حرارت داخل کندو

موضوعات : تغذیه

1-     نرها معمولاً به سرعت از کندو حذف می شوند و آنهائی که باقی می مانند اسپرم کمی دارند .

2-     هر ملکه ای که بوجود آید از رشد طبیعی برخوردار نبوده و جایگزین می شود .

3-     اگر گرده ذخیره شده در کندو وجود نداشته باشد ، مقدار پروتئین موجود در بدن زنبور در پائیز کم می شود . چنین زنبورهائی پیله را جویده ، غذای خشک شده لاروها و مواد دفعی را لیسیده و ضمن پاره کردن بدن زنبوران مرده از محتویات داخلی بدن انها استفاده می کنند .

منبع : پرورش زنبورعسل نوشته دکتر عبادی

گرده گل در زنبورداري

گرده گل در زنبورعسل

ادامه مطلب
موضوعات : بیولوژی

بيولوژي زنبورعسل نر

زنبورهايعسل نر از كارگران بزرگتر بوده ولي از ملكه تخمگذار كوچكترند.زنبور نر نيش ندارد.نرها معمولا خرطومي كوتاهي دارند و به همين دليل قادرند فقط از سلولهاي ذخير عسل استفاده كنند يا به وسيله زنبوران عسل كارگر تغذيه شوند.در كلني هاي معمولي در اواخر بهار و اوايل تابستان اقدام به پرورش زنبورهاي عسل نر مي شود.تعداد زنبورهاي عسل نري كه در كلني پرورش داده ميشوند به عواملي مانند اندازه كلني ،نژاد و شرايط شان هاي موجود در كلني بستگي دارد.هنگامي كه شانهاي كهنه صدمه مي بينند زنبورهاي عسل كارگربا تعمير سلولهاي كهنه اغلب سلولهاي نر مي سازند.

گرچه هر ملكه قادر است با تعداد معدودي از نرها جفتگيري نمايد ولي تعداد زيادي زنبور نر لازم است تا ملكه بتواند به زودي در فضاي ازاد عمل جفتگيري خود را انجام داده و به كندو برگردد.علاوه بر ان در جريان جفتگيري انتخاب بهترين نر نيز مورد نظر است.

 

در اواخر تابستان موقعي كه منابع نوش گل كم ميشود،زنبوران عسل كارگر از تغذيه نرها جلوگيري و استفاده انها از غذاي ذخيره ممانعت مي كنند و بالاخره انها را گرسنه نگه داسته و گاهي كشته و از كندو بيرون ميريزند.در اصطلاح زنبورداران گفته ميشود نركشي اغاز شده كه اين امر نشانه اتمام شهد هر منطقه مي باشد.

نر كشي زنبوران نز

در بيشتر اوقات ملكه باكره يك كلني با زنبورهاي نر همان كندو اقدام به جفتگيري مي كند.ولي بعضي اوقات ممكن است ملكه يك كندو از نرهاي كندوهاي ديگر بارور شود و اين نكته در اصلاح نژاد حائز اهميت بسيار است.معمولا زنبورهاي نر در سلولهاي مخصوص خود پرورش داده ميشوند واي ممكن است به وسيله كارگرهاي تخمگذار يا ملكه اي كه ذخيره اسپرمش تمام شده در سلولهاي مخصوص كارگر نيز پرورش يابند.چنين زنبورهايي به علت عدم تغذيه كافي اندامي كوچك دارند ولي اسپرماتوزوئيد انها سالم است و قادرند به خوبي ملكه ها را بارور كنند.حداكثر طول عمر زنبورعسل نر در حدود59 روز ركوردگيري شده ولي قراين و شواهدنشان مي دهد كه اين زنبورها در كلنبهاي بدون ملكه حتي طول مدت زمستان را نيز مي توانند بگذرانند.

نر كشي در زنبوران عسل

ادامه مطلب
موضوعات : بیولوژی

تعداد غدد موجود در بدن زنبورعسل بالغ بر 16 عدد است و از مهمترين انها مي توان به چند نمونه زير اشاره كرد:

غدد ارواره اي،غدد بزاقي،غدد جنسي،غدد ركتومي،غدد سازنده سم،غدد عطري،غدد قليايي نيش،غدد مومي،غدد شيري يا ژله رويال ساز....

