تخته هاي ضمیمه

موضوعات : بازدید

تخته هاي ضمیمه

 

 كندوي لانگستروت داراي ده قاب بوده و در دو طرف پايه هر قاب حدود 6800 سلول زنبور كارگر وجود دارد. زنبورداران توجه دارند كه معمولاً ملكه در سطح خارجي شانهاي كناري (شماره يك و 10 داخل جعبه كندو) تخمگذاري نمي كنند زيرا زنبوران كارگر نمي توانند دما و رطوبت خانه هاي آنها را در حد فاصل ديواره هاي طولي جعبه كندو و سطح خارجي آخرين شانها قرار دارند ثابت نگهدارند. لذا از آماده كردن خانه ها براي تخمگذاري ملكه خود داري مي نمايند. (اين قسمت كندو شبها سريعا سرد شده و روزها نيز براثر تابش نور خورشيد زودتر گرم مي شود) بنابراين از ده شان موجود در كندو9 شان مورد استفاده قرار گرفته و يك شان (مجموع سطوح خارجي شانهاي شماره يك و ده) براي ذخيره كردن عسل بكار گرفته مي شود.

 مزاياي استفاده از تخته هاي ضميمه

 1- پس از زمستان گذراني و شروع فصل فعاليت زنبوران تعدادي از كندوها داراي جمعيت كمتري بوده و ممكن است 4-5-6 شان زنبور داشته باشد پس از برداشتن شانهاي خالي محصور نمودن شانهاي حاوي زنبوران در حد فاصل دو تخته فوق الذكر و در يك طرف كندو و در افرايش تخم ريزي ملكه بسيار موثر خواهد بود. 2- هنگام بازديد، بيرون آوردن اولين شان از ده شان موجود در كندو مشكل بود و زنبور دار ناچار اً با اهرم يكي از شانهاي وسطي را بر مي دارد كه معمولاً به طرفين آن آسيب مي رسد و در كندوهاي 9 قابه به راحتي مي توان يكي از تخته ها را در آورد و مورد بازديد قرار داد.

3- در كندوهاي ده قاب (لانگستروت) و در زمان تخمگذاري حداكثر ملكه، تعداد 7 شان پر از نوزادان در كندو وجود خواهد داشت ولي به تجربه ثابت شده است كه در صورت استفاده از تخته ضميمه تعداد شانهاي نوزادان بيشتر خواهد بود.


نکاتی راجب تعداد قابها و تخته های ضمیمه کندوی لانگستروت:
نوشته شده توسط مهندس پیرایرانی
تخته های ضمیمه کندوی لانگستروت دارای ده قاب بوده و در دو طرف پایه هر قاب حدود 6800 سلول زنبور کارگر وجود دارد.
زنبورداران توجه دارند که معمولا ملکه در سطح خارجی شان های کناری
(شان های شماره یک و 10 داخل جعبه کندو )
تخمگذاری نمی کند ( شکل فوق ) زیرا این قسمت کندو شب ها سریعا سرد شده و روزها نیز بر اثرتابش نور خورشید زودتر گرم می شود.
بنابراین از 10 شان موجود در کندو 9 شان مورد استفاده قرا گرفته و یک شان (مجموع سطوح خارجی شانهای شماره یک و 10 )برای ذخیره کردن عسل بکار گرفته می شود .حال چنان که زنبورداری به جای 10 قاب از 9 قاب استفاده کرده و به جای یک قاب از 2 تخته که طول و عرض آنها برابر قاب و به ضخامت یک سانتی متر بوده باشد استفاده کند از مزایایی به شرح زیر برخوردار خواهد بود :
1-پس از زمستان گذرانی و شروع فعالیت زنبوران تعدادی از کندوها دارای جمعیت کمتری بوده و ممکن است 4-5-6 شان زنبور داشته باشند، پس از برداشتن شان های خالی محصور نمودن شان های حاوی زنبوران در حد فاصل دو تخته فوق الذکر و در یک طرف کندو در افزایش تخم ریزی ملکه بسیار موثر خواهد بود.
2- زنبوردارانی که از زنبوران پاکتی (کارتنی)در اوایل سال استفاده
می کنند که دارای 4 تا5 قاب زنبور و یک ملکه بارور جوانی است،پس از انتقال آنها به کندو ظرف شربت خوری را در کنار آخرین قاب قرار داده و بوسیله دو تخته فوق آنها را محصور می کنند در این صورت زنبوران بعلت ثابت بودن دما بهتر می توانند از شربت استفاده کرده و ملکه تخم گذاری بیشتری نموده و کلنی رشد خوبی داشته باشد.
هنگام بازدید در کندوهای 9 قاب
می توان به راحتی یکی از تخته ها را در آورده و شانها را به خوبی مورد بازدید قرار داد.
4- در کندوهای 10 قاب و در زمان تخم گذاری حداکثر ملکه،تعداد 7 شان پر از نوزادان در کندو وجود خواهد داشت.ولی به تجربه ثابت شده است که در صورت استفاده از تخته های ضمیمه تعداد شان های نوزادان بیشتر خواهد بود .
5- در موقع پرورش ملکه به راحتی
می توان تخته های ضمیمه را برداشته و به جای آنها قاب سلول های ملکه را در وسط و یا کنار آشیانه نوزادان قرارداد.
6- بنا به دلایل فوق الذکر تخمگذاری ملکه در کندوهای 9 قاب و به همراه تخته های ضمیمه سریع تر و بیشتر از کندوهای ده قاب بوده و لذا طبقه و یا نیم طبقه زودتر به روی آنها گذاشته می شود.
7- بعضی از زنبورداران به جای دو تخته از یک تخته ضمیمه استفاده
می کنند و یا 8 قاب در کندو قرا
می دهند ولی به نظر می رسد ضخیم تر شدن شان ها مشکلاتی را در جابجایی آنها بوجود می آورد.
8- زنبوردارانی که از نیم طبقه استفاده کرده و عسل های تولیدی را به صورت شانی به فروش می رسانند در صورت استفاده از تخته های مذکور زنبوران سریع تر در نیم طبقه کار کرده و به جای ذخیره عسل در شان های کناری، دو شان در نیم طبقه تولید می کنند.
با توجه به 40 سال سابقه زنبورداری عملی به زنبورداران توصیه می کنم که از تخته های مذکور استفاده کرده و از مزایای آن برخوردار گردند.( برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب زنبوران عسل و زنبورداری رجوع شود).

برگرفته از کانال بازار زنبوداری


  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : سه شنبه 24 آذر ماه 1394
  • 5107 بازدید
  • 2 نظر