مصنوعی

موضوعات : تغذیه

عسل

 يك واژه عربي است كه در فارسي آن را انگبين مي‌گويند و عبارت است از شهد گل‌ها كه زنبور عسل توسط خرطوم كوچك خود آن را مكيده و از راه دهان به كيسه بسيار كوچك خود موسوم به كيسه عسلي وارد مي‌كند. وقتي ميزان شهد جمع‌آوري شده به حدود "40" ميلي‌گرم رسيد، گل‌ها را رها كرده و به سمت كندو پرواز مي‌كند. جالب اينكه براي تهيه يك كيلو عسل، زنبور بايد شهد "20" ميليون گل را جمع و به كندو حمل كند. جالب‌تر اين است كه زنبور عسل خاصيت ثابت گلي دارد، يعني تا وقتي كه مشغول جمع آوري شهد يك گل است، روي ساير گل‌ها نمي‌نشيند.

ادامه مطلب
موضوعات : تغذیه

عمليات پايان فصل سرد در زنبورداري

در ماههاي سرد زمستان كه زنبور فعاليتي ندارد كلني نياز به ارامش نسبي دارد و توصيه ميشود حتي الامكان كندوها بازديد نشوند.بازديد در ايم موقع موجب تحريك ملكه به تخمگذلري شده و ممكن است زنبورها و نوزادان سرما خورده و به بيماري ديگر نيز مبتلا ميشوند.

ادامه مطلب
موضوعات : ملکه

* پرورش زنبورهای نر با پتانسیل بالا به منظور تولید اسپرم:

پرورش زنبورهای نر با پتانسیل باروری بالا به منظور تولید اسپرم برای تکنیک تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل و هینطور باروری بصورت طبیعی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

دراختیار داشتن زنبورهای نری که دوره دگردیسی و رشد خوبی را گذرانیده وهمگی در یک ردّه سنی یکسان  قرار دارند  و به سن بلوغ  کامل هم رسیده اند ، شرایط  برداشت اسپرم را آسانتر و در مورد  باروری  طبیعی با  کیفیت تر خواهد نمود. در تشکیل کندوهای  پدری در سیستم  تلقیح مصنوعی باید از ملکه های مادری  که  تست های اصلاح  نژادی را با موفقیت گذرانیده اند  وهمگی از لینه های تولیدی متفاوت ولی از یک نژاد هستند استفاده شود. به گونه ای که برای تلقیح مصنوعی ازحداقل چهارکندوی پدری که ملکه های  آنها  با منابع  باروری  خویشاوندی  برنامه ریزی شده ، تولید شده اند. و درهنگام برداشت اسپرم از این نرها، بصورت آمیخته و باهم اسپرم گیری می شود، استفاده شود.تا ازاین طریق پتانسیل ژنتیکی مثبتِ گسترده ای را به نسلهای آینده انتقال دهیم.

مامیتوانیم روند تولید و رشد زنبورهای نررا درفصل مناسب با استفاده ازبرگه موم هایی با حجره های
نر بافت و یا اینکه شانه های درشت بافته شده کلنی از فصل فعالیت گذشته ، تحت تاثیر قرار داده ودر
امر تولید نرهای با کیفیت و درشت جسه دخالت کامل داشته باشیم. با ایجاد فاصله مابین قابهای نربافت
با قابهای مجاور(حدودا" ۳.میلیمتر) می توانید در تولید سلولهای نر با ارتفاع  بیشتر ، ودر نهایت تولید
زنبورهای نر درشت تر و قوی تاثیرگذار باشیم .
 


توضیحات مورد نیاز به منظور احداث کندوی پدری:

۴۴. روز قبل از موعد جمع  آوری اسپرم یا  باروری ملکه ها بصورت طبیعی ، باید برگهای مومی
درشت  بافت ، یا شانه های بافته شده سال قبل را در کلنیهای تولید  کننده زنبورهای نر آویزان کنید.
در مورد شانه های بافته شده می توانید با کمی شربت رقیق که بصورت اسپری برروی این شانه ها
اسپری میشود، زنبورها را سریعا" بر روی این شانه ها جذب کنید . یک کندوی قوی میتواند ۵ روز
بعد از دریافت این شانه ها آنها را کاملا" تکمیل  و تقریبا" قسمت وسیعی ازسطح  شان را با تخمهای
روز و لاروهای زنبورهای نر پوشانیده و قاب نربافت را آماده انتقال به کندوی پرستار می نماید.اگر
چه درروز ششم همه سلولها دارای تخم زنبورنر نمی باشند،اما ما به دلیل نیازداشتن به زنبورهای نر
هم سن اقدام به برداشت و انتقال قاب به کندوی پرستاری که ازقبل شرایط آن آماده شده خواهیم نمود.

کندوی پرستار باید از پتانسیل غذایی و جمعیتی  جوان خوبی برخوردار باشد و حتما" یک کندوی با
طبق که مابین این کندو وطبق ازیک شبکه مهارملکه که به خوبی به کف طبق میخ شده است استفاده
کنید به صورتی که اگر بعدها برای برسی قسمت پایینی کندو ، طبق را با در کندوی بسته ، از روی
کندو برداریم، هیچ گونه زنبور نری نتواند ازداخل طبق به بیرون پروازکند. قاب نر بافت تخمگذاری
شده را در قسمت وسط طبق که حرارتی مناسب تر و گرمتر را دارا میباشدآویزان کنید و در مجاور
این شان نر بافت ، شانه های لارو سرباز زنبورهای  کارگر و بعد از آن  در سمت چپ وراست با
شانه های عسل و گرده گل پوشانیده  تا زنبورهای پرستار زیادی را به این بخش ازکندوهدایت کرده
و شرایط دگردیسی و تغذیه ای خوبی را برای زنبورهای نر آماده کنیم.

بعد ما باید هرچند روزی یکبار قسمت بالای کندوی پرستاررا در ساعتهای اولیه روز به گونه ای
که زنبورهای متولد شده  نر از کندو به بیرون پرواز نکنند، باز کرده واقدام به تعویض شانه های کارگر متولد شده با لاروهای جوان کنیم.  که با این کار گذشته از اینکه کندوی پرستار را قوی تر  کرده ایم ، زنبور پرستار و کارگر جوان بیشتری را دراختیار زنبورهای نرمتولد شده قرارخواهیم داد.لازم به ذکر است که چنانچه می خواهید مدت زیادی ازاین نرها استفاده کنید باید حتماً از یک  ملکه  باکره  جوان که درداخل یک قفسک در قسمت پایین کندوی پرستارآویزان شده استفاده کنید.
تا زنبورهای کارگر توجه  بيشتر نسبت به زنبورهای  نر از خود نشان دهند در غیر این صورت زنبورهای نربعد ازگذشت چهارهفته نسبت به نرکشی درداخل طبق اقدام خواهند کرد، دراین حال نگران کاهش جمعیت کندو نباشید چون با شانه های تقویتی که  گاه گاهی در قسمت بالای کندوی پرستار قرار میدهید ، جمعیت جوان  کندو در سطح مناسبی قرار میگیرد.

