ملکه

موضوعات : لغات

لغات انگليسي ادوات زنبورعسل زنبورعسل

 

معني لغت

لغت

وسايل پرورش زنبورعسل

Bee keeping equipment

كلاه توري

Bee hat

دستكش زنبورداري

Bee glove

دودي

Smoker

لباس زنبورداري

Beekeeping clothes

اهرم

lever

كاردك

Hive tool

برس نرم

Bee brush

موم دوز

Embedder

موم دوز دستي

Handey Embedder

موم دوز برقي

Electric embedders-spur

تخته موم دوز

Board of embedder

قاب گير

Comb remover

ظروف غذا خوري

Feeding containers

غذا خوري بشقابي

Eeting plates

ظرف غذا خوري قابي

Framed feeding container

ظرف غذا خوري بردمن

Boardman feeder

موم بر دستي

Handy wax remover

قفسهاي حمل ملكه زنبورعسل

Queen cage traveling

قفسهاي معرفي ملكه

Introductory queen cage

قفس فشاري معرفي ملكه

Pushing cage

قفس مخصوص ارسال ملكه

Mailing cage

قفس هاي محافظ ملكه

Queen protective cup

قاب پاك كن

Comb cleaner

طوري بچه گيري زنبورعسل

Swarm catcher

بدنه كندو

Hive body

كف كندو

Bottom board

درب كندو

Hive cover – outer cover

نيم طبق يا سوپر

Extracting super

طبق

Body

دريچه پرواز

Hive entrance

قابهاي كندو

Hive movable-frames

كندوهاي متوسط جفتگيري با قابهاي استاندارد

Nucleic mating

كندوهاي كوچك جفتگيري

Baby nucleus

كندوي دادانت

Dadant hive

كندوي لانگستروت

Longstrouth hive

 

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

وضعيت پرورش و اصلاح نژاد زنبور عسل دراستان چهار محال و بختياري:

قرار گرفتن 80 درصد مساحت استان چهار محال و بختياري در نواحي كوهستاني، وجود مراتع و پوشش گياهي متنوع عمدتاً شهد خيز، وجوددرختان ميوه و باغات و مناسب بودن درجه حرارت بخش هائي از استان ، خطه سرزمين چهار محال و بختياري را به عنوان جايگاه مهمي براي پرورش زنبور عسل تبديل نموده است .  به استناد نتايج آمارگيري مهرماه سال 1387 (كه به صورت سراسري در كليه استانهاي كشور به مرحله اجراء در آمده است ) 79978كلني زنبور عسل با توليد 697 تن در استان وجود دارد. نتايج سرشماري مذكور حاكي از اين است كه از مجموع 79978 كندوي زنبور عسل استان ، 79780 كندو به صورت مدرن با توليد 696.4 تن و198 كندو به صورت بومي با توليد  0/6 تن مي باشد.جدول

 

 جدول: وضعيت كندوهاي زنبور عسل استان چهارمحال وبختياري

به تفكيك شهرستان در سال1387

واحد : كلنيكيلوگرم

كندوي بومي

كندوي مدرن

شهرستان

ميزان توليد عسل

تعداد

ميزان توليد عسل

تعداد

0

0

190086

23058

شهركرد

0

0

212150

17000

بروجن

0

0

40305

5607

لردگان

0

0

40457

5088

اردل

0

0

56291

6112

فارسان

577

198

53951

9060

كوهرنگ

0

0

103109

13855

كيار

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

50 درصد ملكه زنبورعسل پرورشي كشور،درشهرستان دامغان پرورش مي يابند.

مديرعامل شركت تعاوني زنبورداران منطقه اميريه شهرستان دامغان با اعلام اين خبر گفت سهم اين منطقه از پرروش سالانه 50 هزارفروند ملكه زنبورعسل دركشور،25 هزارملكه است.عطاء ا... باقرپور با بيان اينكه بزرگترين ايستگاه پرورش ملكه زنبورعسل خاورميانه در اميريه دامغان است افزود ارزش توليد هر ملكه 200 هزار ريال است. باقرپور گفت در اين ايستگاه علاوه برتوليد ملكه،سالانه 15 كيلوگرم ژل رويال كه يك ماده غذايي تقويت كننده و نيروافزا است به ارزش هركيلوگرم 20 ميليون ريال،يك تن گرده گل به ارزش هركيلوگرم350 هزار ريال و40 تن عسل توليدمي شود.مديرعامل شركت تعاوني زنبورداران منطقه اميريه،تكثيرسالانه2 هزار زنبورعسل در اين ايستگاه را از ديگر فعاليتهاي اين ايستگاه دانست وگفت اين ايستگاه براي20 نفر شغل ايجاد كرده است.باقرپورميزان سرمايه اين شركت را 5 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت ملكه زنبورعسل پرورش يافته در اين شركت تعاوني، براي توزيع به ديگر زنبورداران كشور،به اتحاديه زنبورداران ايران ارسال مي شود.

ادامه مطلب