شکارچیان زنبور عسل-موش

موضوعات : بیماریها

موش

 موش افت جهانی زنبوران عسل است.موش خانگی و موش جنگلی مشهورترین گونه هایی هستند که وارد کندوهای زنبور عسل میشوند و همچنین وسایل و تجهیزات زنبورداری انبار شده را نیز از بین می برند..انان از راه سوراخ کندو وارد کندو شده و از کرمای مطبوع داخل کندو در پائیز و زمستان استفاده میکنند و هنگام گرسنگی از عسل ان می خورند.موش از عسل گرده و زنبور تغذیه میکند.                                                

 کنترل:

متداولترین روش مبارزه با موش ان است که پیش از ورود این به داخل کندو اندازه ان را کوچک میکنند.همچنین میتوان از تله موش استفاده نمود.

موش

موش

   • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : پنجشنبه 10 فروردين ماه 1391
  • 6960 بازدید
  • 0 نظر