گزارش نوزما از مجارستان:

موضوعات : بحريني

 

 

 

پاتوژن  N. ceranae در زنبورداری های مجارستان به روش  PCR-RFLP شناسائی شد (Tapaszti et al. 2009).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 9 شهريور ماه 1390
  • 1728 بازدید
  • 0 نظر