چالش ها و راه كارهاي صنعت زنبورداري

موضوعات : اخبار

چالش ها و راه كارهاي صنعت زنبورداري

نويسنده: تهيه و تدوين: شركت شاهين علم كوه (چالوس)

آيا بهتر نيست؟
سمينارهاي تخصصي با حضور توليدكنندگان و دست اندركاران اصلي جامعه زنبورداري براي مطرح ساختن مشكلات و معضلات اصلي اين صنعت برگزار شده و راهكارهاي مربوطه تبيين شود؟
 آيا سزاوار است زنبورداران مشقات توليد از قبيل مهاجرت، حمل و نقل، بيابان خوابي، منازعات لفظي با برخي از باغداران كه به علت عدم آگاهي ، معتقدند زنبوها باعث نابودي شكوفه هاي درختان و مزارع و در نهايت موجب كاهش محصولاتشان شده اند، در حالي كه اگر قدرت تاثيرگذاري خارق العاده گرده افشاني زنبور را مي دانستند، چنين نمي شد. كه زنبوردار مشکلات فراواني را که در زمان استقرار و اسكان زنبورستان در اطراف باغات و مزارع به وجود مي آيد، تحمل کرده و محصولات خود را با حداقل امكانات توليد و با نازلترين قيمت تقديم دلالان و سودجويان نموده و آنان نيز عسل طبيعي و خالص زنبورداران را با شهد دست ساز مخلوط و به دست مصرف كننده رسانده و در نهايت سود آن به جيب دلالان و دود آن به چشم زنبورداران مي رود و اين عمل غير اخلاقي به نام زنبورداران تمام مي شود.
    آيا شايسته نيست راه حلي درست براي عرضه مستقيم توليدات زنبورداران با فراهم سازي امكان بسته بندي، آن هم به صورت انحصاري به دست شركت هاي تعاوني زنبورداري، بسته بندي و زنبورداران با ايجاد بازار فروش داخلي و حتي صادر به ديگر كشورها انديشه شود؟
    مشكل اصلي در ايران توليد عسل توسط زنبورداران نيست بلكه ساخت عسل تقلبي و توزيع آن مي باشد.
    و اما نكاتي چند در مورد مشكلات زنبورداران و شركت هاي تعاوني زنبورداري
    1 ـ عدم مطالعه برخي از زنبورداران و آشنا نبودن با مسايل تخصصي و پرورش زنبور، تعويض به موقع ملكه، آگاهي در مورد خواص و ارزش واقعي محصولات زنبور عسل و در ارتباط نبودن با دانشگاه ها و مراكز تحقيقي و پژوهشي.
    2 ـ با توجه به تاثيرگذار بودن غير قابل وصف و نقش ارزنده ي زنبور در گرده افشاني كه يكي از اركان اصلي زنجيره غذايي مي باشد، زنبوردار نه تنها نسبت به باغداران و دامداران مورد حمايت وزارت كشاورزي در معرفي بانك ها يا كار گروه استاني در تسهيلات كارآفريني قرار نمي گيرد، بلكه با نظرات غير فني كارشناسان، سقف پرداخت تسهيلات سرمايه گذاري در توسعه زنبورستان و افزايش توليدات، به حداقل مي رسد. اين در حالي است كه بازدهي يك كلني زنبور نسبت به قيمت اندك آن در مقايسه با يك راس گاو كه داراي قيمت بالايي است، با توجه به ويژگي هاي منحصر به فرد زنبور در گرده افشاني، خاصيت دارويي، بهداشتي و صنعتي محصولات آن ، بسيار زياد است.
    3 ـ معضل ديگر زنبورداران كوچاندن كندوها و كليه تجهيزات زنبورداري در فصول مختلف در مناطق متفاوت است كه فراهم کردن محل اسكان زنبورها و زنبورداران اگر با برنامه ريزي و هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي با باغداران خصوصي و دولتي و اطلاع رساني از فوايد اسكان زنبور در باغات، اراضي و مراتع همراه باشد، زنبورداران براي تهيه مكاني براي اسكان، دغدغه اي نخواهند داشت. در حالي که مشاهده شده است برخي از باغداران به علت نا آگاهي، براي اسکان کلني هاي زنبور در باغات خود، مبلغي را براي اجاره به زنبوردار پيشنهاد کرده اند.
