روش قيچي كردن بال ملكه زنبورعسل

موضوعات : ملکه

در هنگام خارج كردن ملكه از كندوي جفتگيري و قبل از داخل قفس كردن ملكه ابتدا با دست راست دو بال ملكه را گرفته و سپس با دست چپ از سمت سر ملكه قسمت سينه را گرفته و با يك قيچي كوچك حدود يك سوم بال را كوتاه مي كنند و مجددا دو بال را با دست راست گرفته و ملكه را به داخل قفس هدايت مي كنند.در سالهاي زوج معمولا بال سمت راست را قيچي كرده و در سالهاي فرد بال سمت چپ را كوتاه مي كنند.

قيچي كردن بال ملكه زنبورعسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : يكشنبه 19 خرداد ماه 1392
  • 18056 بازدید
  • 0 نظر