اعتياد زنبورها به كافئين و نيكوتين

موضوعات : اخبار

اعتياد زنبورها به كافئين و نيكوتين

به گزارش سرويس دانش و فناوري برنا، شهد گل ها بيشتر از همه حاوي قند است كه به گرده افشانان انرژي مي دهد. اما شهد برخي گونه ها شامل مقادير اندكي از برخي تركيبات سمي مانند نيكوتين و كافئين است. در اين تحقيق، محققان قصد داشتند بدانند آيا اين تركيبات براي جذب زنبورها تراوش مي شوند يا محصولاتي فرعي هستند كه ربطي به اين قضيه ندارند.

نيكوتين به طور طبيعي در شهد گل به ميزان حداكثر 5/2 ميليگرم در ليتر در انواع گونه هاي توتون (Nicotiana glauca) پيدا مي شود. كافئين هم در غلظت هاي 5/17- 11 ميليگرم در گل هاي مركبات وجود دارد. البته مقدار كافئين در شهد گل هاي گريپ فروت بسيار زياد و حدود 2/94 ميليگرم در ليتر است.

محققان در بررسي خود براي اين كه ببينند آيا زنبورها چنين شهدهايي را ترجيح مي دهند، يك شهد مصنوعي حاوي مقادير مختلف قند طبيعي و مقادير مختلف نيكوتين و كافئين را در كنار يك شهد پاك (فقط حاوي قند) قرار دادند. غلظت كافئين و نيكوتين، از سطحي كه در شهد گل ها وجود دارد تا بالاترين حدي كه در طبيعت پيدا مي شود، متغير بود.

نتايج نشان داد زنبورها شهد حاوي نيكوتين و كافئين را به شهد پاك ترجيح مي دهند. غلظت نيكوتين مورد نظر زنبورها، يك ميليگرم در ليتر (مشابه مقدار آن در طبيعت) بود. با توجه به وجود گزينه داراي نيكوتين بالاتر در مقابل شهد پاك، زنبورها دومي را انتخاب كردند.

محققان گفتند دشوار است تا با قاطعيت بگويند آيا اضافه كردن اين مواد به شهد در يك فرايند تكاملي براي كارآمدتر كردن گرده افشاني است يا خير. اما مي توان فرض كرد گياهاني از اين فرآيند انتخاب طبيعي به سلامت گذر مي كنند كه بتوانند مقادير درست اين تركيبات را به شهد خود اضافه كنند تا زنبورها را جلب نمايند، نه اين كه فراري دهند.

محققان همچنين تاكيد كردند اين تحقيق تنها ترجيح و سليقه زنبورها را ثابت مي كند نه اعتياد آنها را. بنابراين قصد دارند به زودي به بررسي اين موضوع يعني اعتياد زنبورها به دو تركيب فوق بپردازند.
www.p30data.com  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : يكشنبه 7 فروردين ماه 1390
  • 4327 بازدید
  • 0 نظر