لغات کاربردی زنبورعسل

موضوعات : لغات

لغات کاربردی زنبورعسل

لوک اروپایی

زنبوران عسل

عفونت عمومی بدن

فلج زنبوران بالغ

فلج حاد ویروسی

 

بیماری نوزما

واروازیس

واروا

زنبور عسل هندي

پرندگان زنبور خوار

مروپیده

دارکوبها

لاروهای پراکنده

 

ناهنجاریهای شفیره ای

 

نوزادان سرما خورده

 

زنبوران فلج

 

بیماری یبوست

انگبین

کنه تراشه ای

بید موم خوار بزرگ

حشرات و عنکبوتیان

 

مورچه ها

 

وسپها

 

زنبور سرخ

عنکبوتهای جهنده

عنکبوتیان یا ارکنیدها

 

عنکبوتهای کروی

لارو و شفيره

لارو خميده

زنبور عسل درشت

زنبورعسل هندي يا سرانا

زنبور عسل ریز

زنبور کارنیولان

رقص ارتعاش شكم

رقص داسي شكل

شفیره نر

 

بره موم زنبور عسل

 

رتیل صحرائی

 

سبد گرده

تعويض ملكه

شكل شناسي خارجي زنبور عسل

سر زنبورعسل

غدد مومي زنبورعسل

 

اناتومی زنبورعسل

 

پرورش زنبور عسل

 

غدد بزاقي زنبورعسل

 

جفـتگيري ملكه

 

ملكه زنبورعسل

 

زنبورداری

انواع کندو

 

شان عسل

 

قفس ملکه

 

زنبورعسل کارگر

 

كلاه توري

 

زنبوران کارگر

پولک پودری

بیماری کیسه ای نوزادان

نوزادان گچی

نوزادان سنگی

عنکبوتیان

اکاریوز

اکاراپیس وودی

جرب تروپيلا

بیماریهای موروثی

 

ناهنجاریها و بیماریهای غیر عفونی

 

تخمهای عقیم

 

زنبوران بالغ نابهنجار

 

جهشهای مشهود

 

دوجنسیها

 

گرگ زنبور خوار

 

زنبور هاي مزرعه

كندو

بید کله مرده

سوسکهای تاول زا

 

بالغشائیان

 

زنبوران زرد

 

سوسک کوچک کندو

فیلانتوس تری انگلوم

عنکبوت خرچنگی

اخوندک

زنبور عسل

دوره تکاملی زنبور عسل

 

گونه های زنبور عسل

 

زنبور عسل معمولی

رقصهاي زنبور عسل

مكالمات زنبور عسل

رقص دايره اي

تلقیح مصنوعی ملکه

غدد سازنده سم

مقطع نیش زنبور عسل

شهد گل

نژاد ايتاليائي

بچه دادن

شكم زنبورعسل

 

زنبورعسل خاكستري

فيزيولوژي و اناتومي غدد بدن زنبورعسل

 

شاخون ملکه

عنکبوتیان یا ارکنیدها

 

غدد عطري زنبورعسل

 

غدد ارواره اي زنبورعسل

 

گرده گل

 

بچه کندو

 

زنبورعسل نر و کارگر

 

بيولوژي زنبورعسل نر

 

موم اجدار

 

قاب موم دوزی شده

 

طبقه كندوي زنبورعسل

 

نيم طبقه كندوي زنبورعسل

 

ادغام كندوهاي زنبورعسل

 

سپتی سمی

سوره مبارک نحل

 

زنبورهاي كارگر

بیماری آمیبی زنبور عسل

بید موم خوار کوچک

 

 

ايندكس كوبيتال

آپيستان

وسپاماندارینا

 شپش زنبور

دوزیستان

 

رتیل باغی

 

خرطوم زنبور عسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : يكشنبه 28 آذر ماه 1389
  • 4226 بازدید
  • 0 نظر