كندوي جفتگيري پنج قابي ملكه زنبورعسل(nunluic mati

موضوعات : ملکه

كندوي جفتگيري پنج قابي ملكه زنبورعسل(nunluic mating)

عرض اين نوع كندو نصف عرض كندوي لانگستروت است و تعداد پنج قاب در ان جاي ميگيرد.دراين نوع كندو يك قاب پوكه و يك قاب شفيره كارگران قرار مي گيرد و براي شرايط ايران كندوي خوبي است و استفاده از ان توصيه مي شود.

تصوير براي نمونه مي باشد كه 4 قاب ميباشد.

كندوي جفتگيري 5 قابه ملكه زنبورعسل

كندوي جفتگيري ملكه زنبورعسل

   • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 8 ارديبهشت ماه 1391
  • 6857 بازدید
  • 1 نظر