تفاوت های زنبور (Wasp) و زنبور عسل (Bee)

موضوعات : مقالات

تفاوت های زنبور (Wasp) و زنبور عسل (Bee)

ممکن است گمان کنید که تمامی حشرات زرد و سیاه رنگی که در هنگام پیک نیک های تابستانی اطراف سر شما وز وز میکنند با کوچکترین برانگیختگی شما را نیش خواهند زد. البته این ایده در واقع صحیح نیست. اگر شما تفاوت های بین زنبور (Wasp) و زنبور عسل (Bee) را بدانید و بتوانید آنها را از هم تشخیص دهید مسلما شانس گزیده شدنتان را تا حد زیادی کاهش خواهید داد. این دو حشره از نظر ظاهر و رفتارها کاملا با یکدیگر تفاوت دارند و فقط رنگ بدن آنها شبیه به یکدیگر است.

فرم وشکل بدن

زنبورهای عسل دارای بدن و پاهای موداری هستند. شکم (بطن) و قفسه سینه آنها نسبتا گرد و پاهای آنها مسطح و پهن است.

زنبورها دارای بدن و پاهای هموار و صافی هستند. شکم و قفسه سینه آنها به شکل استوانه ای و متصل به قسمت میان تنه مومی است. پاهای زنبورها گرد و مومی شکل است.

عادات غذایی

زنبورهای عسل، گرده افشان هستند. آنها بر روی گل ها نشسته و از گرده و شیره آنها مینوشند. به ندرت ممکن است مشاهده کنید که یک زنبور عسل در حال پرواز در اطراف یک انسان و بررسی او باشد مگر اینکه آن محل در مجاورت گل ها باشد.

زنبورها، شکارچی و نابودگر هستند. آنها از حشرات دیگر از جمله «کرم های پروانه» (caterpillars) و مگس ها تغذیه میکنند. البته گاهی اوقات و به ندرت ممکن است شهد گل ها را نیز مصرف کنند. آنها جذب بوی غذای انسان ها خصوصا نوشابه های شکردار و مشروبات الکلی نسبتا شیرین مزه میشوند.

محل سکونت

زنبورهای عسل کندوی خود را به شکل شش ضلعی های مومی میسازند. آنها کندوهای خود را درون جعبه های ساخت انسان ها یا در کنده های خالی درختان یا تنه درختان میسازند.

زنبورها خوابگاه و آشیانه خود را به وسیله بزاق دهان و خمیرهای کاغذی میسازند. آنها مواد مختلف را جویده و به وسیله آن آشیانه خود را به شکل دایره ای میسازند. آنها ترجیح میدهند که آشیانه خود را در یک پناهگاه مناسب مانند زیر ایوان و رواق منازل بسازند.

خصوصیات رفتاری

زنبورهای عسل از نیش خود به عنوان آخرین اسلحه و معمولا فقط در دفاع از خود و کندویشان استفاده میکنند. اگر شما بدون اینکه زنبورهای عسل را با استفاده از دود، آرام کنید تعمدا مزاحم آنها و کندویشان شوید به سرعت با نیش های خاردار تعداد زیادی حشره مواجه خواهید شد. به دلیل خاردار بودن نیش زنبورهای عسل، پس از گزیده شدن به وسیله این حشرات، نیش آنها بر روی پوست بدن شما باقی خواهد ماند. این نیش در واقع از قسمت سینه زنبور عسل جدا و کنده میشود و اضطراب ناشی از این حادثه، به سرعت سبب مرگ این حشره میشود.

زنبورها با توجه به اینکه شکارچی و مهاجم هستند طبیعتا حالتی تهاجمی تر دارند. این حشرات ممکن است با کوچکترین تحریک و انگیختگی، به سرعت واکنش نشان داده و شما را نیش بزنند. نیش زنبورها مسطح و صاف است و به راحتی از داخل پوست شما خارج میشود. اگر شما به یک زنبور در نزدیکی محل زندگی اش صدمه بزنید فرومون هایی (pheromone) را از خود متصاعد میکند که به اعضای خانواده اش هشدار میدهد و آنها به محض مطلع شدن، از آشیانه خارج شده و به شما حمله میکنند.

خلاصه :

1. زنبورهای عسل بدن زبر و موداری دارند در حالی که بدن زنبورها صاف و صیقلی است.

2. زنبورهای عسل از گرده و شهد گیاهان تغذیه کرده و آنها را حمل میکنند در حالی که زنبورها، حشراتی شکارچی و نابودگرند.

3. زنبورهای عسل در کندوهای مومی با ظاهر هندسی منظم و زنبورها در آشیانه های کاغذی زندگی میکنند.

4. زنبورهای عسل مگر در مواقعی که مورد تهدید واقع شوند حشرات مهاجم و ستیزه جویی نیستند اما زنبورها در صورتی که یکی از همنوعان آنها توسط شما صدمه ببیند به شما حمله خواهند کرد.

مترجم : مسعود کشوری

منبع : differencebetween.net  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : دوشنبه 9 خرداد ماه 1390
  • 3108 بازدید
  • 0 نظر