آمار کندوهای استان اردبیل

موضوعات : اخبار

گزارش نهايي آمار گيري از كلني هاي زنبور عسل معاونت بهبود توليدات دامي استان اردبیل در سال 89

1-     تعداد زنبورداران استان2900نفر

2-     تعداد افراد شاغل در زنبورستانها:385نفر

3-     تعداد کندوهای بومی استان:6344کلنی

4-     مقدار تولید عسل از کندوهای بومی استان:45146کیلوگرم

5-     میانگین تولید عسل از کندوها:7.1کیلوگرم

6-     تعداد کندوهای مدرن استان:151321کلنی

7-     مقدار عسل تولیدی از کندوداران استان:3249814کیلوگرم

8-     میانگین تولید عسل از کندوهای مدرن:21.48کیلوگرم

-در بررسی عملکرد میزان تولید عسل ملاحظه میشود 1.3%عسل تولیدی از کندوهای بومی و 98.7%از کندوهای مدرن تولید میشود.

- عسل تولیدی در سال جاری نسبت به سال88 به میزان 21.14تن معادل 41%کاهش یافته است.

- میانگین تولید کندوهای بومی در سال 88 از7.5 کیلوگرم به7.1 کیلوگرم در سال89کاهش یافته است.

- میانگین تولید کندوهای مدرن در سال 88 از 26 کیلوگرم به21 کیلوگرم در سال89 یعنی معادل 19%کاهش یافته است.

- در نهایت تعداد کل کندوها از211024 در سال 88 به تعداد 157665 کلنی یعنی معادل25%کاهش یافته است.

- مجموع تولید عسل در سال 89به مقدار 3294960 کیلوگرم.  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 22 بهمن ماه 1389
  • 5620 بازدید
  • 0 نظر