهيلات سرمايه گذاري در توسعه زنبورستان و افزايش توليدات، به حداقل مي رسد. اين در حالي است كه بازدهي يك كلني زنبور نسبت به قيمت اندك آن در مقايسه با يك راس گاو كه داراي قيمت بالايي است، با توجه به ويژگي هاي منحصر به فرد زنبور در گرده افشاني، خاصيت دارويي، بهداشتي و صنعتي محصولات آن ، بسيار زياد است.
    3 ـ معضل ديگر زنبورداران كوچاندن كندوها و كليه تجهيزات زنبورداري در فصول مختلف در مناطق متفاوت است كه فراهم کردن محل اسكان زنبورها و زنبورداران اگر با برنامه ريزي و هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي با باغداران خصوصي و دولتي و اطلاع رساني از فوايد اسكان زنبور در باغات، اراضي و مراتع همراه باشد، زنبورداران براي تهيه مكاني براي اسكان، دغدغه اي نخواهند داشت. در حالي که مشاهده شده است برخي از باغداران به علت نا آگاهي، براي اسکان کلني هاي زنبور در باغات خود، مبلغي را براي اجاره به زنبوردار پيشنهاد کرده اند.
    4 ـ سوخت يكي ديگر از مشكلات زنبورداران است كه با توجه به شرايط به وجود آمده در مورد سهميه ي بنزين، اين مشکل مضاعف شده است.
     5ـ بيمه تامين اجتماعي ؛ زنبوردارها در اين اداره نه تنها مشمول حمايت دولتي نمي شوند، بلكه زنبوردارها را به دليل نقل مكان دايم بيمه نمي كنند. نمي دانيم زنبوردارها در طبقه بندي اداري براي مشمول بودن از حمايت ها و يارانه ها در چه دسته يا گروه سازماني قرار دارند؟
     حال در راستاي اعتلا و نيل به اهداف بايد راهكاري انديشيد. جهت افزايش سطح كيفي و كمي توليد و بسته بندي، اعتمادسازي، اطلاع رساني و فرهنگ سازي مصرف محصولات طبيعي زنبور عسل عوامل گوناگوني دخالت دارند كه در اين قسمت به چند نمونه از آن مي پردازيم:
    1- اطلاع رساني خواص غذايي و دارويي محصولات زنبور عسل به صورت گسترده و جامع از طريق جرايد و رسانه هاي گروهي به صورت مستمر.
    2- فرهنگ سازي مصرف عسل و ديگر محصولات كه با توزيع عسل طبيعي به صورت مستقيم به بازار مصرف امكان پذير مي باشد.
    3- مبارزه با عرضه عسل تقلبي و برخورد قانوني شديد با عوامل تهيه، بسته بندي و توزيع آن به همراه ارايه راه هاي شناخت عسل تقلبي.
    4- حمايت وزارت جهاد كشاورزي از توليدكنندگان با معرفي به بانك ها جهت تامين مواد اوليه و تجهيزات زنبورداري که زنبوردار مجبور نشود محصولات خود را قبل از برداشت با نازلترين قيمت به دلالان پيش فروش کند.
    5- حذف دستورالعمل ها و بخش نامه هاي دست و پا گير اداري براي توليدكنندگان.
    6- برگزاري همايش ها و سمينارهاي تخصصي زنبورداري جهت ارايه مشكلات از طريق فراخوان عمومي واقعي نه گزينشي.
    7- برقراري ارتباط بين زنبورداران و باغداران و متوجه ساختن آنان در خصوص تاثيرگذاري زنبور در افزايش محصولات باغي و زراعي.
    8- مكانيزه كردن صنعت زنبورداري و وارد كردن تجهيزات پيشرفته استحصال محصولات زنبور عسل از قبيل دستگاه هاي موم گيري، زهرگيري با حمايت هاي يارانه اي.
    9- تبادل تجربيات و تحقيقات بين زنبورداران و پژوهشگران.
    10- تشويق جوانان به امر پرورش زنبور عسل و توليد محصولات مربوطه با توجه به وابستگي شديد كليه توليدكنندگان كشاورزي به زنبور و درآمد روزافزون اين صنعت.
    11- مطالعه نمودن زنبورداران و به كارگيري مسايل علمي مندرج در كتاب هاي تخصصي به صورت عملي، جهت ارتقاي سطح دانش و آشنايي با روش هاي زنبورداري روز جهان.
    12- صدور انحصاري مجوز بسته بندي محصولات زنبور عسل فقط به زنبورداران و يا شركت هاي تعاوني زنبورداري به صورت كارگاهي و صنفي.