قبلا" گفته شد که برنامه ریزی و شروع کار برای تولید زنبورهای نر بالغ  با کیفیت ، باید از۴۴
روز قبل از روز موعد اسپرم گیری صورت پزیرد، این به این معنی است که زنبورهای نر بعد
از ۲۴ روز تولد یافته و بعد از ۱۲ بالغ میشوند . ولی با توجه به اینکه شما از برگه موم درشت
بافت و یا شانه بافته شده   سال قبل  استفاده می نمایید،زنبورهای کارگر و ملکه نیاز به حداقل ۵
تا ۸ روز برای تکمیل کردن و تخمگذاری سلولهای زنبورهای نر را  دارند. به این خاطردرنظر گرفتن ۴۴ روز کاملاً  ضروری است.

سعی کنید که  کندوهای  پرستار در قسمت دیگری از زنبورستان و با فاصله ای بیشتر نسبت به
همدیگر استقرار داشته باشند تا در موقع باز کردن در بالای کندو به منظور دفع مدفوع  درهنگام غروب و برگشت نرها به کندوی خود مشکلی ایجاد نشود.زنبورهای نر متولد شده در داخل طبق
بعد از ۱۰ روز علاقه  شدیدی به  پرواز دفع مدفوع از خود نشان میدهند. که این مهم را میتوانید
در پایان روز و قبل از تاریک شدن هوا با بستن کامل دریچه  پرواز کندو و باز گذاشتن کامل در
طبق به مدت ۳۰ دقیقه ممکن سازید.لازم به ذکر است که نرهای خارج شده بعد ازنهایتاً ۲۰دقیقه  پرواز دفع مدفوع به داخل طبق بر میگردند و شما بعد از۳۰ دقیقه میتوانید با خیال راحت مجدداً
در طبق را گذاشته و دریچه پرواز ورودی کندو  را باز کنید.

بد نیست که با قرار دادن همیشگی شبکه مهار ملکه در جلو دریچه پروازاز ورود زنبورهای نر  غریبه به داخلِ قسمت پایین کندوی پرستارممانعت بعمل آورید . چون درغیراینصورت با وجود
ملکه  باکره  در قسمت  پایین کندو و جذب  تعداد زیادی زنبور نر غریبه  در داخل  کندو، فشار پرستاری زیادی به زنبورهای کارگر خواهد آمد .عملیات دفع مدفوع باید حداقل ۳ تا ۴ مرتبه در
دمایی حدود ۲۰ درجه سانتیگراد  انجام پذیرد تا همگی زنبورهای نر دست کم یکبار دفع مدفوع
کرده باشند . تا در هنگام برداشت اسپرم از ترشح مدفوع جلوگیری بعمل آید. ما می توانیم با به
پرواز درآوردن نرها قبل از اسپرم گیری در پشت پنجره در داخل آزمایشگاه ازخالی بودن شکم  زنبورهای نراطمینان حاصل کنیم. وگرنه برداشت اسپرم آلوده هیچ گونه ارزشی رادربرنخواهد
داشت.

یک روز قبل از موعد اسپرم گیری باید  کندوی  پرستار را برای برداشت زنبور نر آماده کنید،
به گونه ای که درساعتهای اولیه صبح درموقعی که با باز کردن در بالا کندوزنبورهای نرعلاقه-
ای نسبت به پرواز از خود نشان نمی دهند، یک صفحه تخته سه لایه نازک (۳. میلیمتر) که در
وسط آن دایره ای به شعاع ۱۲ سانتیمتر ایجاد نموده اید را برروی شانه های  کندو قرار داده به  صورتی که با برداشتن و گذاشتن در کندو هیچ  زنبوری از دور تا دور آن خارج نشود . بعد با
استفاده از یک ورق حلبی  دایره  به  قطر ۱۶  سانتیمتر برای قرار دادن بر روی سوراخ ایجاد
شده بر روی تخته سه لا ، و باز و بسته کردن آن استفاده میشود. از این طریق میتوانید درموقع برداشت زنبورها با کنار زدن صفحه حلبی و ایجاد نور وراه خروج ،زنبورهای نر را به میزان
دلخواه به بیرون و نهایتاً به داخل قفسک انتقال زنبور نرهدایت کنید.لازم به ذکر است که انتقال زنبورهای نربه آزمایشگاه  درحجم کم بازدهی بیشتری دارد. به گونه ای که زنبورهای نرحدوداً
۲۵. دقیقه یکبار نیاز به تغذیه دارند و چنانچه مدت زیادی در داخل آزمایشگاه بمانند، دیگرتوان
اسپرم دهی را از دست خواهند داد!

زنبورهای نر درساعات اولیه و انتهایی روز تمایل زیادی به پرواز ندارند و گاهی اوقات مجبور
می شویم با کنار زدن کامل تخته سه لایه روی کندو وبیرون کشیدن  قابهای کناره که محل تجمع زنبورهای نرمیباشد ، آنها را از روی قابها گرفته و درداخل قفسک انتقال دهیم.
برای تلقیح یک
ملکه نیاز به تعداد ۲۰ تا ۳۰ عدد زنبور نر میباشد. که این بستگی به بالغ بودن زنبورهای نر و توانایی  فرد که نسبت به جمع آوری اسپرم اقدام میکند دارد.ولی یک زنبور نردربهترین شرایط طبیعی میتواند تا ۱ میکرولیتر اسپرم  تولید  کند  که این مقدار دارای ۱۱ میلیون اسپرماتوزوئید
می باشد.در شرایط  باروری طبیعی ، ملکه حدود یکصد میلیون اسپرماتوزوئید دریافت میکند که
در واقع شش میلیون آن در کیسه زخیره اسپرم ملکه جذب خواهد شد.

سرد نبودن محل آزمایشگاه در حین کار ازاهمیت خواصی برخوردار است و دمایی درحدود ۲۵
درجه سانتیگراد توصیه میشود . نا گفته نماند که میتوانید اسپرم زنبور نررا در دمایی برابر۷ تا
۸. درجه سانتیگراد بصورت کوتاه مدت نگهداری کنیم چون در این دما اسپرم ها کاهش حرکتی  چشمگیری از خود  نشان می دهند . شما می توانید  در صورت امکان قبل از برداشت اسپرم از زنبورهای نر آنها را در فضای پشت پنجره داخل آزمایشگاه  به پرواز درآورید، تا ازخالی بودن
شکم آنها  اطمینان حاصل شود ،چون در غیر این صورت باعث ترشح مدفوع و  آلودگی اسپرم
جمع خواهد شد و یک چنین اسپرمی هیچ گونه ارزشی ندارد.

