خوش آمدید

مصنوعی

بیماریهای تک یاختهای

موضوعات : بیماریها

بیماریهای تک یاختهای

 تک یاخته ای ها در زنبوران عسل نیز مانند سایر حشرات مشکلاتی را به  وجود می اورند.شاخه تک یاخته ای ها به طور معمول به دو زیرشاخه تقسیم میشود                                                                                  

1-مژکداران که اعضائ ان توسط مژک حرکت می کنند.

2-پلاسمودرما که اعضائ ان توسط تاژک یا پای کاذب حرکت می کنند.

اغازیان یا تک یاخته ای هایی که در ارتباط با زنبور عسل قرار میگیرند در سه رده پلاسمادرما طبقه بندی می شوند:                                                                                                                                       

1-هاگداران:گونه های انگلی هستند که فاقد هر گونه حرکت بوده و شامل نوزما و گرگارینها می باشند.           

2-ریشه پایان:اعضا شبه امیبی هستند که توسط پاهای کاذب حرکت می کنند و شامل مالپیگا موئبا ملیفیکه می باشند.    

3-تاژکداران:اغازیانی هستند که توسط تاژک به جلو رانده می شوند.  

ادامه مطلب

بیماری یبوست یا سوء هاضمه

موضوعات : بیماریها

بیماریهای تغذیه ای و مسمومیتها-بیماری یبوست یا سوء هاضمه

بیماری یبوست یا سوء هاضمه

 این بیماری در کشورهای مختلف به اسم بیماری لرزش بیماری خزیدن بیماری مه مه (خرداد)و...مشهور است.غالبا در اوایل بهار تعداد زیادی از زنبوران جوان در جلوی کندوها مشاهده می شوند که حرکات غیر عادی نشان می دهند.این زنبوران دارای شکم بزرگی هستند.زنبوران جوان بخصوص11-6روزه بیشتر به این بیماری مبتلا میشوند.در این حالت معده و روده زنبور کاملا پر بوده و زنبوران قادر به تخلیه ا ن نیستند.زنبورانی که از این بیماری تلف شده اند شبیه به زنبورانی هستند که از بیماری های قارچی تلف شده باشند.گاهی در اواخر بیماری یبوست بیماری نوزما نیز در بین زنبوران شایع میشود.                                                               

 درمان:  

 مطالعات فراوانی برای معالجه جمعیتهای مبتلا به سوئ هاضمه انجام گرفته است و نشان داده شده است که با تغذیه صحیح به وسیله شربت رقیق می توان ان را معالجه کرد.همچنین باید اب اشامیدنی در اختیار زنبوران قرار داده شود.

ادامه مطلب

بیماریهای ویروسی-بیماری فلج زنبوران بالغ

موضوعات : بیماریها

بیماریهای ویروسی-بیماری فلج زنبوران بالغ

بیماری فلج زنبوران بالغ

یک بیماری ویروسی است که تحت  عناوین مختلاف زنبوران سیاه کوچک و یا زنبوران غارتگر سیاه و براق نامگذاری شده است. این بیماری اغلب با بیماری های حاصله از مالپیگا موئباملیفیکه و اکاراپیس وودی و نوزما اپیس اشتباه میشود.                                                                                                             

 عامل بیماری:

 به طور کلی دو نوع ویروس در بیماری فلج زنبوران عسل دخالت دارد.یکی از ویروسها که شیوع بیشتری دارد به نام ویروس فلج حاد زنبوان  و دیگری که شدت کمتری دارد به نام ویروس فلج مزمن زنبوران خواننده می شوند.    

علائم:

 گرچه بیماری در طول فصول فعالیت زنبوران عسل دیده میشود ولی بروز شدید بیماری از اردیبهشت تا تیر ماه بیشتر از سایر فصول می باشد.زنبورانی که در اطراف کندو ها پراکنده شده اند کاملا شبیه زنبوران پیر می باشند.یعنی سیاه براق کوچک و بدون مو هستند.                                                                                 

فلج حاد ویروسی

 علائم بیماری مبهم و پیچیده است و تنها علائم ظاهری بیماری در زنبورها شامل عدم توانایی پرواز/لرزش پاهاو بالهاست.اغلب زنبوران کارگر بیماران را از کندو خارج کرده و در فاصله دوری رها میسازند.نشانیهای دیگر بیماری عبارتند از:اسهال/ریختگی پرزهای بدن/رنگ خاکستری و سیاه و بوی زننده زنبور.                         