ماهنامه دام کشت و صنعت، شماره 96

ادامه مطلب
موضوعات : تغذیه

مقاله ای پیرامون عسل
    
عسل
عسل یک محصول غذایی مفید و یک اکسیر پر ارزش است که از قرنها پیش به عنوان عالیترین و مقوی ترین غذاها شناخته شده و همچنین به واسطه ویژگی های شفابخش خود به عنوان دارو در دمان اکثر بیماریها در بین تمام ملل کاربرد داشته است.
               
ماده اصلی آن شهد گلها و گیاهان مطر و شفابخش است که توسط زنبور داران عسل پس از مکیدن ، تغلیظ و تغییر شکل دادن ساخته شده و به عنوان یک غذای خوشمزه و کامل در دسترس انسان قرار می گیرد .
عسل یکی از هدیه های ارزنده و پرارزش طبیعت می باشد که در قرآن کریم از آن به عنوان فیه شفا للناس ( شفای مردم در آن است ) یاد می کند و پیامبر گرامی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و ائمه معصومین علیه‌السلام نیز در زمان حیات خویش بنا به روایات و احادیث متعدد ازآن استفاده می نمودند و خواص شفا بخش آن را در درمان انواع بیماریها یاد آور شده اند . اگر چه در زمان آنها علمی به نام تغذیه وجود نداشته ولی با بینایی کامل خواص غذاها و داروها از جمله عسل را بیان نموده و مردم را ذر این زمینه آگاه کرده اند . سخنان آنها در رابطه با تحقیقات امروزی نشان می دهد که تطابق کامل بین آنها موجود بوده و تضادی بین آنها نیست . روی همین اصل است که عقیده داریم پیشوایان مذهبی ما عالم به همه علوم وآگاه از تمام فنون و رموز بوده اند .
آنچه که مسلم است اهمیت عسل در طب قدیم به مراتب بیشتر از حال حاضر بوده است .
ابو علی سینا فیلسوف و بزرگترین شخصیت پزشکی ایرانی ، یکهزار سال پیش در کتاب قانون پزشکی خود نسخه های زیادی بر پایه عسل و موم تجویز می کرده و هم چنین بقراط حکیم پدر پزشکی و بنیانگذار طب یونانی حدود 2500 سال پیش در مورد اهمیت عسل چنین فرموده است : هر داروئی نیز از مواد غذایی درست می شود ، و متقابلا هر غذایی نیز جانشین دارو می گردد . عسل به این هر دو شرط جوابگوست . او به مقدار زیادی از عسل استفاده می کرده و در درمان اکثر بیماری ها از جمله زخم ها عسل تجویز می نموده است .
در اکثر کشورهای جهان از جمله شوروی سابق که بزرگترین کشور تولید کننده عسل در دنیاست ، تاکنون تحقیقات زیادی روی فرآورده های زنبور عسل از جمله عسل ژله رویال ، گرده ، موم ، بره موم و زهر زنبور عسل صورت گرفته و خواص پزشکی آنان بوسیله پژوهشهای علمی و نتایج بالینی مورد تایید بسیاری از محققین و پژوهشگران قرار گرفته است .
ولی متاسفانه در کشور ما که عسل تولیدی آن منحصر به فرد و در نوع خود بی نظیر است نه تنها به جنبه دارویی آن توجه نشده است بلکه از نظر مصرف غذایی هم مورد کم لطفی قرار گرفته است و این نعمت خدادادی و هدیه آسمانی که به راحتی می توان آن را تولید و در اختیار همگان قرار داد هنوز ارزش واقعی خود را بین سایر مواد غذایی بدست نیاورده و موجب عدم توجه بیشتر مردم به آن گردیده است
به طوریکه هنوز هم مربا ها و قندهای مصنوعی را به این غذای بهشتی و اکسیر حیات که از هر نظر برتری ممتاز و چشمگیری نسبت به همه مواد غذایی و خوراکی داشته و دارد رجحان می دهد که علل اصلی آن عدم شناخت از مزایا و ارزش های واقعی عسل می باشد .
اگر ما به عنوان یک درس علمی و طبی به شناخت انواع عسل و میزان قابلیت ها و مواد موجود در آن بپردازیم ، تولید عسل را در سطح کشور پرورش دهیم ، با عسل تقلبی مبارزه کنیم و موارد منع مصرف آن را پیدا نماییم ، آیا به طب ساده ، به اقتصاد کشور و به تعمیق تعالیم اسلامی کمک نکرده ایم ؟
خوشبختانه تحقیق در این مورد هم جالب و هم کم هزینه است . نیازی هم به کمک های خارجی نداشته و یا کمتر دارد . امید است متخصصین امور پزشکی ، داروسازان و محققین کشورمان هم در کنار کاوشها و تحقیقات خود خواص طبی عسل را مد نظر قرار داده تا عسل بتواند جایگاه واقعی خود را در بین سایر محصولات غذایی پیدا کند .