هرفردی که علاقه مند به داشتن ملکه های بارورشده خوب با پتانسیل تخمگذاری بالامیباشد، باید
درامر پرورش ملکه وبخصوص پرورش زنبورنرکاملاً کوشا بوده و با برنامه ریزی دقیق اقدام نماید.

منبع:http://www.talghihe-malekeh.com

ادامه مطلب
موضوعات : ملکه

* لیست کنترل تجهیزات مورد نیاز:

 

چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟

در رابطه با کار کردن در زمینهٔ  تلقیح مصنوعی ملکهٔ زنبور عسل وسایل و  ابزارآلات متفاوتی عرضه میشود و عقاید کاملا" متفاوت میباشد. واین موضوع خود موجب پیچیدگی بيشتر کار برای مبتدیان خواهد گردید. به این خاطرمن یک فهرستی از وسایل مورد نیاز را خدمتتان عرضه می کنم تا شماها بتوانید یک چشم اندازکلی به مجموعهٔ نیازها را داشته باشید .لازم بذکراست که شما می توانید بعد ازتسلط  یافتن کامل در امر اسپرم گیری و تلقیح ، امکانات و وسایلتان را برابر دلخواه گسترش یا حتی محدود تر کنید.

* وسایل اصلی و فرعی مورد نیاز در تکنیک تلقیح مصنوعی :   

  ۱- یک دستگاه تلقیح مصنوعی آماده به کارکه قابلییت تنظیم دقیق از هر جهت را دارا باشد

۲- یک سرنگ کامل و آزمایش شده ( با سر سرنگ و واشرهای  اضافه)

۳- یک دستگاه  میکروسکوپ آماده  بکار با حداقل بزرگ نمایی از  ۱۰ تا ۱۵ برابر ( در زنبورستان تا بزرگ نمایی برابر ۳۵ بار کاربری زیاد و مناسبی دارد !)

۴- سیستم روشنایی لامپ سرد یا   LED با لامپ اضافه

۵- سیستم بیهوشی کامل گاز CO2 با شیر تنظیم خروج هوای دقیق

۶- یک دیگ زودپز نو ، به منظور استریل کردن وسایل کار

۷- سرنگ یکبار مصرف ۱۰ تا ۵۰ سی سی ۴ عدد

۸- قیچی نوک باریک کوچک - یک عدد پیچ گوشتی و آچار مخصوص دستگاه - ۱۰. سانتیمتر سیم به قطر ۱۲/0 میلیمتر به منظور برطرف کردن گرفتگی سر سوزنِ  سرنگ

۹- دو عدد ظرف آزمایشگاهی دردارِ  نلوکی مانند  با قطری برابر۵ و ۱۰ سانتیمتر و ارتفاع در حدود ۲. سانتیمتر

۱۰- چند عدد خلال دندان  نوک تیز و نوک گرد  و تعدادی گوش پاکن که همگی آنها  خوب استریل شده باشند

۱۱- قفسک  مخصوص گرفتن  و حمل زنبور نر که دو سمت آن با شبکهٔ مهار ملکه  پوشیده  شده  باشد

۱۲- یک  جعبهٔ نگاه دارندهٔ زنبور نر در آزمایشگاه ، که ابعادی  برابر ۴۰ سانتیمتر ارتفاع ۳۰ سانتیمتر  عرض، و ۲۵ سانتیمترعمق را داشته باشد . که ازسمت جلو بصورت کشویی ازبالابه پایین با درِ شیشه- ای  باز و بسته شود و سمت عقب آن به وسیلهٔ شبکهٔ مهار ملکه پوشیده شده باشد

۱۳- ۵۰۰. سی سی سرم خوراکی ۹ درصد قابل تزریق یا محلول رقیق کنندهٔ اسپرم

۱۴- ۱۰۰۰. سی سی آب مقطر استیریل

۱۵- ۱۰۰۰.سی سی الکل اتانول ۷۰ درصد

۱۶- یک بسته ورق آلومینیوم و دو بسته دستمال کاغذی سفید مخصوص آشپزخانه

۱۷- یک بطری  مایع ظرف شویی


تمامی وسایلی که مستقیما" با اسپرم گیری و تلقیح درارتباط می باشند، باید کاملا" استریل شده بکاربرده شوند . بهترین روش ، استفاده از دیگ زودپز و قراردادن قطعات  درداخل زرورق و قرار دادن آنها  به مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه در دیگ در حالت جوشیدن به منظور استریل شدن  میباشد.

 

 

 

               

برخی از واشرها واتصالات سیلیکنی توانایی وتحمل حرارت بالا را ندارند که اینگونه قسمتها را میتوان به وسیلهٔ الکل ضدعفونی و بعد به وسیلهٔ آب شستشو کرد.شما میتوانید با استفاده ازیک لولهٔ آزمایشگاهی در دار ۱۵ سانتیمتری در نگهداری سر سرنگهای ضدعفونی شده دقت و اطمینان بیشتری را داشته باشید . واستفاده از یک فیلتر استریل  مخصوص مایعات درحین کار الزامیست .

  نگهدارندهٔ ملکه ولوازمی از قبیل آنرا میتوانید به راحتی با شستشوی آب ومایع ظرف شویی  پاکیزه کنید.   ومایعات مصرفی و همینطور گوش پاکنهای پزشکی را میتوانید از داروخانها یا لوازم آزمایشگی ها تهیه کنید .

 

 

(جهت تهیهٔ فیلتر مخصوص میتوانید به چهار راه جمهوری تهران مراجعه فرمایید )

منبع:http://www.talghihe-malekeh.com

ادامه مطلب
موضوعات : ملکه

* آموزش مختصری در مورد تکنيک تلقيح مصنوعی:

راهنمایی کاربردی: از این طریق سعی بر آن داریم که  شما علاقه مندان را گام به گام و دقیق در تکنیک تلقیح مصنوعی ملکهٔ زنبور عسل یاری دهیم .

لازم بذکر است که کلیهٔ نکات از اینطریق قابل توضیح نمیباشند و شما میتوانید از طریق DVD  آموزشی تلقیح مصنوعی که به زبان فارسی توسط  من تهیه شده ، اطلاعاتِ  دقیق تری را دریافت  نمایید. ولی  در مجموع پیشنهاد میشود به منظورتسلط کامل به این تکنیک،ازگذرانيدن یک دورهٔ آموزشی دریغ نفرمایید.

»  زنبورها ی نر و ملکهٔ زنبور عسل :

برای جمع آوری اسپرم  باید از زنبورهای نری  که  کاملا" بالغ بوده و در شرایط عالی پرورش یافته اند استفاده شود.