فلج مزمن ویروسی

 علائم بیماری فلج مزمن شبیه به بیماری فلج حاد می باشد ولی شدت ان کمتر است.حضور این ویروس در زنبور داری ها شایعتر از ویروس حاد زنبوران می باشد.                                                           

پیشگیری و معالجه:

به جهت انکه هنوز علت ایجاد بیماری کاملا شناخته نشده است از این رو مساله پیشگیری ان صرفا بر مبنای رعایت نکات بهداشتی استوار است.تعدادی از محققین تعویض ملکه را موثر دانسته اند. ولی به طور کلی امروزه هیچ روش قابل قبولی برای درمان مستقیم عفونتهای ویروسی وجود ندارد.

ادامه مطلب

جهشهای مشهود

موضوعات : بیماریها

ناهنجاریها و بیماریهای غیر عفونی-جهشهای مشهود

جهشهای مشهود

 جهش به تغییر ژن ها از حالت طبیعی به حالت غیر طبیعی می گویند. جهش ها را می توان به جهش های مشهود و غیر مشهود تقسیم بندی نمود. در جهش های مشهود تغییرات فیزیکی در جثه زنبور عسل مشاهده می گردد. تا کنون 30 نوع جهش مشهود شناخته شده که 20 مورد مربوط به تغییر رنگ چشم ها . 3مورد مربوط به  تغییرساختمان چشم ها. 5مورد تغییر شکل بالها و یک مورد مربوط به تغییر رنگ ظاهری بدن است. مطمئناً این تغیرات نه تنها در راستای افزایش کارآیی های زنبوران نمی باشد. بلکه موجب کاهش کارآیی و پایین آمدن راندمان تولید می گردد. درصورت مشاهده علایم گسترده جهش در کندو ملکه باید تعویض گردد. در صورتی که با تعویض ملکه علایم ناهنجاری از بین نرفت علت را می توان در محیط جستجو نمود.

ادامه مطلب

نوزادان گرمازده

موضوعات : بیماریها

ناهنجاریها و بیماریهای غیر عفونی-نوزادان گرمازده

نوزادان گرمازده

 اگر در هوای گرم توانایی کندو برای خنک کردن خود از بین برود احتمال مرگ نوزادان وجود خواهد داشت. هنگامی که بسیاری از زنبوران کندو یا زنبورانی که در جستجوی غذا هستند با افت کشها از بین میروند چنین حالتی میتواند رخ دهد.

ادامه مطلب

نوزادان سرما خورده

موضوعات : بیماریها

ناهنجاریها و بیماریهای غیر عفونی-نوزادان سرما خورده

نوزادان سرما خورده

گاهی نوزادان در هوای بیار سرد تلف می شوند. سرما خوردگی ممکن است در شبهای سرد بهاری زمانی که تعداد نوزادان بیش از زنبورهای کارگر که کارشان پوشاندن و گرم کردن نوزادان است اتفاق بیفتد.سرما خوردگی نوزادان ممکن است متعاقب هر حادثه ای که کاهش جمعیت زنبوران کارگر کندو را به دنبال داشته باشد مانند مسمومیت ها بر اثر سموم حشره گش یا ترک وظیفه انها بر اثر تقثیم یک کندوی بزرگ پیش می اید.   

ادامه مطلب

ناهنجاریهای شفیره ای

موضوعات : بیماریها

ناهنجاریها و بیماریهای غیر عفونی-ناهنجاریهای شفیره ای

ناهنجاریهای شفیره ای

 تاکنون دو نوع ناهنجاریهای شفیره ای شناسایی شده است که سبب مرگ شفیره ها مشود.یکی از انها ناهنجاری زنبوران سر سفید است.در این ناهنجاری تمام سر شفیره و ضمائم ان سفید باقی میماند در حالی که بقیه کوتیکول سیاه شده است.دیگری ناهنجاری است که شکم زنبور بر اثر فرو رفتن در ناحیه جلویی بسیار کوچک میشود که به ان ناهنجاری موتنز گفته می شود. 

