مراجعه زنبورداران به تامین اجتماعی

موضوعات : اخبار

زنبورداران براي بيمه نمودن خود به تامين اجتماعي مراجعه کنند
معاون بهبود توليدات دامي آذربايجان شرقي گفت: زنبورداران مي توانند با مراجعه به شعب سازمان تامين اجتماعي در شهرستانها اقدام به بيمه خود نمايند. به گزارش روابط عمومي سازمان جهادکشاورزي استان ، مهندس غفور عبدالهي در گفتگو با خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: يکي از دغدغه هاي اساسي و مهم پرورش دهندگان زنبورعسل درگذشته مشکل بيمه تامين اجتماعي خود زنبورداران بود. وي با بيان اينکه خوشبختانه اين مشکل نيز با مساعدت سازمان تامين اجتماعي و با تلاش اتحاديه زنبورداران کشور و معاونت بهبود توليدات دامي مرتفع شده است ادامه داد: زنبورداران مي توانند با مراجعه به شعب سازمان مذکور در کليه شهرستانها اقدام به بيمه کردن خود نمايند . معاون بهبود توليدات دامي آذربايجان شرقي با بيان اينکه از پائيز سال قبل با راه اندازي سامانه اطلاعات بيمه اي زنبورداران در سايت سازمان جهادکشاورزي استان اقدامات اوليه درخصوص زنبورداراني که تحت پوشش هيچ نوع بيمه اي نبودند انجام گرفته است ادامه داد: سهم دولت از 27 درصد حق بيمه زنبوردار 10 درصد بوده که دولت اين مبلغ را از محل اعتبارات هدفمند کردن يارانه ها پرداخت مي کند و زنبورداران مي توانند با پرداخت 17 درصد مابقي سهم بيمه از مزاياي بيمه تامين اجتماعي از جمله درماني ، بازنشستگي و عمر بهره مند شوند. وي با اشاره به اينکه تاکنون زنبورداران استان مشمول بيمه نبوده اند، خاطر نشان کرد: با توافق به عمل آمده با بيمه تامين اجتماعي ، تمامي زنبورداران زير 50 سال اعم از زن و مرد ، مشمول بيمه تامين اجتماعي و استفاده از مزاياي آن، بازنشستگي و از کار افتادگي مي شوند همچنين زنبورداراني که بيمه هستند در اين بخش شامل بيمه تکميلي مي شوند. گفتني است طبق بخشنامه سازمان تامين اجتماعي در خصوص پوشش بيمه‌اي گروه‌هاي خاص همچون زنبورداران ، زنبوردار به فردي اطلاق مي‌گردد که داراي پروانه فعاليت معتبر از مديريت هاي جهاد کشاورزي و اتحاديه زنبورداران بوده و به شغل زنبورداري اشتغال دارد و تحت پوشش هيچ‌ يک از صندوقهاي بازنشستگي نمي‌باشد. شايان ذکر است بيمه زنبورداران ، با توجه به مقررات مربوط به بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد انجام مي‌شود و عيناً ضوابط جاري مربوط به بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ملاک عمل بوده و حداکثر شرط سني مشمولين اين بخشنامه براي مردان و زنان "50" سال تمام تعيين گرديده است و چنانچه سن متقاضي در زمان ثبت تقاضا بيش از سن مذکور باشد پذيرش درخواست فرم معرفي شده مستلزم دارا بودن سابقه پرداخت حق بيمه قبلي معادل مازاد سني "50" سال در صندوق تأمين اجتماعي خواهد بود.  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : سه شنبه 19 مهر ماه 1390
  • 2864 بازدید
  • 0 نظر