قفس فروش ملكه زنبورعسل

موضوعات : تجهیزات

قفس فروش ملكه زنبورعسل

اين نوع قفس ها معمولا سه حجره دارند و در دو سر قفس دو دريچه وجود دارد كه بر روي هر دريچه يك چوب پنبه قرار دارد.يكي از حجره هاي كناري را از غذاي ملكه پر كرده و دوحجره باقي مانده،دريكي از انها يك عدد ملكه و در حجره سوم چند عدد زنبور كارگر وارد مي كنند و معمولا ملكه بارور شده را براي فروش در داخل انها قرار مي دهند.

قفس فروشملكه زنبورعسل
 
قفس فروش ملكه زنبورعسل

   • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : دوشنبه 3 تير ماه 1392
  • 16809 بازدید
  • 1 نظر