صفات و خصوصیات مطلوب در کلنی ها

موضوعات : نژاد

صفات و خصوصیات مطلوب در کلنی ها

کندوهای با صفات مطلوب کندو هائی هستند که دارای خصوصیات زیر باشند :

-         میزان تولید عسل بالاتر از بقیه کندوها است .

-         تمایل کمی نسبت به بچه دهی دارند .

-         از نظر حالت تهاجمی و نیش زدن نسبتاً آرام هستند .

-         در زمستان نسبت به بقیه کندوهای هم جمعیت عسل کمتری مصرف می کنند .

-         تلفات زمستانه کمتری دارند .

-          در بهار نسبت به بقیه کلنی های هم جمعیت از رشد بهتری برخوردار هستند .

-         در مقابل آفات وبیماری ها نسبتاً مقاوم ترند  .

این جمعیت ها را همواره زیر نظر داشته باشیذ وبرای هر گونه تکثیر ملکه از این کلنی ها استفاده کنید .

منبع: www.azaf.mihanblog.com  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 3 اسفند ماه 1390
  • 4101 بازدید
  • 0 نظر