وقتی زنبورهای نر از توليد بالای اسپرم  برخوردار می باشند  که ، در دوران لاروی وبعد از آن شرایط  پرستاری و پرورشی وهمینطور شرایط  دمایی مناسبی را پشت سر گذاشته باشند و حداقل ۱۲  تا ۱۶ روز از تولد آنها گذشته باشد.

ملکه ها در سن ۶ تا ۸ روزگی (بعد از تولد) بهترین شرایط تلقیح پذیری را دارند. تلقیح کردن قبل ازآن به دلیل بالغ نبودن منجر به  تلفات خواهد شد . و بعد از ۱۲ روزگی هم در سیستم دریافت و ذخیرهٔ اسپرم  آنها  اختلال  بوجود می آید و اسپرم کافی دریافت نخواهند کرد. برنامه ریزی دقیق به منظور داشتن ملکهٔ بالغ وهم زمان منبع اسپرم مناسب در امر تلقیح مصنوعی  از اهمیت بالایی برخوردار است.

* بیهوش کردن ملکه:

 ملکه باید در حالت تلقیح کاملا" بیهوش باشد.  گاز CO2 که قبلا" میزان خروج آن بوسیلهٔ گذرانیدن گاز از داخل مخزن آب ، کنترل شده است ، را به داخل  شلنگی که به انتهای نگهدارندهٔ ملکه متصل می باشد  هدایت می شود که بعد از گذشته ۲۰ ثانیه ملکهٔ داخل نگهدارنده را آرام و قدری بعد کاملا" بیهوش خواهد کرد. 

رسانیدن ۳ تا ۵ دقیقه  گاز CO2 به ملکه ها  باعث رشد و آماده سازی دستگاه تناسلی ملکه ها به منظور دريافت اسپرم و بعد از آن شروع زود رسِ تخمگذاری آنها خواهد شد . چنانچه  تلقیح  کننده از سرعت و عملکرد بالایی برخوردار باشد و ملکه ها در حین تلقیح کمتر از ۲ دقیقه گاز دریافت کنند، و بعد از۵ روز شروع  به  تخمگذاری نکرده  باشند ما  می توانیم با دادن مجدد ۴ دقیقه  گازCO2   ملکه ها را وادار به تخمگذاری کنیم .ولی به صورت معمول استعمال ۵ دقیقه گاز یک روز قبل از تلقیح ، و گازی که درحین تلقیح دریافت میکند کافی می باشد.

ما می توانیم تعداد زیادی ملکه را در داخل قفسک یک روز قبل از تلقیح در داخل یک  سطل قرار داده و با  قراردادن شلنگ  کپسول گاز  CO 2  در داخل آن و  پوشیدن درب  ظرف با  یک حولهٔ زخیم همگی ملکه ها را یکباره به مدت ۵ دقیقه  گاز دهیم . ولی در گازدهی به ملکه ها  نباید زیادِ روی کرد که باعث کوتاه شدن طول عمر آنان خواهد شد.

  

 

* جمع آوری اسپرم از زنبور نر :

جمع  آوری اسپرم از زنبورهای  نر بالغ  و سالم مشکل آنچنانی به همراه نخواهد  داشت . بيرون آوردن دستگاه  تناسلی زنبور نر و جمع آوری کردن اسپرم از آن میتواند بدونه استفاده از مواد شمیایی و با کمک دست صورت پذیرد . که از طریق چرخانيدن و فشار آوردن منظم  به دو طرف شکم از سمت سینهٔ زنبور نر باعث بیرون آمدن دستگاه تناسلی آن خواهیم شد.که در حالت شکفته شدن کامل آلت تناسلی ، می توانیم ما دو شاخک جناحین آلت تناسلی را به خوبی ببینیم . که در اینصورت شکم مابین انگشتان دست( انگشت اشاره و شصت دست چپ)  کوتاه و سفت می شود . قابل توجه میباشد که در حالت لقاح طبیعی ، دقیقا" در حالتی که ذکر شد ،به علت شُکِ شدید و انقباض عضلانی که به زنبور نر وارد میشود از بین خواهد رفت. که با کمی فشاربیشترما توانیم  گلولهٔ کرمی رنگ اسپرم زنبورنر را در نوک کروی شکل آن مشاهده کنیم.

 
* طریقهٔ جمع آوری کردن اسپرم در داخل سرنگ :

 آماده سازی سرنگ تلقیح: ما می توانیم از رقیق کننده اسپرم یا سِرُم خوراکی قابل تزریق استریل شده که حاوی ۹ درصد نمک می باشد ،به منظور پر کردن مخزن انتهایی سرنگ استفاده نماییم. (که این محلول را می توان از دارو خانه ها تهیه کرد) آماده سازی سرنگ استریل شده بدون دریافت آلودگی از اهمیت بالایی برخوردار میباشد!

با توجه به نوع سرنگ دراختیار داشته،سرنگ باید قبل ازبه کارگیری با دقت کافی استیریل شود ودر حین پر کردن آن از مایع  رقیق کننده از عاری بودن هر گونه حباب هوا در داخل سرنگ  اطمینان کامل داشته باشيد.

استفاده از تکه شلنگی به طول ۴ میلیمتر که دارای قطر داخلی در حدود۱میلیمتر و قطر خارجی ۳ میلیمتر میباشد ، به عنوان واشار هواگیری دور سر سرنگ تلقیح الزامیست.

در حالت پر کردن سرنگ می توانید  با چرخانیدن پیچ ولوم سرنگ از دقت عمل و حساس بودن آن آگاهی کامل پیدا کنید. رمز موفقیت در کار اسپرم گیری ، داشتن یک سر سرنگ و سرنگ کاملا" دقیق است. به نحوی که بتوانیم جابجایی نیم تا ۱ میلیمتر مایع را در داخل سرسرنگ  شیشه ای کنترل و تشخیص دهیم .

برای شروع  کار جمع آوری اسپرم ابتدا محلول داخل سرسرنگ را تا حدود ۳ میلیمتر عقب کشیده تا حد و مرزی مابین اسپرم جمع  شده و مایع رقیق کننده  ایجاد شود . بايد از آمیختگی  با مایع جلوگیری شود ولی اسپرم جمع آوری شده به صورت پیوسته و بدون حباب جمع آوری میشود!

کار با سرنگهایی که مخزن بزرگی را دارا می باشند  (بیشتر از ۵ ملکه) بهیچ وجه پیشنهاد نمیشود چونکه درصد  دریافت  آلودگی را افزايش میدهد . و چنانچه سر سرنگ گرفته شود ، منجر به اتلاف کلیهٔ زحمت خواهد شد .