بقیه در ادامه مطلب
 

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

زنبور درماني; از ديروز تا امروز  
 

 «زنبور درماني» به مفهوم استفاده از فرآورده هاي «زنبور عسل» نظير; عسل، ژله  رويال، گرده گل، بره  موم، زهر زنبور و... در درمان بيماري هاست. اجراي اين شيوه درمان به شکل سنتي قدمت بسيار زيادي داشته که پس از بررسي هاي جديد و تاييد آن، هم اکنون به شکل علمي و آکادميک در بسياري از کشورهاي دنيا اجرا مي شود. انجمن «زنبور درماني» آمريکا با داشتن بيش از دو هزار عضو، از متخصصين مختلف علوم پزشکي اطلاعات کامل و جامعي در خصوص اين طب جمع آوري نموده و مشغول تحقيق در زمينه  اين فرآورده ها مي باشد. در ادامه به تشريح اين  اطلا عات بسيار سودمند و پرفايده مي پردازيم.
عسل: «عسل»، غذائي مفيد و يک اکسير پرارزش است که از هفت هزار سال پيش از ميلاد حضرت مسيح به عنوان عالي ترين و مقوي ترين غذاها شناخته شده و همچنين بخاطر ويژگي هاي شفابخش خود، به عنوان دارو در درمان بسياري از بيماري ها در بين تمام ملل کاربرد داشته است. در اهميت عسل همين بس که خداوند متعال در قرآن مجيد از بين تمام خوردني ها و آشاميدني ها فقط عسل را به عنوان خوردني شفابخش معرفي کرده و اين نيست مگر به جهت اهميت و خواص موادي که در درون عسل نهاده شده است.
- ترکيبات: عسل از ترکيب بيش از 20 نوع قند، 8 نوع ويتامين، 11 نوع ماده معدني، 16 نوع اسيد آمينه، چندين نوع آنزيم و مواد ناشناخته ديگر تشکيل شده است.
نقش عسل در سلامتي: «عسل» در تقويت حافظه و سيستم ايمني بدن و قواي جسماني، بهبود و درمان بسياري از ناراحتي ها مثل زخم ها، سوختگي ها و درمان بعضي از بيماري هاي گوارشي، دهان و لثه موثر بوده و بسيار سريع هضم و جذب خون شده و انرژي آن فورا به بدن منتقل مي شود. مصرف عسل براي همگان خصوصا افراد ضعيف، کودکان، کهنسالان، افراد ناتوان و در دوران نقاهت بيماري ها مفيد است.
زهر زنبور: زهر زنبور مايعي است به رنگ روشن شفاف با بوي مخصوص و با مزه  اي تلخ که خاصيت اسيدي داشته و حدود 88درصد آن را آب تشکيل مي دهد.
خصوصيات شيميايي: زهر زنبورعسل از نظر شيميايي بسيار پيچيده و از ترکيب 18 ماده فعال از جمله آنزيم هاي مختلف، پپتيدها، آمين ها و مواد فرار تشکيل شده است.
کاربردها: استفاده دارويي از زهر زنبور عسل قدمت بسيار زياد تاريخي دارد به طوري که از قديم الايام در طب سنتي مصريان باستان همچنين چيني ها و يوناني ها در درمان دردهاي استخواني و مفصلي استفاده مي شده است. طي هفتاد سال گذشته متجاوز از 1700 نشريه علمي در مورد ترکيب و اثرات مختلف زهر زنبور در حيوانات و انسان منتشر گرديده که  موارد تجويز آن به شرح زير است:
