سن لارو و انتخاب ان جهت پيوند زدن

موضوعات : ملکه

انتخاب سن لارو براي پيوند اهميت فوق الاده اي دارد.اگر لاروهاي مسن براي  پيوند انتخاب شوند ،ملكه هاي خوبي توليد نخواهد شد.از سوي ديگر لاروهاي با سن خيلي پايين نيز توصيه نمي شود.مشاهدات مكرر و ازمايشهاي دقيق طي ساليان متمادي  نشان داده است كه براي داشتن ملكه هاي خوب لاروها بايد حداقل 12 ساعت سن داشته باشند و از سوي ديگر سن لارو ها نبايد بيشتر از 18 ساعت باشد.سلولهاي ملكه بايد بلافاصله پس از پيوند به كندوي شروع كننده انتقال داده شوند.

تصاوير تخم و لارو زنبورعسل

تصاوير تخم لاور و شفيره زنبورعسل

تصاوير تخم لارو و شفيره زنبورعسل

www.mellifera.ir  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : سه شنبه 29 فروردين ماه 1391
  • 7447 بازدید
  • 0 نظر