زنبورنری که دردست چپ گرفته شده و درحالت برداشت اسپرم قراردارد را به آرام به دهانهٔ سر سرنگ  نزدیک کرده و از این به بعد به کمک میکروسکوپ که قبلا" تنظیم شده است شروع به جمع آوری اسپرم می کنید . برخورد خیلی  کوتاه  گلولهٔ اسپرم و کنار کشيدن آن در حدود ۱ میلیمتر از دهانهٔ سر سرنگ  و تشکیل یک ارتباط  نخ  مانند مابین گلولهٔ اسپرم و سرسرنگ  باعث جلوگیری از جمع آوری  کردن  مایع سفید رنگ زیر اسپرم خواهد شد . که این امر از مسدود شدن دهانهٔ سر سرنگ  جلوگیری می کند .( تاکید میشود که از ارتباط  مستقیم با مایع سفیدهِٔ تخم مرغ مانند دوروبر اسپرم جدا" خوداری کنید)!

 
بعد از جمع آوری کردن هر بار اسپرم  و قبل از گرفتن زنبور نر بعدی از باز بودن دهانهٔ  ورودی  سرِ سرنگ اطيمنان حاصل کنید و محتویات داخل آن را تا ۳ میلیمتر عقب بکشيد تا از خشک شدن اسپرم در دهانهٔ سر سرنگ جلوگیری شود.

در اصل جمع آوری اسپرم خیلی پیچیده تر و مشکل تر از کار تلقیح ملکه میباشد. با استفاده از گوش پاک کن استریل شده  و آغشته کردن آن به مایع رقیق کننده ، می توانیم  دهانهٔ سر سرنگ را مرتبا" پاک نگاه داریم تا از خشک شدن اسپرم در دهانهٔ سرسرنگ جلوگیری کنیم.

  در صورتی که همه موارد رعایت شود مشاهده می کنید  که  کم کم  به ستون کرمی رنگ اسپرم  در داخل سر سرنگ اضافه خواهد  شد . چنانچه مابین اسپرم جمع آوری شده  حباب هوا وجود داشته  باشد . بايد تا خروج کامل  حباب، اسپرم را برروی آلت تناسلی و قسمت گلولهٔ اسپرمی یک زنبور نر تخلیه  کرد و بعد دوباره شروع به جمع آوری آن کنيد. وجود حباب هوا باعث جهش فنری اسپرم درداخل سرسرنگ میشود  و موجب مزاحمت بعدی در روند جمع آوری اسپرم خواهد شد. بر روی سرسرنگ شیشه ای  تلقیح، طولی برابر ۱۲میلیمتر برابر است با  اسپرم  مورد  نیاز برای  یک ملکه . که این مقدار در حدود ۸ میکرو لیتر میباشد. حداکثر زمانی که برای تلقیح یک ملکه باید صرف شود نباید بیشتر از۵ دقیقه باشد.هر چه سریعتر عمل تلقیح صورت پذیرد ، نتیجهٔ بهتری در بر خواهد داشت .

* طریقهٔ وارد کردن ملکه در داخل نگهدارندهٔ ملکه :

ما ازدو وسیلهٔ شفاف پلاستیکی به منظورثابت کردن ملکه دردستگاه استفاده می کنیم  که اوّلی هدایت کننده و دومی قسمت نگهدارندهٔ ملکه می باشد.

 برای واردکردن ملکه در داخل نگهدارنده  بهترین حالت گرفتن ملکه  با انگشت اشاره و انگشت شصت از زاویهٔ سینهٔ ملکه می باشد. که این عمل بهتر است برروی سطحی سفت مانند میز کار و مانند آن صورت پذیرد ، زیرا از اینطریق ملکه  نمی تواند خود را جمع  کند و کمتر به شکم  او آسیب  می رسد . بعد ملکه را با سر وارد هدایت کننده می کنیم ، که به  دلیل وجود یک سوراخ ۵/۱. ميلیمتر درانتهای هدایت کننده ، ملکه سعی در خروج از این زاویه را دارد که  بعد از رسیدن به انتهای هدایت کنندهٔ ملکه ، دوباره شروع  به بازگشت می کند که در این لحظه با قرار دادن نگهدارندهٔ ملکه در دهانهٔ قطعهٔ اولی میتوانیم ملکه را در جای دلخواه قرار دهیم . دربعضی ازموارد دیده می شود که ملکه ها به علت کوچک بودن سعی در خروج ازانتهای نگهدارندهٔ ملکه دارند که در این صورت با دادن سریع گاز بیهوشی و بعد از آن با فوت کردن به ملکه از زاویهٔ انتهایی شکم ملکه آن را قدری به سمت جلو هدایت نموده تا در موقعیت مناسب  قرار گیرد.

 * باز کردن قسمت انتهایی شکم ملکه بوسیلهٔ دو قلاب مخصوص :

مهارکردن و باز کردن قسمت صحیح انتهایی شکم ملکه نقش اساسی را در روند تلقیح به عهده دارد. قرار گرفتن قلاب سوراخ دار نیش ، در سمت راست  فرد تلقیح  کننده و شکم ملکه رو به سمت چپ . و بیرون آمدن کامل دو بند انتهایی شکم ملکه از داخل نگهدارنده ، بهترین شرایط را دارا میباشد.

به وسیلهٔ یک اهرم یا خلال دندان استریل شده به آرامی بند آخرشکم ملکه را باز کرده و اول قلاب شکمی را در موقعیت مناسب قرار داده و کمی روبه عقب می کشیم. بعد از باز شدن دهانهٔ انتهایی مخرج ملکه به آهستگی قلاب سوراخداررا به سمت خارکیسهٔ زهربرده وبا گرفتن آن کیسهٔ زهررا به سمت سرنگ عقب و کمی به بالا هدایت می کنید و دراین حال قلاب شکمی را دوباره آزاد کرده و با هدایت کردن آن به سمت پایین از باز شدن دهانهٔ مهبل ملکه  اطمینان حاصل کنید .  ( در مورد  دستگاهی که  توسط اینجانب تولید شده ، می توانید میزان باز کردن دهانهٔ انتهای شکم ملکه را به آسانی اندازه گیری کنید!)  باید توجه داشته باشید که در این حالت ملکه دربیهوشی کامل به سر برده  وازهر گونه حرکت پمپ مانند درانتهای شکم آن  جلوگیری  شود.

* راهنمایی دقیق طریقهٔ باز کردن دهانهٔ ورودی مهبل ملکه :

بعد از درگیر کردن قلابها  ، دوباره  به تنظیم  دقیقتر میکروسکوپ ، با  بزرگ نمایی  بیشتر می پردازیم . باز نگهداشتن بند آخر شکم  ملکه به مدت  بیشتر از ۲ تا  ۳ دقیقه  باعث خشک شدن چینهای اولیهٔ مهبلی ملکه خواهد شد و گذشته از آسیب رساندن به ملکه کار تلقیح را تقریبا" غیر ممکن می سازد.

