گرده گل در زنبورعسل

موضوعات : تغذیه

گرده گل

اندازه گرده گل از كوچكترين آن(Myosotis )يك هزارم ميليمتر تا بزرگترين آن گرده گل كدودو دهم ميليمتربا رنگهاي متنوع از زرد كم رنگ تا قرمز و قهوه اي كاملاً متنوع است.

درکنار عسل و عسلک، گرده گل (عنصر پرزينگي گل) مهمترين غذايي است که زنبورعسل براي زيستن و رشد بدان نياز دارد و آن را از روي گلهاي گياهان جمع آوريو به کندو آورده و صرف تغذيه لاروها مي نمايد. بدون گرده لاروها و زنبورهاقادر به ادامه حيات نيستند، البته موادي وجود دارند که در مواقع ضروريبراي مدت کوتاهي مي توانند تا اندازه اي جانشين گرده گل شود و کمبودش رانسبتا جبران نمايد ولي جانشيني دائمي مشکل و غيرممکن است.

در حال حاضر قیمت هر 100 گرم گرده گل بطور متوسط بین 15 الی 25 هزار تومان متغیر است

برايتشخيص دقيق نوع گل و منطقه اي كه عسل از آن تهيه شده ار ست ، اقدام بهتجزيه گرده گل ميكنند كه هيچگونه احتمال اشتباه در آن نيست از اين طريق ،ميتوان ارزش عسلهاي موجود در بازار را تشخيص داد و آنهايي كه مي خواهندعسلهايي را به جاي نوع ديگر معرفي كنند ، نا اُميد كرد.

تنها باديدن خواص فيزيكي ظاهري عسل ( شكل ظاهري ، طعم ، رنگ و عطر ) نمي توان بااطمينان كيفيت آنرا مورد تائيد قرار داد و تنها روش بدون خطا براي ارائهكارت هويت براي يك عسل، همان تجزيه گرده گل است، زيرا عسل داراي تعداد بيشماري گرده بوده(تنها در يك كيلوگرم عسل ، چند ميليون گرده گل يافت ميشود كه معمولاً از ديد چشم غير مسلح پوشيده است.  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : شنبه 25 مهر ماه 1394
  • 6553 بازدید
  • 0 نظر