1) بيماري هاي عصبي: مولتيپل اسکلروزيس، پارکينسون، صرع فلجي و نيمه فلجي و...
2 ) بيماري هاي قلبي وعروقي: آريتمي، التهاب ميوکارد، آندوکارديت انسدادي، واريکوز و...
3 ) بيماري هاي پوست: پسوريازيس،درماتيت عصبي،اگزماو...
4 ) بيماري هاي اسکلتي عضلاني: اسپونديليت آنکليوزان، روماتوئيدآرتريت، استئوآرتريت و...
موارد عدم تجويز زهر زنبور:
1)حساسيت به زهر زنبور
2)سل مزمن
 3)هپاتيت مزمن
4)نارسائي هاي کليوي، قلبي، کبدي و تنفسي
5)کودکان زير پنج سال
6)دوران بارداري و دوره ماهانه در خانم ها.
ژله رويال: «ژله رويال» يا «شاه انگبين»، ماده اي است خامه اي شکل که حاصل ترشحات غدد زيرحلقي در سر زنبوران کارگر پرستار جوان در سن 3 تا 12 روزگي مي باشد.
- ترکيبات: 60درصد «ژله رويال» را آب تشکيل مي دهد و پروتئين آن حدود 18درصد و شامل انواع اسيدهاي آمينه ضروري بدن انسان مي باشد. «ژله رويال»، غني ترين ماده غذايي از نظر ويتامين  B5 (اسيد پانتوتنيک) است که نقش بسيار مهمي در واکنش هاي بيولوژيکي و شيميائي درون سلولي داشته و نيز نقش اساسي در سوخت وساز چربي ها، قندها و اسيدهاي آمينه دارد. در مجموع مواد تشکيل دهنده «ژله رويال» به نحوي عمل مي کنند که باعث رشد و تکامل سلول ها و يا ترميم سلول هاي تخريب شده مي شوند.
-خواص و کاربردها: «ژله رويال»، يک ماده غذايي بسيار ارزشمند و دارويي است که در درمان بسياري از ناتواني ها و امراض از جمله در کاهش چربي خون، تنظيم هورمون ها، کمک به باروري و تسريع در بهبودي ناتواني جنسي، کمک به رشد استخوان، محرک رشد، اشتها» آور، رفع تصلب شرائين، بهبود روماتيسم مفصلي، درمان افسردگي، افزايش دهنده مقاومت بدن در مقابله با عفونت ها موثر مي باشد.
بره موم: «بره موم»، ماده اي شبيه موم و از توليدات زنبور عسل مي باشد، حالت آن خميري شکل و چسبناک با بوي نسبتا مطبوع که رنگ آن از سبز تا قهوه اي تيره متغير است.
-خواص بره موم: اين ماده خارق العاده خواصي شامل اثر ضدباکتريايي، ضدقارچي، ضدانگلي، آنتي اکسيداني و ضدالتهابي دارد. همچنين بعنوان تقويت کننده سيستم ايمني بدن، بهبود دهنده اختلالات دهان و لثه و کاهش دهنده فشار خون کاربرد دارد.
گرده گل: «گرده گل»، سلول هاي جنسي نر گياهان است که زنبور عسل هنگام ملاقات گل ها جمع آوري و با خود به کندو حمل کرده و پس از ترکيب آن با بزاق، درون سلول هاي شش ضلعي قاب ها ذخيره مي کند.
-خواص و کاربردها: «گرده گل»، بعنوان تقويت کننده طبيعي براي سيستم ايمني بدن، بهبوددهنده ضعف جسماني، کم خوني، پيشگيري از پيري زودرس، افزايش دهنده قدرت توليدمثل، کنترل کننده التهاب پروستات و کاهش دهنده فشارخون کاربرد دارد.

