زبان زنبوران عسل

موضوعات : مقالات

زبان زنبوران عسل

صبح ، وقتی که کندو از خواب بیدار می شود ، در حدود ده هزار زنبور کارگر آماده اند که برای جست و جوی گرده از کندو بیرون بروند . ولی پیش از آن که آگاه شوند که کجا باید بروند ، از کندو بیرون نمی روند.
خوب ، چه کسی این آگاهی را می دهد ؟ ملکه ی کندو ؟ نه ، زیرا ملکه هرگز فرمان نمی دهد و در حقیقت از این که زنبوران کارگر کجا می روند و چه می کنند چیزی نمی داند.
این آگاهی به وسیله ی چند زنبور که عده ی آن ها از ده دوازده تا بیشتر نیست به دست می آید . این زنبوران پیشاهنگ پیش از همه از کندو بیرون می روند ، تا دریابند که امروز به ترین جاهایی که کارگران کندو می توانند گرده ی گل به دست آورند کجاست .
.آنها سپیده دم از کندو بیرون می روند و بر فراز مناطق دور و بر کندو و دورتر پرواز می کنند.اگر در نزدیکی کندو ، باغ سیبی یا کشتزار لوبیایی غرق در شکوفه و گل شده باشد ، آنها خیلی زود به کندو باز می گردند . آن وقت هیجانی در درون کندو ایجاد می شود همه از کندو بیرون می روند و گرده ی گل های نو شکفته ی باغ و کشتزار سریعاً به تاراج می رود .
ولی ممکن است گرده ی گل در جایی دور از کندو باشد . آن وقت پیشاهنگان ناگزیر مدتی مناطق اطراف را زیر پا می گذارند تا آن را کشف کنند. وقتی که نخستین زنبور پیشاهنگ همراه با آگاهی ججایی به کندو باز می گردد ، باید به کارگران کندو اطلاع دهد که کدام جهت را باید انتخاب کنند و چه قدر راه طی کنند تا چه نوع گل هایی را بیابند. شگفت این که این زنبور عس می تواند این پیام پیچیده را به اهل کندو برساند.
زبان زنبوران عسل : شاید تعجب کنید که زنبوران عسل هم برای خودشان زبانی دارند که به یاری آن مقصود خود را به یکیدگر می فهمانند.
وقتی که یک زنبور پیشاهنگ گلی پیدا می کند ، شیره ی گرده ی آن را به عنوان نمونه بر می دارد و یک سر به کندو باز می گردد.همین که به کندو رسید ، زنبوران کارگر گروه گروه او را در میان می گیرند و او آنها را از کشف خود آگاه می کند. اگر روی یکی از شان های کندو رقص دایره واری بکند . این بدان معنی است که « از این شیره و گرده ای که من آورده ام در این نزدیکی خیلی هست ، بروید بیاورید.»
کارگران به زنبور پیشاهنگ نزدیک می شوند و با شاخک های خود او را لمس می کنند تا بوی گلی را که باید جستجو کنند بشناسند. سپس هب پرواز در می آیند و می دانند که در فاصله و جهت معینی می توانند شیره و گرده ی گل فراوانی برای کندو ببرند.
ولی اگر شیره ی گل و گرده ی آن در جای دورتری باشد و این شیره و گرده فقط متعلق به یک درخت تنها و یا چند بوته ی گل باشد ، آگاهی ها باید دقیق تر باشد. آن وقت پیشاهنگ به جای رقص دایره وار رقص شکم می کند.
زنبوران دور و بر زنبور پیشاهنگ وقتی که رقص او را می بینند ، نخست تمام حرکات او را تقلید می کنند و سپس از کندو بیرون می روند و یکسر به سوی جایی که یقین دارند که گل و گیاه مطلوب هست پرواز می کنند.
این زبان شگفت انگیز زنبوران عسل را یک دانشمند پرحوصله ی اتریشی که مشهورترین کارشناس زنبور عسل در جهان است کشف کرده است . او سال ها درباره ی زندگی و رفتار زنبور عسل تحقیق کرده و نتیجه ی پژوهش های خود را در کتاب جالبی انتشار داده است.

منبع : اطلاعات عمومی ، تألیف کاظم فائقی  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 9 فروردين ماه 1391
  • 2653 بازدید
  • 0 نظر