مكالمه و رقصهاي زنبور عسل در داخل كندو

موضوعات : بیولوژی

مكالمه و رقصهاي زنبور عسل در داخل كندو

  مكالمات زنبور عسل در حقيقت رد و بدل كردن تحركات مختلف بين افراد همان كلني است كه موجب بروز عكس العمل هاي مختلف بين انها ميگردد.اين مكالمات در حشرات مانند مكالمات انسانها بر مبناي استفاده از تحريكات مختلف نظير نور،مواد شيميايي و فيزيكي مي باشد.انجام مكالمات در كلني زنبور عسل از قرن18 ميلادي براي انسان شناخته شد.ولي در سال1920 كه فريش دانشمند الماني نتيجه تحقيقات جامع خود را در زمينه مكالمات زنبور عسل منتشر كرد و موفق به اخذ جايزه نوبل سال1973 گرديد.

به طور كلي محققين سه نوع رقص را در كلني زنبورعسل مشاهده كرده اند:

 

1-   رقص دايره اي

 

زنبور كارگر باحركت سريع دايره وار چرخيده و گاهي جهت خود را عوض كرده و در جهت مخالف حركت مي كند.اين رقص ممكن است چندين ثانيه ادامه يابدو سپس متوقف گردد و زنبور در نقطه ديگري از كندو اقدام به رقص نمايد و سپس به طرف سوراخ پرواز رفته و از كندو خارج شود.اين نوع رقص در هنگامي انجام ميشود كه منبع غذايي بين صفر تا15 متري كندو باشد.اين رقص اطلاعاتزيادي را از نقطه نظر جهت،كيفيت،مقدار و ساير اطلاعات مربوط به منبع غذايي را مبادله نميكند.

 

2- رقص ارتعاش شكم

 

در صورتي كه فاصله منبع غذايي بيش از 100متر باشد زنبورهاي كارگر اقدام به اين رقص ميكنند.در اين رقص زنبور كارگر ابتدا در جهت نيم دايره رقصيده،از روي خط مستقيم قطر دايره فرضي بالا رفته و اقدام به حركت روي نيم دايره طرف ديگر كرده و دوباره روي قطر دايره بالا امده و در طرف ديگر روي نيم دايره طرف اول حركت ميكند و در نهايت يك فرمي به شكل عدد( 8 )هشت انگليسي رسم مي كند.زنبور كارگر در جريان حركت بر روي قطر دايره شكم خود را با ارتعاشات جانبي به حركت در مياورد.علاوه بر اين مقداري از غذايي كه اورده را بين ساير زنبورها تقسيم ميكند.تغير وضعيت رقص زنبور از حالت رقص دايره اي يا داسي به رقص ارتعاش شكم به صورت اني صورت نميگيرد،بلكه رقصهاي حد فاصل انها هم صورت مي گيرد.رقصهاي حد فاصل وقتي صورت ميگيرند كه منبع غدا در فقاصله بيش از ده متر و كمتر از 100متر از كندو قرار دارد.رقص ارتعاش شكم از موقعي كه منبع غذا در فاصله 14 متري كندو قرار دارد شروع مي شود.هر چه فاصله بيشتر گردد،ارتعاش شكم بيشتر شده و شكل رقص به شكل ارتعاشي شكم بيشتر شباهت پيدا ميكند.و بالاخره وقتي منبع غذا در فاصله 100متر باشد،شكل رقص كاملا از نوع ارتعاش شكم خواهد بود. در جريان رقص ارتعاش شكم ،اطلاعات متعدد و مختلفي از جمله :فاصله تا منبع غذا و جهت منبع غذايي بين زنبور رقص كننده و ساير زنبورها مبادله مي گردد.

 

 3-   رقص داسي شكل

 

در صورتي كه منبع غذايي بين100-15 متري كندو باشد،زنبور اقدام به رقص داسي شكل مي كند.روش اين رقص مشابه رقص دايره اي شكل است با اين تفاوت كه جهت انجام رقص به صورت نيم دايره يا داسي شكل است.اطلاعات زيادي به جز حدود فاصله منبع غذايي در اين نوع رقص مبادله نمي شود.

 

 مكالمه و رقصهاي زنبور عسل در داخل كندو

مكالمه و رقصهاي زنبور عسل در داخل كندو

رقص زنبورعسل

رقص زنبورعسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 29 خرداد ماه 1392
  • 9227 بازدید
  • 0 نظر