 

دستگاه گردش خون زنبورعسل

 

دستگاه گردش خون زنبورعسل

اناتومي زنبورعسل

 

اناتومي زنبورعسل و غدد زنبورعسل

فيزيولوژي و اناتومي غدد زنبورعسل

ادامه مطلب
موضوعات : بیولوژی

عكس العمل بدن انسان در مقابل زهر زنبور عسل

انسان در مقابل زهر زنبور عسل عكس العملهاي متفاوتي از خود نشان مي دهد كه بستگي به درجه حساسيت افراد مختلف در مقابل اين نوع زهر دارد.

انواع عكس العملهاي افراد مختلف بشرح زير خلاصه مي گردد:

-1 حساسيت موضعي: شامل علائم درد، سوزش و متورم شدن محل نيش خورده. اكثر افراد اي نگونه عك سالعمل را از خود نشان مي دهند.

-2 خارش عمومي بدن: شامل خارش در قسم تهاي مختلف بدن مثل خارش بيني، گوش، لب ها، پوست بدن و غيره.

-3 عكس العمل منطق هاي بدن: در اين حالت قسمت وسيعي از اطراف محل نيش خورده احساس درد و سوزش كرده و متورم مي گردد. مثلاً زنبور به انگشت دست نيش زده ولي تمام دست عكس العمل فوق الذكر را از خود نشان مي دهد.

-4 بيهوشي يا بي حسي قسمتي از بدن يا تمامي بدن: در اين حالت بدن حساسيت شديدتري نسبت به زنبور عسل نشان داده وماهيچه ها بحالت فلج درمي آيد.

-5 حساسيت شديد يا بحراني: در اين حالت كه زهر روي سلسله اعصاب اثر مي گذارد، عكس العمل بسيار شديد بوده و شخص با اختلالات فيزيولوژيكي حاد مثل تنگي نفس شديد، اختلالات قلبي يا انقباضات وريدي و غيره روبرو م يگردد و گاهي ممكن است در مدت نيم ساعت باعث مرگ شود. لازم به تذكر است كه اين گونه عكس العمل بسيار نادر مي باشد ولي در صورت مشاهده بايد بلافاصله شخص بيمار را به مركز پزشكي منتقل نمود و با قرار دادن كيسه يخ روي بدن و تزريق آدرنالين و آنتي هيستامين نسبت به نجات جان وي اقدام نمود.

قابل توجه است كه بعضي افراد فقط يك يا چند نوع عك يالعم لهاي ياد شده را از خود نشان م يدهند و عد هاي ديگر همه آنها را خيلي سريع منعكس و علائم يا عوارض آن پس از چند ساعت تا چند روز كاملاً از بين خواهند رفت.

نيش زنبورعسل

ادامه مطلب
موضوعات : بیولوژی

دستگاه عصبي زنبورعسل

 

 دستگاه عصبي زنبورعسل شامل مغز در سر و گره هاي عصبي در سينه و شكم و طنابهاي عصبي متفرق شده در بدن مي باشد.گره هاي عصبي  زير مري،سينه اي و پنج جفت شكمي از معروفترين انها مي باشد.طنابهاي عصبي از بخش زيرين بدن از سر شروع شده و تا انتهاي بدن توزيع مي شوند.اعصاب بخش حركتي زنبور يعني بال و پاها از گره هاي سينه اي حشره منشاء گرفته اند.سلولهاي حسي مثل سلولهاي حسي  قسمتهاي خارجي بدن در زنبور عسل وجود دارد كه اين سلولها در مقابل شرايط محيطي حساس بوده و با رشته هاي عصبي حسي به مغز مربوط مي شوند.

 

دستگاه عصبي زنبورعسل

ادامه مطلب
موضوعات : ملکه

دستگاه تناسلي حشره ماده يا ملكه

 زنبور عسل حشره اي است كه در ان هر دو تخمدان فعال بوده و از تعداد180-170لوله سازنده تخمدان به نام اواريول در زنبور ملكه خوب تشكيل شده است. با انكه زنبوران كارگر ماده هستند ولي تعداد لوله هاي تخمدانهاي انها رشد نكرده است.

