برپايي پودمان آموزشي بهداشت و پرورش وبيماري

موضوعات : اخبار

برپايي پودمان آموزشي بهداشت و پرورش وبيماريهاي زنبور عسل در خراسان شمالي
خبرگزاري موج - پودمان آموزشي بهداشت وپرورش وبيماريهاي زنبور عسل در خراسان شمالي برگزار شد

به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي دامپزشكي استان، رئيس اداره آموزش وترويج خراسان شمالي افزود : به منظور ارتقاي سطح دانش علمي کارشناسان ؛ اداره آموزش اين اداره کل اقدام به برگزاري پودمان آموزشي مذکور نمود که در آن 37 نفر از کارشنا سان اين استان به مدت 12 ساعت طي 2 روز در اين پودمان شرکت نمودند.
هماي رضوي :مباحث ارائه شده در اين پودمان آموزشي را به شرح ذيل بيان نمود:بيماريها از جمله بيماري لوک آمريکايي واروپايي- بيماري وارواريس (کنه واروا)- بيماري تک ياخته NOSEMA (نوزما)- پروانه مومخوار(WAX MOTH)وبرخي ديگر از آفتها وشکارچيان زنبور عسل و........
در تشريح بيماري هاعلائم بيماري- علائم بيماري در کندو؛ مهمترين راههاي انتقال بيماري؛ علائم بيماري در داخل کلني- تخمين شفيره هاي آلوده؛نشاني ها وتشخيص درمانگاهي بيماري؛کنترل ودرمان بيماري؛ مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.
لازم به توضيح است براي افراد حاضر در کارگاه آموزشي از طرف مرکز آموزش جهاد کشاورزي اين استان گواهينامه معتبر آموزشي با درج کد دوره صادر خواهد شد.
وي افزود: طي نظر سنجي به عمل آمده در پايان دوره سطح علمي وکيفيت آموزشي دوره مذکور مطلوب ارزيابي گرديد  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 24 آبان ماه 1391
  • 2355 بازدید
  • 0 نظر