http://www.ebtekarnews.com

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

رييس اتحاديه زنبورداران خوزستان گفت: 500 نفر در شهرستان مسجدسليمان در انتظار شركت در دوره‌هاي آموزشي زنبورداري هستند.

 

محراب داووديدر گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه خوزستان‌ـ عنوان كرد: تقاضا براي راه‌اندازي زنبورداري در برخي شهرهاي شمالي استان بسيار زياد است و همه در تلاش براي توسعه اين كاراند اما دولت براي پايداري و ماندگاري اين شغل بايد برنامه ريزي كند.

 

وي افزود: در حال حاضر پنج دوره آموزشي زنبورداري در مسجدسليمان از سوي اداره فني و حرفه‌اي و جهاد كشاورزي شهرستان در حال برگزاري است.

 

داوودي با بيان اينكه هر فرد مي‌تواند با سرمايه 10 ميليون توماني يك زنبورستان با 50 كندو ايجاد كند، گفت: مي‌توان با تكثير زنبور در كوتاه مدت 50 كندو را به 100 كندو رساند و از آن سالانه يك تن عسل خالص برداشت كرد و معادل 15 ميليون تومان سالانه در‌آمد كسب نمود.

 

وي ادامه داد: خوشبختانه با بارندگي‌هاي اخير تا يك ماه آينده با گل‌دهي دشتهاي استان توليد عسل آغاز مي‌شود. برداشت عسل نيز در اواخر فروردين ماه صورت مي‌گيرد.

 

داوودي با اشاره به مقروض بودن زنبورداران به سيستم بانكي، خواستار استمهال وامهاي آنها شد و تاكيد كرد:  خشكسالي سالهاي گذشته باعث شد زنبورداران توان مالي باز پرداخت وامهايشان را از دست بدهند.

 

رييس اتحاديه زنبورداران خوزستان با تاكيد بر اينكه عسل چيني وارد استان نشده است، بيان كرد: اين عسل در برخي از استانهاي شمالي و تهران وارد شد كه با پيگيري‌هاي صورت گرفته جلوي گسترش آن گرفته شد اما عسل اروپا از تركيه و ايتاليا همچنان به كشور وارد مي‌شود.

 

وي تاكيد كرد: نه تنها نيازي به واردات عسل نداريم بلكه توانايي تبديل شدن به يكي از  صادر كنندگان بزرگ اين محصول را نيز دارا هستيم.

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

رییس اداره بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی نیشابور گفت :

با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و به منظور جلو گیری از بروز تلفات غیر متعارف در زنبورستانهای شهرستان به کلیه پرورش دهندگان توصیه می شود جهت تغذیه زمستانه زنبور به ازای هر قاب یک کیلو گرم عسل در کندو ذخیره نموده و از پوشش های مناسب روی کادر ها در داخل کندو استفاده گردد .مهندس جعفر مسلمی به زنبور داران توصیه کرد و افزود :برای داشتن یک زنبورستان سالم ، زنبور داران نسبت به رعایت دقیق دستور العملهای کارشناسان طیور و زنبور عسل از جمله واگذاری زنبور ها به حال خود ، تنظیم دریچه پرواز ، دقت در رطوبت کندو ، بررسی کندو از لحاظ داشتن ملکه و تقویت غذایی در فصل زمستان اقدام نمایند .وی به زنبور دارانی که کندو های خود را به مناطق گرمسیر انتقال نداده اند و در شهرستان مستقر هستند توصیه کرد و اظهار داشت : فضای خالی داخل کندو را با تخته سه لا که روی قاب نصب شده جدا نموده و سپس آن فضا را با روزنامه پر نمایند و کندوها را بهتر است پشت به باد و باران و بادهای محلی قرار دهند و در هنگام سرما سعی شود کندوها در مکانهای سایه دار قرار گرفته و از تابش مستقیم نور خورشید در امان باشد تا از خارج شدن زنبور ها به خارج از کندو جلو گیری گردد .وی در پایان یاد آور شد بر اساس آخرین آمار گیری تعداد 251 نفر بهره بردار با تعداد 18 هزار و 117 کلنی زنبور عسل در این شهرستان فعالیت دارند.

