نوزادان سرما خورده

موضوعات : بیماریها

ناهنجاریها و بیماریهای غیر عفونی-نوزادان سرما خورده

نوزادان سرما خورده

گاهی نوزادان در هوای بیار سرد تلف می شوند. سرما خوردگی ممکن است در شبهای سرد بهاری زمانی که تعداد نوزادان بیش از زنبورهای کارگر که کارشان پوشاندن و گرم کردن نوزادان است اتفاق بیفتد.سرما خوردگی نوزادان ممکن است متعاقب هر حادثه ای که کاهش جمعیت زنبوران کارگر کندو را به دنبال داشته باشد مانند مسمومیت ها بر اثر سموم حشره گش یا ترک وظیفه انها بر اثر تقثیم یک کندوی بزرگ پیش می اید.     • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : يكشنبه 28 آذر ماه 1389
  • 4515 بازدید
  • 0 نظر