پرستاري از سلول ملكه در كندوي انكوباتور(incubat

موضوعات : ملکه

پرستاري از سلول ملكه در كندوي انكوباتور(incubator)

براي تشكيل كلني انكوباتور يك كندوي سه طبقه و قوي را انتخاب كرده و ملكه و تخم و لاروهاي سرباز ان را خارج ساخته و طبقات پايين را پر از عسل مي كنند و در هر يك از طبقات دوم وسوم تعداد پنج قاب شفيره مسن يا زنبور در حال تولد قرار مي دهند.شايان ذكر است كه اين كندوها را بايد به طور مداوم با شربت شكر تغذيه نمود.

كلني انكوباتور پرستاري از سلول ملكه

شفيره مسن

سلول ملكه

شفيره مسن

سلول ملكه

شفيره مسن

سلول ملكه

شفيره مسن

سلول ملكه

شفيره مسن

عسل

سلول ملكه+شفيره مسن+زنبور جوان(طبقه سوم و بالا)

شبكه مانع ملكه

سلول ملكه+شفيره مسن+زنبور جوان(طبقه دوم)

شبكه مانع ملكه

عسل+ عسل+ عسل+ عسل+ عسل(طبقه اول)

 معمولا سلولهاي سربسته ملكه را به مدت يك تا دوروز با احتياط كامل در اين سلولها مستقر مي كنند تا در گرماي كامل و مواظبت كارگران سلولها اماده تولد شوند و پوشته انتهاي سر سلولهاي ملكه را كمي نازك مي كنند تا كمكي براي تولد ملكه ها از سلول باشد.بايد سعي شود قبل از تولد سولها به كندوهاي جفتگيري يا كندوهاي بي ملكه و اماده پذيرش سلول معرفي شوند تا در انجا متولد شوند.

دستكگاه انكوباتور زنبورعسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 17 ارديبهشت ماه 1395
  • 7311 بازدید
  • 0 نظر