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

بيش از 40 هزار كيلوگرم عسل در فارسان توليد شد

سام مردانی  در کارگاه آموزشی آشنایی با اصول پرورش زنبور عسل در این شهرستان با بیان اینکه تاکنون پنج‌گونه زنبور عسل شناخته شده‌اند، اظهار داشت: زنبور عسل معمولی یا اروپایی، زنبور عسل شرقی یا هندی، زنبور عسل بزرگ، زنبور عسل کوچک از مهم‌ترین گونه‌های شناخته شده زنبور عسل است که آشنایی با نحوه پرورش این زنبورهای عسل موجب ارتقای کیفیت محصول ارائه شده می‌شود. 
وی افزود: زنبور عسل معمولی یا اروپایی مهم‌ترین گونه شناسایی شده زنبور عسل است که عمده مباحث مربوط به پرورش زنبور عسل مربوط به همین گونه است. 
مردانی اضافه کرد: گونه اروپایی و هندی زنبور عسل نیز می‌توانند درون کندو زندگی کرده و از نظر اقتصادی برای انسان حائز اهمیت هستند ولی سه گونه بعدی به صورت آزاد در طبیعت زندگی کرده و قادر به زندگی درون کندو نیستند. 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان افزود: امسال بیش از 40 هزار و 640 کیلو عسل در این شهرستان تولید شده است که زمینه 103 فرصت شغلی را در این شهرستان فراهم کرده است. 
مردانی با اشاره به فواید گرده‌افشانی و فعالیت زنبورداران در مزارع کشاورزی گفت: بر همین اساس فعالیت در حوزه اراضی کشاورزی سبب افزایش تولید و باروری مناسب درختان می‌شود. 
وی به ضرورت اصلاح‌نژاد زنبورها و برگزاری دوره‌های آموزشی تاکید و ادامه داد: با آسیب‌شناسی وضعیت موجود می‌توانیم یک راهبرد صحیح و درست را در برطرف کردن برخی معضلات و مشکلات صنعت زنبورداری تدارک ببینیم. 
مردانی با اشاره به نحوه استقرار کندوهای زنبور عسل در منطقه گفت: بهترین شیوه استقرار کندوهای در یک مزرعه باید به گونه‌ای باشد که زنبورها به صورت یکنواخت کل آن منطقه را زیر پوشش چرای خود قرار دهند. 
وی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش زنبور داری محیط مناسب زنبور داری است، خاطرنشان کرد: محیط فاقد گل و گیاه و یا محیطی که گل و گیاه در آن کم بوده و یا فقط مدت کوتاهی از سال گل وجود دارد برای زنبور داری مناسب نیست. 
مردانی اضافه کرد: گیاهانی چون درختان میوه شکوفه‌دار بهاره از جمله سیب، گلابی، مرکبات، زردآلو، آلوچه و گیلاس، پنبه، آفتاب گردان، یونجه، شبدر، اسپرس، بیدمشک، گون، آویشن، خردل، زعفران، نخود، لوبیا، نعنا، اقاقیا، کاج، گیاهان زینتی و طیف بسیار وسیعی از دیگر گیاهان زراعی، باغی، جنگلی، گیاهان دارویی خورروی کوها و تپه‌ها و مرتعی منابع شهد و گرده برای زنبور عسل محسوب می‌شوند.

http://forum.shamiz.ir

ادامه مطلب