قيمت عسل

موضوعات : اخبار

قيمت عسل

افزایش تا 60 درصدی قیمت عسل

سرمایه: براساس آمارهایرسمی، ایران از نظر تولید عسل رتبه یازدهم جهانی را در سال گذشته داشته وسهم عسل آن نسبت به کل جهان 2/2 درصد بود. صادرات عسل ایران نیز سال قبلحدود شش میلیارد تومان بوده است. همچنین تولید عسل در کشور طی سال 1386 بیشاز 36 هزار تن برآورد شد که با در نظر گرفتن متوسط قیمت شش هزار تومانبرای هر کیلو عسل، گردش مالی سالانه بازار عسل در ایران طی سال گذشته بهرقمی حدود 196 میلیارد تومان رسید. گزارش خبرنگار ما به نقل از کارشناسانبازار عسل حاکی است سرمای شدید زمستان پارسال و به دنبال آن خشکسالی نیمهنخست امسال سبب شد تولید عسل در سال جاری با کاهش 60 درصدی مواجه شود.

 از سوی دیگر عواملی همچونافزایش هزینه های جانبی تولید و نرخ دستمزد کارگران، افزایش نرخ باربریو... از جمله مواردی است که باعث افزایش 50 تا60 درصدی قیمت انواع عسل درسال جاری شده است.
نکته قابل تاملی که در این میان وجود دارد اینکه بهدلیل ثبات تقاضا در بازار عسل، حجم گردش مالی این بازار در سال جاری تفاوتچندانی با سال قبل نداشته است چرا که کاهش 60 درصدی تولید با افزایش عرضهعسل های تقلبی و نامرغوب و رشد تا
60
درصدی قیمت ها در این بازار جبران شده است.

عسل های دست ساز در 90 درصد کارخانه های تولیدی

مدیرعاملاتحادیه سراسری زنبورداران در این رابطه گفت: «به دلیل خشکسالی، تولید عسلامسال 60 درصد به نسبت سال گذشته کاهش یافته است
عفت رئیسی سرحدی اظهار داشت: «سال جاری به دلیل خشکسالی، میزان برداشت عسل به یک سوم سال قبل کاهش یافت
ویافزود: «در حال حاضر حدود سه میلیون و 600 هزار کندو در کشور موجود است واز هر کندو تنها پنج کیلو عسل برداشت شده در حالی که سال گذشته از هر کندوحدود 12 تا 13 کیلوگرم عسل به دست می آمد
مدیرعامل اتحادیه سراسریزنبورداران، تولید خارج از سیستم زنبورداری را یکی از بزرگ ترین مشکلاتزنبورداران ذکر کرد و افزود: «متاسفانه 90 درصد کارخانه های تولید عسل ازعسل های دست ساز استفاده می کنند. این عسل ها داخل دیگ و معمولاً به روشهای غیربهداشتی و از شیره سیب زمینی و ذرت و گلوکز تولید می شوند
وی در ادامه گفت: «تولید عسل های تقلبی باعث شده عسل های مرغوب روی دست تولیدکنندگان باقی بماند
رئیسی افزود: «عسل های تقلبی
70
درصد بازار را در اختیار گرفته است و متاسفانه به دلیل پایین بودن قیمتاینگونه عسل ها، مجبور هستیم زیرقیمت تمام شده عسل های خود را بفروشیم تابازار را از دست ندهیم

خشکسالی، عامل کاهش تولید و افزایش قیمت عسل

محمدحسینفتح اللهی یکی از کارشناسان بازار عسل در خصوص وضعیت این بازار اذعانداشت: «خشکسالی امسال عامل تاثیرگذاری در کاهش تولید عسل بوده است. باایجاد چنین وضعیتی شاهد کمبود عسل و به دلیل ثابت بودن میزان تقاضا شاهدافزایش قیمت ها هستیم به همین خاطر در بازار عسل طبیعی با افزایش نزدیک بهدو برابری قیمت مواجه شده ایم.» وی افزود: «کارخانه های تولید کننده عسل دراین میان می توانند با عرضه بیشتر محصولات خود به بازار تاحدی این کمبودرا جبران کرده و تاثیرات مثبتی روی بازار نابسامان عسل بگذارند.»وی درادامه به کاهش صادرات عسل در سال جاری اشاره کرد و گفت: «زنبورداران برایجبران خسارات ناشی از خشکسالی مجبور به تغذیه کمکی شده اند که همین مسالهسبب شده کیفیت عسل کاهش یابد، برهمین اساس این محصول امسال قابلیت صادراترا از دست داده است
یکی از اعضای شرکت تعاونی زنبورداران خوانسار نیزدر این رابطه اظهار داشت: «متاسفانه هیچ نهاد و ارگانی برای کنترل قیمت وکیفیت عسل وجود ندارد و به همین خاطر هر سال وضعیت بدتری را در این بازارنسبت به سال های گذشته شاهد هستیم
وی در مورد میزان واردات عسل نیزخاطرنشان کرد: «واردات عسل به دلیل حمایت از تولیدکنندگان داخلی ممنوع است واین محصول فقط به صورت ترکیبی (با مغز گردو یا مغز بادام) از کشور ترکیهبه میزان ناچیزی وارد کشور می شود

