ناهنجاریهای شفیره ای

موضوعات : بیماریها

ناهنجاریها و بیماریهای غیر عفونی-ناهنجاریهای شفیره ای

ناهنجاریهای شفیره ای

 تاکنون دو نوع ناهنجاریهای شفیره ای شناسایی شده است که سبب مرگ شفیره ها مشود.یکی از انها ناهنجاری زنبوران سر سفید است.در این ناهنجاری تمام سر شفیره و ضمائم ان سفید باقی میماند در حالی که بقیه کوتیکول سیاه شده است.دیگری ناهنجاری است که شکم زنبور بر اثر فرو رفتن در ناحیه جلویی بسیار کوچک میشود که به ان ناهنجاری موتنز گفته می شود.   • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : يكشنبه 28 آذر ماه 1389
  • 3942 بازدید
  • 0 نظر