اثرات پاتولوژیکی نوزما بر فیزیولوژی ملکه:

موضوعات : بحريني

 

 

 

آلودگی به نوزما N. ceranaeتاثیری بر میزان اجسام  چربی (نشان دهنده انرژی ذخیره شده) ملکه نداشته، اما تغییراتی را در مقدار ویتلوژنین (شاخصی برای باروری و طول عمر)  بوجود آورده  است. بیماری نوزما همچنین ظرفیت کلی آنتی اکسیدانت و فرمون های آرواره ای ملکه را بطور معنی داری افزایش داده است. بنابراین تغییراتی را که بیماری نوزما در ملکه ایجاد می نماید ممکن است دلیلی بر تولید شاخون و تعویض ملکه در کلنی های آلوده به عامل نوزما باشد (Alauxet al. 2010).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : يكشنبه 30 مرداد ماه 1390
  • 2676 بازدید
  • 0 نظر