 بیرون آمدن کامل  دو بند آخر شکم ملکه از نگهدارنده  باعث سهولت در امر تلقیح و راحت فرو کردن سر سرنگ به داخل کانال انتقال اسپرم ملکه خواهد شد. قابل توجه  که، دهانهٔ مهبل ملکه دارای چینهای متعدد میباشد و کاملا" آسیب پذیر است  و کوچکترین حرکت و اشتباهی باعث  صدمه دیدن و تلف شدن ملکه یا تخم ریزی نکردن آن  خواهد شد.


 

دهانهٔ ورودی کانل انتقال اسپرم دارای سطحی چین دار، مانند سطح  پوست لارو دو روزهٔ زنبور کارگر است. که البته مبتدیان همیشه با عدم تشخیص صحیح دهانهٔ ورودی روبه رو میشوند که این امربا تمرین زیاد قابل اصلاح میباشد.
* تزریق اسپرم به ملکه :

وقتی دهانهٔ ورودی کانال اسپرم را به وسیلهٔ قلابها  کاملا" باز کردیم ، سرنگ را از سمت راست و وسط شکاف هشت مانندی که به سوراخ  ورودی ختم  می شود  حرکت  داده  و به دهانهٔ مجرا که رسيديد  کمی به سمت چپ وبا فشاری خیلی ظریف به پایین، باعث فرو کردن ۵/۱.میلیمتر از سرسرنگ به داخل کانال شويد.ورود بيشتراز حدّ سرسرنگ به داخل کانال آسیب دیدگی رابه همراه خواهد داشت، اسپرم ها درحالت تلقیح، جهشی درحدود نیم میلیمتررا خواهند داشت که با ۵/۱.میلیمتر وارد کردن سرسرنگ به داخل مجرا، مسیر ورود  به کیسهٔ ذخیرهٔ اسپرم را به راحتی طی خواهند کرد.

 بايد دقت داشته باشيد  که چنانچه تخلیهٔ سرنگ به سختی انجام می پذیرد یا  اینکه اسپرم از دورو بر سر- سرنگ بیرون می زند ، نشانگر قرارنگرفتن صحیح سرسرنگ در داخل کانال می باشد که در اینصورت کار بايد سریع متوقف شود و دوباره از سر گرفته شود. چنانچه بیش از دو بار فعالیت  موفق به پیدا کردن کانالِ  ورودی  نشدید ، کار را کاملا" متوقف کنید  و این ملکه را روز بعد دوباره وارد نگهدارندهٔ ملکه در زیر دستگاه  قرار دهید .

 

 


* مواردی که بعد از تلقیح بايد مورد توجه واقع شوند:

بعد از تلقیح ، ملکه به کندوچهٔ پرورشی خود باز گردانده خواهد شد . بهترین روش استفاده از قفسک های کتابی شکل ما بین شانی می باشد ،  که با قرار دادن کمی خمیر شیرین در دهانهٔ خروجی قفسک  موجبات معرفی تدریجی ملکه به کندوچهٔ خودش را فراهم می سازیم.


 

 

 

 

 

همچنین میتوانیم ملکه را در وسط یک ورق لول شدهٔ کاغذ که سر و ته آن با کمی خمیر شیرین بسته شده در مابین شانها به  کندوچه معرفی کنیم . مهمترین مسئله بعد از تلقیح ، پرستاری سریع زنبوران کارگر از ملکه و قردادن ملکه در جمعیت مناسب میباشد .

 

با توجه به اینکه فقط در۲۴ساعت اول بعد ازتلقیح امکان وسیع جذب اسپرم درداخل کیسهٔ ذخیرهٔ  اسپرم  ملکه می باشد، باید ملکه شرایط محیطی و حرارتی کاملا" مناسبی را داشته باشد. وبه هیچ وجه نباید یک ملکهٔ تلقیح  شده به مدت زیادی در داخل قفسک نگهداری شود ! مدت زمانِ مختلفی برای نگهداری ملکهٔ تلقیح شده درداخل کندوچه پیشنهاد می شود، ولی بنظر اینجانب تا زمانیست که، اولین سری تخمهای ملکه تلقیح  شده از داخل سلولها متولد شوند. از این طریق گذشته از تقویت کندوچه ، از کیفیت تلقیح هم آگاهی کامل پیدا خواهیم کرد.

ادامه مطلب
موضوعات : ملکه

* روشنایی بدون حرارت یا LED لامپ به منظور تامین نور مورد نیاز:

 

 

 ما نیاز به  روشنایی داریم  که مرکزیت داشته باشد و به راحتی قابل کنترل و تغییر جهت باشد. ازهمه مهمتراینکه هیچگونه حرارتی از خود متصاعد نکند و عاری از هر گونه اشعهٔ( UV ) باشد .

طول خرطومی قابل انعطاف آن نباید کمتر از۲۵ سانتيمتر باشد و داشتن لامپ و سرلامپی با قطری کم کاررا با مجموعهٔ دستگاه  آسا نتر خواهد کرد .

  

 

* سیستم بیهوشی یا  گاز CO2  به منظور آرام کردن ملکه در حال تلقیح :

 بمنظور بيهوش کردن ملکه می توان از گاز CO2  استفاده کرد که این گاز در کپسولهای تحت فشار ۱۰۰ گرمی به بالا  نگهداری و در بازار موجود می باشد.

داشتن فشارسنج  روی کپسول  کاملا" ضروری است و چنانچه نتوانیم با  باز کردن شیر کپسول بصورت دقیق، خروجی گاز را تنظیم کنیم ، میتوان با نصب یک شیر هوای آکواریم بعد از شیرهوای اصلی و قبل از مخزن آب به تنظم خروج گاز  بصورت دقیق کمک کنیم .

 

* شستشو و استریل کردن وسایل:

  با توجه به اینکه موارد زیادی باعث بارور نشدن و همینطور تلفات ملکه های تلقیح  شده میشود و درعین حال بیشترین آسیب دیدگی ها درحین تلقیح به ملکه ها وارد میگردد، چنانچه خواهان نتیجه گیری مطلوبی هستید باید تمامی سعی خود رادر به کارگیری اصول بهداستی نظافتی داشته باشید . یکی از کارهای اولیهٔ مهم فراهم کردن میز کار تمیز و بدون آلودگی و همینطور استفاده ازوسایل و ابزارآلات استریل شده می- باشد . درطبیعت به هیچ وجه عمل باروری در شرایط استیریل انجام نمیـشود ولی ما باید تمامی سعی خود را داشته باشیم تا از انتقال باکتریها و میکروبها در حین کار جلوگیری بعمل آوریم.

  به این خاطر باید توجه خاص به قسمتهایی که مستقیما" یا غیره مستقیم با اسپرم گیری و یا  تلقیح در تماس هستند داشته باشیم . زیرا ما می توانیم از طریق جذب آلودگی و انتقال آن به کل سری ملکه ها تولید شده ، آسیب رسانیده و باعث خسارات چشمگیری شویم.