انگبین های تقلبی در بازار

رسولموسویان یکی از زنبورداران شهرستان دماوند در خصوص تقلب های انجام شده دربازار عسل گفت: «در شرایطی که عسل آویشن و گون بهترین نوع عسل تولیدیشهرستان دماوند است افراد سودجو به خاطر عدم شناخت و ناآگاهی مردم اقدام بهتوزیع برخی انواع عسل در بازار با قیمت های پایین کرده اند که به لحاظظاهری هیچ تفاوتی با عسل مرغوب ندارد اما در طعم و مزه تفاوت چشمگیری باعسل مرغوب داشته و عمدتاً از ترکیب چند نوع عسل نامرغوب تولید شده است
یکیاز فروشندگان عسل در تهران نیز در این رابطه به خبرنگار ما گفت: «استقبالبالایی که از عسل می شود، موجب شده عده ای به فکر تولید و فروش عسل هایتقلبی در بازار باشند
محسن عدالتجو افزود: «تقلب در این بازار زیاداست. عده ای سودجو از محلول آب و شکر یا شیره انگور و توت، عسل تهیه کرده وبه جای عسل طبیعی می فروشند که خاصیتی ندارد و حتی موجب بالا رفتن قند خونمی شود
وی تاکید کرد: «نوعی عسل تقلبی با قیمتی حدود کیلویی 1500 تا3000تومان در بازار خرید و فروش می شود که از شیره سیب زمینی تهیه شده استو معمولاً
48
ساعت پس از خرید در ظرف رسوب می کند.» عدالتجو در خصوصافزایش عرضه عسل های تقلبی افزود: «بازار از عسل تقلبی اشباع شده است. ایناقلام تقلبی به گونه ای ساخته می شوند که بعضاً کارشناسان قدیمی این بازارهم قادر به تشخیص نوع مرغوب و طبیعی با محصول تقلبی نبوده و تنها درآزمایشگاه های مربوطه می توان تفاوت بین عسل طبیعی و عسل تقلبی را فهمید

قیمت گذاری در بازار عسل

حسینمرحمت خوانساری یکی از فعالان و فروشندگان عسل در خصوص نحوه قیمت گذاریاین محصول به خبرنگار ما گفت: «بسته به منطقه و پوشش گیاهی آن و نیز میزانتنوع گونه های شهدزا، قیمت گذاری صورت می گیرد
وی ادامه داد: «قیمتعسل در بازار متناسب با هزینه ها، شرایط اقتصادی، کیفیت عسل و عواملی مانندنوع بسته بندی، میزان عرضه و تقاضا و واردات و صادرات نیز تعیین می شودوی در مورد نحوه تشخیص عسل مرغوب از انواع نامرغوب نیز اظهار کرد: «عسلمرغوب از گل های وحشی کوهستان ها تهیه می شود و دارای مزه و طعم خاص گلیاست که زنبور از آن تغذیه کرده است اما عسل غیرطبیعی و ناخالص بیشتر فاقدطعم است و مزه شکر می دهد
وی تاکید کرد: «عسلی که شکرک می زند حتماً خالص است
وییادآور شد: «برخی تولیدکنندگان عسل را به صورت بسته بندی و مستقیم بهفروشگاه ها عرضه کرده و هزینه های حمل ونقل را به قیمت عسل اضافه می کنندخوانساری به بسته بندی عسل اشاره و بیان کرد: «بهترین ظروف بسته بندی ظرفهای شیشه ای 250 و 500 گرمی تا یک کیلوگرمی در اشکال مختلف است چون هم برایماندگاری عسل و هم برای جلب توجه مشتریان مناسب است.» وی افزود: «چون ظروفشیشه ای در کشور خودمان تولید می شود، استفاده از آن هم برای تولیدکننده وهم مصرف کننده مقرون به صرفه است

قیمت انواع عسل در بازارهای مصرف

قیمتعسل بسته به اینکه از کدام منطقه باشد،متفاوت است مثلاً عسل خوانسار قیمتیبین شش تا 15 هزار تومان دارد. عسل باغ های مرکبات شمال نیز به قیمت هاییاز سه تا بیش از 10 هزار تومان به فروش می رسد.
امیرعلی مقدم یکی از عسلفروشان تهرانی در بررسی وضعیت قیمت انواع عسل در بازارهای خرده فروشیتهران ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار ما گفت: «عسل کوهستان های کردستان تاقیمت 20 هزار تومان در هر کیلو به فروش می رسد ضمن اینکه عسل دماوند کیلوییشش تا هشت هزار تومان قیمت دارد و عسل تبریز و اردبیل هم در همین حدودقیمتی به فروش می رسد. قیمت عسل قمصر کاشان نیز کیلویی 15 هزار تومان است
اینفروشنده عسل در مورد ارزان ترین و گران ترین نوع عسل در بازار اظهار داشت: «در حال حاضر ارزان ترین عسل در بازار کیلویی سه هزار تومان و بالاترینقیمت نیز مربوط به عسل های تک گل است که به قیمتی تا 50 هزارتومان عرضه میشود
امیر اجتماعی یکی از فروشندگان مواد غذایی نیز در مورد قیمت عسلهای شرکتی به خبرنگار ما گفت: «قیمت عسل اروم آدا 380 گرمی 2875 تومان،مهرام و بهروز 350 گرمی 1950 تومان، یک ویک
300
گرمی 1500 تومان و فامیلا
320
گرمی 1200 تومان است
ویهمچنین افزود: «قیمت عسل آویشن از 9 تا 11 هزار تومان و عسل تک گلکرمانشاه بین 17 تا 20 هزار تومان عرضه شده و عسل گلستان نیز به قیمت هاییاز 11 تا 13 هزار تومان به فروش می رسد.  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : يكشنبه 19 دي ماه 1389
  • 57252 بازدید
  • 29 نظر