خانواده سرخدارها

موضوعات : بیماریها

بیماریهای تغذیه ای و مسمومیتها-خانواده سرخدارها

خانواده سرخدارها

 گونه های تاکسوس از خانواده سرخدارها به میزان وسیعی ذر جهان کشت میشود.برگ یا دانه انها پستانداران را مسموم میکند.از این گیاهان یک الکالوئید سمی به نام تاکسین شناسایی شده است. گزارشاتی مبنی بر مشاهده زنبوران مرده وجود دارد که عموما روده انها پر از گرده گونه های سرخدار بوده است.     • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : دوشنبه 29 آذر ماه 1389
  • 3300 بازدید
  • 0 نظر