تاثیر ملکه و سن کلنی بر نوزما:

موضوعات : بحريني

 

 

 

نتایج آزمایشات نشان داد که در صورت معرفی ملکه های با رفتار بهداشتی  higienic behaviorمی توان از میزان اسپورهای نوزما در زنبوران کارگر کاست. همچنین با تقسیم کلنی های قوی زمستان گذران در اوائل فصل بهار و تمیز نمودن جعبه کندوها و قاب ها می توان از شیوع بیمار نوزما در کلنی ها زنبورعسل ممانعت نمود (Findlay2010).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 26 مرداد ماه 1390
  • 2207 بازدید
  • 0 نظر