    4 ـ سوخت يكي ديگر از مشكلات زنبورداران است كه با توجه به شرايط به وجود آمده در مورد سهميه ي بنزين، اين مشکل مضاعف شده است.
     5ـ بيمه تامين اجتماعي ؛ زنبوردارها در اين اداره نه تنها مشمول حمايت دولتي نمي شوند، بلكه زنبوردارها را به دليل نقل مكان دايم بيمه نمي كنند. نمي دانيم زنبوردارها در طبقه بندي اداري براي مشمول بودن از حمايت ها و يارانه ها در چه دسته يا گروه سازماني قرار دارند؟
     حال در راستاي اعتلا و نيل به اهداف بايد راهكاري انديشيد. جهت افزايش سطح كيفي و كمي توليد و بسته بندي، اعتمادسازي، اطلاع رساني و فرهنگ سازي مصرف محصولات طبيعي زنبور عسل عوامل گوناگوني دخالت دارند كه در اين قسمت به چند نمونه از آن مي پردازيم:
    1- اطلاع رساني خواص غذايي و دارويي محصولات زنبور عسل به صورت گسترده و جامع از طريق جرايد و رسانه هاي گروهي به صورت مستمر.
    2- فرهنگ سازي مصرف عسل و ديگر محصولات كه با توزيع عسل طبيعي به صورت مستقيم به بازار مصرف امكان پذير مي باشد.
    3- مبارزه با عرضه عسل تقلبي و برخورد قانوني شديد با عوامل تهيه، بسته بندي و توزيع آن به همراه ارايه راه هاي شناخت عسل تقلبي.
    4- حمايت وزارت جهاد كشاورزي از توليدكنندگان با معرفي به بانك ها جهت تامين مواد اوليه و تجهيزات زنبورداري که زنبوردار مجبور نشود محصولات خود را قبل از برداشت با نازلترين قيمت به دلالان پيش فروش کند.
    5- حذف دستورالعمل ها و بخش نامه هاي دست و پا گير اداري براي توليدكنندگان.
    6- برگزاري همايش ها و سمينارهاي تخصصي زنبورداري جهت ارايه مشكلات از طريق فراخوان عمومي واقعي نه گزينشي.
    7- برقراري ارتباط بين زنبورداران و باغداران و متوجه ساختن آنان در خصوص تاثيرگذاري زنبور در افزايش محصولات باغي و زراعي.
    8- مكانيزه كردن صنعت زنبورداري و وارد كردن تجهيزات پيشرفته استحصال محصولات زنبور عسل از قبيل دستگاه هاي موم گيري، زهرگيري با حمايت هاي يارانه اي.
    9- تبادل تجربيات و تحقيقات بين زنبورداران و پژوهشگران.
    10- تشويق جوانان به امر پرورش زنبور عسل و توليد محصولات مربوطه با توجه به وابستگي شديد كليه توليدكنندگان كشاورزي به زنبور و درآمد روزافزون اين صنعت.
    11- مطالعه نمودن زنبورداران و به كارگيري مسايل علمي مندرج در كتاب هاي تخصصي به صورت عملي، جهت ارتقاي سطح دانش و آشنايي با روش هاي زنبورداري روز جهان.
    12- صدور انحصاري مجوز بسته بندي محصولات زنبور عسل فقط به زنبورداران و يا شركت هاي تعاوني زنبورداري به صورت كارگاهي و صنفي.

ماهنامه دام کشت و صنعت، شماره 96



  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : دوشنبه 20 دي ماه 1389
  • 3705 بازدید
  • 0 نظر