كلنی های زنبور عسل خراسان شمالی

موضوعات : اخبار

تنها پنج درصد كلنی های زنبور عسل خراسان شمالی بیمه هستند
بجنورد - معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد كشاورزی خراسان شمالی گفت: تنها حدود پنج درصد كلنی های زنبور عسل در این استان زیر پوشش بیمه هستند.
'علیرضا توسلی نیا' روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا ضمن تاكید بر لزوم گسترش پوشش بیمه ای زنبورستانهای این استان، اظهار داشت: طبق سرشماری سال گذشته 63 هزار و 464 كلنی زنبور عسل در این استان وجود دارد.
وی تعداد زنبورداران این استان را 830 نفر ذكر كرد و از آنان خواست تا نسبت به بیمه كردن كلنی های تولید عسل خود اقدام كنند.
وی ببمه گری را مانع از وارد آمدن خسارت به زنبورداران خواند و افزود: عللی چون پرداخت نشدن بیمه خشكسالی به زنبورداران طی سالهای گذشته و نیز توجیه نبودن آنان باعث شده تا فعالان این بخش از بیمه استقبال نكنند.
وی گفت: امسال سهم زنبوردار در پرداخت بیمه 60 درصد نسبت به پارسال كاهش یافته است كه این امر فرصت خوبی برای بیمه كردن زنبورستانها است.
وی افزود: سال گذشته هزینه بیمه هر كلنی 22 هزار ریال بود كه امسال این رقم به هشت هزار و 500 هزار ریال كاهش یافته است.
توسلی نیا افزود: خوشبختانه سهم دولت در پرداخت خسارت خشكسالی به زنبورداران 80 درصد افزایش یافته و هر سال خطراتی دیگر كه زنبورستانها را تهدید می كند زیر پوشش بیمه قرار می گیرد كه در آخرین مورد خطر كاهش ناگهانی جمعیت زنبورها زیر پوشش این طرح قرار گرفته است.
وی افزود: امسال 320 تن عسل از زنبورستانهای این استان تولید شد كه به طور میانگین از هر كلنی شش تا هشت كیلوگرم عسل بهاره و پاییزه برداشت شده است.
وی اظهار داشت: تولید عسل از زنبورستانهای این استان در ترسالی 585 تن یعنی میانگین برداشت عسل از هر كلنی 5/12 كیلوگرم بود.
وی علت كاهش عسل در سال جاری را خشكسالی و كمبود بارندگی ها عنوان كرد و افزود: برداشت عسل از زنبورستانهای این استان نسبت به دو سال گذشته 50 درصد كاهش داشته است.  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : يكشنبه 20 آذر ماه 1390
  • 4855 بازدید
  • 0 نظر