  سر سرنگها را در حین کار با استفاده از گوش پاکن استیریل آغشته به رقیق کنندهٔ اسپرم مرتبا" تمیز نگاه داشته و بعد ازاتمام  کار آنها را با استفاده از آب و مایع ظرف شویی کاملا" شستشو داده تا از خشک شدن محتویات داخل آن جلوگیری بعمل آید.

به  وسیلهٔ یک ظرف  آزمایشگاهی  نلوکی مانندِ  در دار که  قطری در حدود ۱۰ سانتیمتر  و ارتفاعی ۲. سانتیمتر دارد ، که با کمک یک عدد سرنگ معمولی و با استفاده از  فشار آب و مایع ظرف شویی که به وسیلهٔ سرنگ ایجاد میشود ، میتوان تمامی جدارهٔ داخلی سرسرنگها را بخوبی تمیز کنیم.

 

بعد از آن به منظور شستشو و برطرف کردن کف داخل سرسرنگها می توان از آب استفاده کرده  و سپس به وسیلهٔ الکل ۷۰ درصدی که با استفاده از سرنگ تزریق به  داخل آنها تزریق می کنیم باعث ضدعفونی کردن آنها می شویم  و برای  برطرف کردن  مواد سمی الکل ، سر سرنگها  را مجددا" با آب مقطر کاملا" استیریل شده شستشو میدهیم . چنانچه میخواهیم  بعد از شستشوی کامل  کار را آغاز کنیم، باید سرسرنگها  را به وسیلهٔ محلول استون شستشو دهیم . زیرا که آسیتون خاصیت خشک کنندگی سريع  دارد و به هیچ وجه مواد سمی و آلوده کننده ای از خود بجای نمی گذارد.                                                                                                         

الکل :

الکل  به منظور ضدعفونی کردن وسایل و ابزارآلات درزمینهٔ تلقیح مصنوعی ملکهٔ زنبورعسل کاربری زیادی دارد. فراموش نشود که تماس الکل با سر سرنگ باعث از بین بردن اسپرمها می شود.همچنین ضد عفونی کردن  وسایل پلاستیکی و یا بلور پلاستیک ، ممنوع می باشد چون موجب کدّر شدن واز بین رفتن این مواد خواهد شد.

ما میتوانیم از الکل اتانول ۷۰ درصد که در همهٔ  داروخانه ها موجود میباشد استفاده کنیم . که از آن برای ضدعفونی کردن  تمامی قطعات فلزی سرنگ - واشرهای سیلیکُنی - اهرم های فلزی - سرسرنگها استفاده  میشود که همگی بعد از ضد عفونی کردن دوباره با آب استیریل تمیز خواهند شد.

اگر که امکان جای دادن سرنگ  کامل درداخل دیگ زودپز نمی باشد، می توانید سرنگ را فقط با الکل و آب استریل ضدعفونی کنید ولی قرار دادن سرسرنگها در دیگ الزامیست! استفاده از دیگ زودپز که قادر است فشاری در حدود یک بار و حرارتی برابر ۱۲۰ درجه سانتیگراد را تولید کند بهترین  وسیلهٔ استریل کننده وسایل میباشد.

 مدت زمان قرار دادن  قطعات در داخل دیگ زودپز نهایتا"۳۰ . دقیقه می باشد . که این  قطعات در داخل زرورق  بصورت تقریبا"  آزاد پیچیده شده و درسطح آب در داخل دیگ آویزان می شود.( وسایل نباید به هیچ وجه در داخل آب قرار گیرند)


 

از فیلتر آزمایشگاهی که مخصوص فیلتر کردن مایعات می باشد برای استریل کردن رقیق کنندهٔ اسپرم یا سرم خوراکی و یا اینکه آب مقطر مورد نیاز استفاده می شود. استفاده از این فیلتر اطمینان کار را بالا برده و همینطور باعث از بین رفتن حبابهای هوا ، در حال خروج محلول از سرنگ خواهد شد .

 باید دقت کنیدکه تمیزنگه داشتن دستها واستفاده مکررا زالکل به منظوربرطرف کردن آلودگی که ازطریق  پاشیدن مدفوع زنبورهای نر برروی دستها ایجاد می شود، امریست که باید مکررا" مورد توجه واقع گردد.  بعد ازهرتلقیح حتما" قلابها را به وسیلهٔ گوش پاکن آغشته به الکل ضد عفونی کنید.دهانهٔ سرسرنگ باید مکررا" به وسیلهٔ  گوش پاکنِ  استریل آغشته به  مایع رقیق کنندهٔ اسپرم پاکیزه نگاه  داشته  شود. وتمامی وسایلی که قادرند حرارت بالا را تحمل کنند. می توان از طریق دیگ زودپز به راحتی  ضدعفونی کرد.


 

اطلاعات کلی  داده شده ٔ بالا به  منظور راهنمایی مبتدیانِ گرامی می باشد . افرادی که  به این  تکنیک کاملا" مسلط هستند میتوانند برابر نیازمندیهای خود  و حجم کاری را  که  انجام میدهند نسبت به امکانات مورد نیاز خود ،  تصمیم گیری مناسبی  را داشته باشند.

ادامه مطلب
موضوعات : ملکه

* توضیحات کلّی در مورد تکنيک تلقیح مصنوعی ملکهٔ زنبور عسل:

این تکنیک هر روز بیشتر از روز قبل اهمیت و برتری خود رانسبت به بقیهٔ روش ها  نشان می دهد.

تلقیح مصنوعی ملکه سالهاست که در نقاط  مختلف دنیا مورد بررسی و تحقیق واقع شده و به هیچ وجه روشی بهتر از آن به منظور کنترل باروری ملکهٔ زنبور عسل پیشنهاد نشده است.و اصلاح نژاد ملکهٔ زنبور عسل ،آن هم در زمانی کوتاه بجز ازطريق تلقيح مصنوعی محال میباشد و نتيجهٔ مطلوبی در بر نخواهد داشت.

 ما با استفاده از اين تکنيک میتوانيم علاوه بر فعالیت در زمینهٔ اصلاح نژاد ملکهٔ زنبورعسل درزمینهٔ تلاقی ژنتیکی هم  فعالیت وسیعی داشته باشيم . که با توجه به  کار و تحقیقی ۷۰ تا  ۸۰  ساله از سوی محققین و پرورش دهندگان زنبور عسل در این زمینه ، امتیازات برجستهٔ آن بر همگان آشکار می باشد.