دستگاه توليد مثل ملكه به شكل زير مي باشد:1- دو تخمدان(overies)كه قسمت بزرگي از محوطه شكمي را اشغال مي كند.2- مجاري جانبي تخمدان(lateral oviducts)3- مجراي مياني تخمدان(median oviduct) كه دو مجراي جانبي تخمدان در عقب به هم پيوسته و تشكيل معبر كوتاهي به نام مجراي مياني تخمدان را مي دهد كه به مهبل ختم ميشود.در تلقيح مصنوعي انتهاي سوزن سرنگ بايد از مهبل گذشته و در داخل مجراي مياني تخمدان تزريق شود.4- مهبل (vagina) كه از عقب به دهانه مهبل ختم شده و در وسط ان يك برجستگي زبانه اي شكل به نام چين مهبلي (valvefold) وجود دارد.5- بورسال (bursal) 6- مخزن مني (spermatheca) كه در بالاي مهبل قرار گرفته است.7- مجراي مخزن مني (spermatheal duct).

دستگاه توليد مثلي ملكه زنبورعسل

تخمدان ملكه زنبور عسل

تخمدان ملكه زنبورعسل
 
تخمدان ملكه زنبورعسل

 mellifera.ir

ادامه مطلب
موضوعات : بیولوژی

 

هفته

روز

زنبورملكه

زنبوركارگر

زنبورنر

1

1

2

3

4

5

6

7

تخم

 

 

تفريخ

تخم

 

 

تفريخ

 

تغيير غذا

تخم

 

 

تفريخ

 

تغيير غذا

2

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

پنجمين پوست اندازي

 

 

 

 

 

 

پنجمين پوست اندازي

 

3

15

16

17

18

19

20

21

 

تولد

 

 

 

 

بالغ يا كامل

 

 

 

 

 

 

تولد

 

 

پنجمين پوست اندازي

4

22

23

24

25

26

27

28

 

زمان لقاح

 

 

 

تولد

5

29

30

31

32

33

34

۳۵

 

شروع تخمگذاري

 

پرواز

 

6

36

37

38

39

40

41

42

 

 

 

 

 

ملكه حذفي در صورت عدم لقاح

بالغ يا كامل

 

 

 

 

 

شروع محصول اوري

 

 

بالغ يا كامل

8

56

 

 

مرگ اگر قبلا كشته نشود

 

 

 

ادامه محصول اوري بطور ميانگين 5 الي6هفته

 

12

 

 

مرگ

 

 

 

مرگ بعد از چند سال-تعويض يا جايگزيني

 

 

زنبورعسل نر و ملكه و كارگر زنبورعسل

ادامه مطلب
موضوعات : بیولوژی

دستگاه تناسلي زنبورعسل

 توليد مثل زنبورعسل به دو شكل جنسي و بكرزايي يا دختر زايي صورت ميگيرد.توليد مثل جنسي مانند دقيقا مانند ساير حيوانات است.اما طريقه توليد مثل بكرزايي بدون دخالت عامل نرينه يعني اسپرماتوزوئيد از طريق رشد سلول مادري(اوول)بوده و نتيجه ان توليد جنس نر مي باشد.نتيجه حاصل از توليد مثل دو جنسي به تولد زنبوران ماده اعم از ملكه و كارگران منتهي مي گردد.بنابراين زنبوران نر موجودات هاپلوئيد يا ( (nكروموزومي و زنبوران كارگر و ملكه موجودات ديپلوئيد يا(2n)  كروموزومي هستند  و اختلاف موجود بين كارگران و ملكه صرفا محيطي است. دستگاه تناسلي زنبورعسل در داخل شكم دو موجود نر و ماده  و به طور جداگانه قرار گرفته كه در مطالب قبلي وبلاگم به طور كامل توضيح  داده شده است.


دستگاه تناسلي زنبورعسل نر
 
 
دستگاه تناسلي زنبورعسل نر
 
زنبورعسل نر
 
www.mellifera.ir (113).jpg
 
تخمدان کارگر تخمگذار
 
www.mellifera.ir (125).jpg
تخمدان ملکه

ادامه مطلب