كنترل كنه واروآ با روتنون:

موضوعات : بحريني

 

 

 

راندمان كنه كشي روتنون ( Rotenone) در كنترل كنه واروآ، ماكزيمم تا 96 درصد برآورد شد. همچنين به ترتيب 47 و 69 درصد تلفات در زنبور بالغ و نوزاد در اثر كاربرد روتنون در كلني ها محاسبه گرديد. باقيمانده روتنون در عسل 0.06 – 0.03و در موم 114- 1.5ميلي گرم در كيلوگرم ثبت شد. بدين ترتيب روتنون به عنوان يك دارو جهت كنترل كنه واروآ توصيه نمي شود (Satta et al. 2008).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : شنبه 9 مهر ماه 1390
  • 3299 بازدید
  • 0 نظر