زنبورعسل كارگر تغذيه شده با ژل رويال

موضوعات : تصاویر

زنبورعسل كه از ژل رو يال تغذيه كرده و در مجارت شاخون قرار داشته.اين تصوير رو خودم گرفتم.داشتم شاخون رو جدا ميكردم از سلولها ديدم سلول كارگري كه در مجاورت شاخون قرار داشته زنبورش شبيه به ملكه هستش.:

زنبورعسل كارگر تغذيه شده با ژل رويال  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : يكشنبه 21 آبان ماه 1391
  • 5634 بازدید
  • 1 نظر