تاثیر آفت کش Biopesticide در کنترل کنه واروآ:

موضوعات : بحريني

 

 

تاثیر آفت کش Biopesticide در کنترل کنه واروآ:

استفاده از قارچ Beauvaria bassiana برای کنترل کنه واورآ تاثیرات معنی داری نشان نداد. اگرچه این آفت کش توانست بر روی تعداد ریزش کنه از زنبوران بالغ اثر گذارد اما کارآئی آن در کنترل کنه اندک گزارش گردید(Meikle et al. 2009).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : دوشنبه 2 آبان ماه 1390
  • 2404 بازدید
  • 0 نظر