ادامه مطلب

تخمهای عقیم

موضوعات : بیماریها

ناهنجاریها و بیماریهای غیر عفونی-تخمهای عقیم

گاهی یک ملکه که به تازگی جفت گیری کرده است شروع به تخم گذاری کرده ظاهراً به طور طبیعی تخم گذاری را ادامه می دهد اما بیشتر این تخم ها تفریخ نمی شوند (باز نمی شوند) این تخم ها را اگر زنبوران کارگر بیرون نبرند عاقبت چروکیده می شوند . بعضی اوقات ملکه ای در خانه ای که تخم چروکیده دارد مجدداً تخم دیگری می گذارد . زنبوران پرستار گاهی غذای لارو را در تعدادی از خانه ها که تخم تفریخ نشده دارند ذخیره می کنند . باید دانست تخم های عقیم که در داخل حجره های مخصوص زنبوران نر گذاشته می شود بیشتر از تخم های موجود در حجره های مخصوص زنبوران کارگر دوام نخواهد آورد . به هر حال تعدادی از تخم ها تفریخ می شوند و به زنبورهای به ظاهر معمولی نر و کارگر تبدیل می شوند و یک ملکه نیز از چنین لاروهایی به وجود می آید. ناتوان بودن این گونه تخم ها برای زنده ماندن هنوز ناشناخته است ولی احتمالاً عوامل ژنتیکی در آن تاثیر دارند شاهدی که به این احتمال وجود دارد این است که مجموعه ای از این حالات در فرزندان ملکه ، یا فرزندان ملکه ای که از ملکه های   مادر مربوطه به وجود آمده اند دیده می شود . بعضی از گزارش ها در مورد تخم های عقیم حاکی است که تعدادی از ملکه ها که تخم های طبیعی تولید می کرده اند بعد از مدتی تخم های عقیم گزارده اند . برای توضیح این حالت می توان گفت که احتمالاً گذاردن تخم عقیم به وسیله این نوع ملکه ها به تعویق افتاده است.

ادامه مطلب

لغات انگليسي زنبورعسل Bb3

موضوعات : لغات

لغات انگليسي زنبورعسل Bb3

 

معني لغت

لغت

گازگرفتن زنبورها

Bite bees

عسل تلخ

Bitter honey

زنبور نژاد سياه apis mellifera mellifera

Black bee

سفيد كردن موم

Bleaching wax

عسل مخلوط

Blended honey

سوسكهاي تاولزا با نام علمي   meloe spp

Blister beetles

شربت خوري بردمن

Boardman feeder

تخته كف كندو

Bottom board

جعبه كندو

Box hive

علامت كندو

Brand hive

كلني اصلاح نژاد شده

Breeder colony

ملكه اصلاح نژاد شده

Breeder queen

اصلاح نژاد

Breeding

نوزاد(تخم و لارو و شفيره)

brood

نوزادان فاسد شده

Brood addled

بيماري سرطاسي نوزادان

Brood bald headed

سرما خوردگي نوزادان

Brood chilled

شان حاوي نوزادان

Brood comb

نوزادان نر

Brood drone

غده ي مولد غذاي نوزادان

Brood food gland

نوزادان حاصل از كارگر تخمگذار يا ملكه اي كه تخم نر مي گذارد.

Brood of laying worker or of drone laying queen

بيماري نوزادان

Brood disease

محل پرورش نوزاد روي شان

Brood nest

پرورش نوزاد

Brood rearing

تخمگذاري غير منسجم

Brood scattered

شپش زنبورعسل

Braula coeca

جعبه برس زدن زنبور براي تهيه زنبور پاكتي

Brushing box

هيبريد بوك فاست

Buck fast hybrid

زنبور مخملي

Bumble bee

تكه شانهايي كه خارج از شان ساخته ميشوند

Burr comb

وزوز كردن زنبورعسل

Buzz with wings

ادامه مطلب

لغات انگليسي زنبورعسل Bb2

موضوعات : لغات

لغات انگليسي زنبورعسل Bb2

 

 

معني لغت

لغت

شكار زنبورعسل

Bee hunting

مجله زنبورداري

Bee journal

زنبوردار

beekeeper

كارگر زنبورداري

Beekeeper employee

اتحاديه زنبورداران

Beekeepers association

زنبورداري

beekeeping

زنبورداري مهاجرتي

Beekeeping migratory

وسايل زنبورداري

Beekeeping equipment

مربي زنبورداري

Beekeeping instructor

شپش زنبورعسل

Bee louse

ژله رويال

Bee milk

شب پره موم خوار

Bee moth

بيماري فلج زنبورعسل

Bee paralysis disease

چراگاه زنبورعسل

Bee pasture

گرده گل جمع اوري شده توسط زنبورعسل

Bee pollen

نژادهاي زنبورعسل

Bee races

بره موم زنبورعسل

Bee resin

فضاي زنبورعسل جهت رفت و امد 9ميليمتر

Bee space

لباس زنبورداري

Bee suit

موم زنبورعسل

beeswax

كپك روي موم زنبورعسل

Beeswax mould

چادر زنبورداري

Bee tent

سوسك

beetle

درختاني كه زنبور در داخل انها لانه مي كنند

Bee tree

كلاه زنبورداري

Bee veil

زهر زنبورعسل

Bee venom

فضاي بين شانها

Bee way

گرگ زنبور،زنبور زرد

Bee wolf

محوطه زنبورستان

Bee yard

شربت عسل

Beverage, honey

ادامه مطلب