تحقیقات نشان داده است که به هیچ  وجه عملکرد یک ملکهٔ تلقیح شده  در شرایط خوب ، کمتر از یک ملکه  که  بصورت طبیعی بارور شده باشد  نبوده ،  بلکه  در شرایطی که  ملکه  اصلاح نژاد شده باشد   توانایی بيشتری از خود نشان میدهد .ولی فعالیت با شدت بیشتر از حدد طبیعی  و همچنین دریافت بیش  از حدّ گاز CO2 موجب کوتاه شدن طول عمر ملکه های تلقیحی خواهد شد.

                                                  

 

ما برای کار در این زمینه ، نیازمند داشتن یک دستگاه تلقیح مصنوعی کامل ، استریو میکروسکوپ (که  به زبان فارسی، لوپ گفته میشود)  ، سیستم  روشنایی لامپ سرد  یا  لامپ LED  و سیستم کامل  گاز  CO2، هستیم.


* دستگاه تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل و مشخصات آن ،

ساخت شرکت تلقیح ملکهٔ زنبور عسل الوند :

شمارهٔ ثبت دستگاه : ۶۴۸۲۷

این دستگاه یکی از جدیدترین و بهترين دستگاههایی میباشد که طراحی و ساخت آن در داخل کشور انجام شده وتوانسته  نواقص دستگاههایی مانند Swienty یا Schley را برطرف سازد و علاوه بر آن از امکان اسپرم گیری و تلقیح ساده با سرعت بالا و در عین حال انتقال آلودگی کمتری  را دارا می باشد. و با توجه به اینکه یک توليد داخلی است، ازقیمت مناسب تری نسبت به دستگاههای خارجی برخوردار است. لازم به تذکر می باشد که این دستگاه از سوی مرکز تحقیقاتی  پژوهشی  پرورش زنبورعسل ایالتِ هسنِ کشور آلمان ، بینن انستیوت کریش هاین (Bieneninstitut Kirchhain) موردِ برسی و تائید کامل قرار گرفته و در شروع  برگذاری دورهای آموزشی تلقیح  مصنوعی ، به عنوان یک دستگاه  مدرن و کاملا" مناسب برای کارآموزان  و همینطور افراد با  تجربه  که مشتاق هستند  راحت و دقیقتر به  امر تلقیح  ملکه  بپردازند ، پیشنهاد می شود . به این دلیل که  این دستگاه  از دو سیستم  متفاوت ( با کنترل دقیق و سرعت پایین و یا سرعت بالا و کنترل نسبی ) برخوردار می باشد. دستگاهی که مشاهده می فرمائید از سوی ادارهٔ کل ثبت مالکیت صنعتی به عنوان یک اختراع  به شمارهٔ ۶۴۸۲۷ به نام اینجانب علی عطائیان  به ثبت رسیده است.  که  متقاضیان عزیز می توانید  پس از خرید دستگاه  از خدمات  گارانتی دستگاه  تا  یکسال بعد از فروش بهرمند شوید  .

 

 

 ارجعیتهای قابل توجه دستگاه تلقیح :

 

1-      تمامی قطعات دستگاه به جزٔپايهٔ اصلی ازقابلیت انعطاف پزیری بالایی درتمامی جهت های دلخواه برخوردار می باشد .

2-     استفاده و نصب هر نوع سرنگ تلقيح بر روی دستگاه امکان پذير میباشد.

3-     در اختيار گذاردن فضايی  کاملا" مناسب  به منظور جمع آوری  اسپرم.

4-     امکان اندازه گيری دقيق ميزان بازکردن بند آخرشکم ملکه ( اين موضوع برای مبتديان خيلی قابل اهميت میباشد!!)

 

5-     امکان بهره بری این دستگاه  از هر نوع قلااب نيشی و قلاب  شکمی موجود در بازار.

6-      برخوردار بودن اين دستگاه از دقيق ترين ومطمين ترين سرنگ تلقيح  موجود در بازار جهانی .

7-      برخورداری این دستگاه از سیستم کاملا" جدید حلقهٔ نیش گیر که مشکلات باز کردن مجرای ورودی کانال انتقال اسپرم را تا ۷۰ دصد کاهش می دهد .

8- داشتن امتیازِ قیمتی کاملا" مناسب و موجود بودن لوازم يدکی این دستگاه در داخل کشور، نسبت به دستگا های خارجی.

 

 «شما میتوانيد به منظورسفارش  کامل این دستگاه  تلقیح مصنوعی ملکهٔ زنبورعسل که  یکی از بهترین دستگاههای موجود دربازار جهانی می باشد و امتیاز ثبت  وطراحی و نظارتِ بر ساخت آن ، در انحصار شخص تولید کننده است ، با ما ارتباط بر قرار نمایید.

* میکروسکوپ به منظور استفاده در تکنیک تلقیح مصنوعی ملکه:

بدین منظور ما نیازمند به یک دستگاه  میکروسکوپ می باشیم  که از قابلییت حرکت و تنظیم  به راحتی برخوردارباشد.لازم است که بدانید داشتن میدان دید وسیع میکروسکوپ(عدسی بزرگ)ازاهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. همچنین قدرت بزرگ نمایی دستگاه  بايد  مابین۱۰ تا ۳۵ برابر باشد و درعین  حال طول میلهٔ عمودی میکروسکوپ ( حداقل۲۵ سانتيمتر ) و پایهٔ آن باید عرضی  در اندازهٔ ۲۰ و ارتفاع ۳ سانتیمتر را دارا  باشد. درغیراین صورت درحین کاربا مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.

 

 

منبع:http://www.talghihe-malekeh.com

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

آزمايشگاه دام و طيور و تخصصي زنبور عسل شمال آذربايجان غربي در خوي راه اندازي شد

آزمايشگاه دام و طيور و تخصصي زنبور عسل شمال آذربايجان غربي در خوي راه اندازي شد.
به گزارش موج، رئيس شبکه دامپزشکي خوي با بيان اين مطلب اظهار داشت: اين آزمايشگاه در سيصد مترمربع زيربنا و با اعتباري بالغ بر يک ميليارد و ششصد ميليون ريال تجهيز و با هدف صيانت از صنعت دام و طيور و زنبورعسل راه اندازي شده و شامل بخشهاي آزمايشگاهي آناليز شيميايي – ميکروبيولوژي – انگل شناسي – سرولوژي و زنبورعسل است.

وي گفت : در اين آزمايشگاه علاوه بر آزمايشات معمولي مربوط به دام و طيور بصورت اختصاصي به زنبور عسل پرداخته و امکان تشخيص بيمارستاني و نيز آناليز محصولات زنبور عسل فراهم مي شود.
شهرستان خوي در آذربايجان غربي با داشتن 240 هزار کندوي زنبور عسل و توليد سالانه 10 درصد عسل کشور رتبه نخست را دارد و راه اندازي اين آزمايشگاه زنبورداران را در تشخيص سريع بيماريهاي زنبور عسل و توليد عسل مرغوب کمک خواهد کرد.

ادامه مطلب